Akademia Bliżej
Synergia
Strona główna O nas Mediacje Certyfikacja kompetencji Współpraca Kontakt

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych PARP

Nasza firma została pozytywnie zweryfikowana w Bazie Usług Rozwojowy-wcześniej zwanym Rejestrem Usług Rozwojowych-jako Akademia Edukacyjna VCC.Na podstawie otrzymanego wpisu oferowane przez Akademię Bliżej szkolenia mogą być dofinansowane ze środków unijnych i realizowane na terenie całego kraju.

............................ zobacz więcej

Dofinansowanie do szkoleń

Akademia Bliżej znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych i aktualnie oferuje licencjonowane kursy/szkolenia z mediacji,zarządzania konfliktami w organizacji,konfliktu,komunikacji interpersonalne, coachingu wraz z procesem certyfikacji/akredytacji w systemie Vocatioale Competence Certificate.Kształcimy zawodowych mediatorów,coachów,trenerów w róznych obszarach i specjalizacjach.Jednoczesnie realizujemy szkolenia/usługi rozwojowe 'szyte na miarę"dla przedsiębiorców czy też organizacji,które chcą skorzystać z naszych usług z dofinansowaniem w ramach refundacji z EFS.


 

............................ zobacz więcej

Zdobądź zawód mediatora sądowego i pozasądowego

Przygotowujemy uczestników w szkoleniach podstawowych i specjalistycznych do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji. Licencjonowany kurs został opracowany zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.Od 1.07.2016r.weszły nowe stawki dla mediatorów do 2000 zł za przeprowadzenie mediacji.

............................ zobacz więcej

Zostań coachem - trenerem rozwoju osobistego!

Uczymy w naszej Akademii Coachingu umiejętności coachingowych opierając się o standardy ICF oraz VCC – akredytacja spełniającą wymogi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Celem kursu jest zrozumienie i rozwój kluczowych umiejętności coacha zgodnie z wartościami i międzynarodowymi standardami ICF. Kurs umożliwia indywidualną ścieżkę akredytacji na poziomie ACC ICF oraz VCC po spełnieniu wymogów akredytacyjnych.

............................ zobacz więcej

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone