Akademia Bliżej
Synergia
Strona główna O nas Mediacje Certyfikacja kompetencji Współpraca Kontakt

Assessment Center

To forma prowadzenia doboru przeznaczona głównie dla kadry kierowniczej. Poprzedza ją szczegółowa analiza pracy pod względem wymaganych zachowań. Na tym etapie prac nasi konsultanci przeprowadzą wywiad z pracownikami przedsiębiorstwa oraz dokonają analizy stanowisk pracy, które mają zostać obsadzone w wyniku działań assessment center. Następnie dobieramy metody pomiaru pożądanych cech i właściwości. Najczęściej są to:

  • Kwestionariusze osobowości i testy zdolności
  • Ćwiczenia sytuacyjne
  • Dyskusje grupowe
  • Symulacje
  • Gry
  • Ćwiczenia związane z podejmowaniem decyzji
  • Wywiad

W oparciu o zebrane informacje przeprowadzamy sesję oceniającą zachowanie kandydatów. W sesji może wziąć udział maksymalnie 10 osób. Ilość asesorów gwarantowana przez firmę Bliżej - 2 osoby w tym psycholog, akredytowany coach ACC ICF,VCC i ekspert-dr nauk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi .Kolejnym krokiem w pracy assessment center jest sporządzanie raportu i udzielenie informacji zwrotnych kandydatom. Wynikiem prac AC jest sporządzony raport pisemny oraz przeprowadzenie rozmowy z każdym z kandydatów w celu udzielenia mu informacji zwrotnej dotyczącej jego zachowania oraz wskazówek określających dalszy rozwój.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone