Akademia Bliżej
Synergia
Strona główna O nas Mediacje Certyfikacja kompetencji Współpraca Kontakt

Kurs podstawowyLicencjonowany kurs Szkoła Mediacji

Cel szkolenia:


Przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora sadowego i pozasądowego poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej
i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.

W programie szkolenia znajdują się między innymi takie zagadnienia, jak:

  • Komunikacja interpersonalna
  • Psychologia konfliktu
  • Zasady, procedury ,etapy mediacji
  • Konstruowanie dokumentów mediacyjnych
  • Aspekty prawne
  • Warsztat ? oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Grupa docelowa:
Naszą ofertę kierujemy do pedagogów, trenerów, coachów, psychologów, prawników, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, członków interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynatorów pieczy zastępczej, menadżerów, pracowników działów HR oraz innych osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów
i sporów oraz zawodem mediatora.

Kurs został opracowany zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Kurs obejmuje następujące moduły tematyczne:
Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego-procedury mediacyjne.
Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
Podstawy negocjacji i mediacji
Techniki mediacji i komunikacji.
Trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
Symulacje mediacji-informacja zwrotna.
Przeciwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych
Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych
Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji
Standardy, zasady mediacji
Etyka w zawodzie mediatora

Materiały dla uczestników:
Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe (skrypt w pdf Szkoła Mediacji)
Przekładowe teksty ugód mediacyjnych
Protokoły mediacyjne
Wzory wezwań/zaproszeń na mediacje
dokumenty mediacyjne niezbędne w pracy mediatora

Metody pracy:
Warsztatowo-treningowe
Mini-wykłady
Scenki "superwizowane"
Testy i autotesty
Informacja zwrotna podczas symulacji mediacji
Analiza Indywidualnego Przypadku

Trenerzy:
Eksperci, praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkoleń z danej tematyki:
- psycholog/mediator,
- pedagog/mediator-akredytowany coach ACC ICF,
- sędziowie
- terapeuci/mediatorzy
- prawnicy, adwokaci/mediatorzy

Zaświadczenia:
Wystawiane przez organizatora z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych: rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych oraz
w sprawach karnych - dla osób spełniających wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020) i nieletnich - dla osób spełniających wymogi zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)

Po ukończeniu podstawowego szkolenia dla chętnych proponujemy szkolenia specjalistyczne zgodnie
z wybranymi specjalizacjami w mediacji: rodzinnej, cywilnej i gospodarczej, karnej.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone