Akademia Bliżej
Synergia
Strona główna O nas Mediacje Certyfikacja kompetencji Współpraca Kontakt

Akademia Menadżera

Cel: rozwój kompetencji kadry kierowniczej.
Proponowanie szkolenia:

Przywództwo w organizacji
Program:
 • Przywództwo a zarządzanie
 • Poziomy przywództwa w organizacji
 • Budowanie autorytetu – cechy i umiejętności przywódcy
 • Modele przywództwa
 • Rola przywódcy w procesie zarządzania zmianą
 • Role współczesnego lidera w nowoczesnej organizacji

Negocjacje menadżerskie
Program:
 • Zasady komunikacji z pracownikami
 • Cechy i rodzaje konfliktów w organizacji – psychologiczne mechanizmy powodujące eskalację konfliktu
 • Strategie rozwiązywania konfliktów w pracy
 • Zasady negocjacji nastawionych na współpracę
 • Znaczenie mediacji w zarządzaniu pracownikami

Budowanie zespołu
Program:
 • Podstawowe zasady funkcjonowania zespołu
 • Organizacja pracy zespołu – podział ról w zespole
 • Mechanizmy zachodzące w grupie (facylitacja społeczna, próżniactwo społeczne, polaryzacja syndrom, myślenia grupowego, konformizm)
 • Modele sieci komunikacyjnych w grupach
 • Rola i zadania lidera – weryfikacja stopnia realizowania zadań

Zarządzanie konfliktem
Program:
 • Rodzaje i poziomy konfliktów (koło konfliktów Moore’a),zródła i istota konfliktu
 • Zarządzanie sytuacją konfliktową – jak przebiega konflikt i jak go rozwiązać?
 • Techniki wspomagające rozwiązywanie konfliktów
 • Techniki eskalujące konflikt- czyli czego unikać?
 • Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych przez osoby trzecie – mediacja, moderacja, arbitraż


Efektywna komunikacja w zarządzaniu
Program:
 • Narzędzia skutecznego słuchania
 • Zasady poprawnej komunikacji z pracownikami
 • Techniki asertywne w zarządzaniu
 • Zasady prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami
 • Sztuka perswazji i argumentacji w kierowaniu

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone