Akademia Bliżej
Synergia
Strona główna O nas Mediacje Certyfikacja kompetencji Współpraca Kontakt

Akademia Trenera Biznesu

 SZKOŁA     T R E N E R A  – 60 h
                         
Program adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje w obszarze dydaktyki dorosłych. Ukończenie kursu Szkoła Trenera umożliwia zdobycie Międzynarodowego Certyfikatu Trenera VCC. Zapraszamy do udziału w kursie nauczycieli, pracowników firm szkoleniowych, absolwentów/studentów kierunków psychologia, ,menadżerów, trenerów wewnętrznych.
Zdobycie Certyfikatu VCC potwierdza umiejętności i kompetencje trenerskie ,które są uznawane przez Europejską Ramę Kwalifikacji. Proces certyfikacji VCC stworzony został przez Ekspertów Zawodowych w oparciu o bardzo wysokie standardy jakościowe potwierdzone w ISO 9001:2009 oraz ISO 29990:2010
Zajęcia składają się z trzech sesji po dwa dni (sobota-niedziela) realizowanych  metodą warsztatową, zakładającą maksymalne zaangażowanie uczestników. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, symulacjach sytuacji szkoleniowych, realizują studia przypadków, biorą udział w grach trenerskich, występują przed kamerą.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkoła adresowana jest dla kandydatów na trenerów, trenerów biznesu czyli osób, które chcą spróbować swoich sił w tej pracy, jak i tych, którzy mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, a więc osób prowadzących szkolenia wewnętrzne w swoich firmach, wykłady i prezentacje na forum oraz osób chcących być trenerami zewnętrznymi w projektach lub szkoleniach komercyjnych ( trenerzy zewnętrzni)Ukończenie kursu Szkoła Trenera spełnia kryteria prowadzenia szkoleń finansowanych ze środków UE oraz daje możliowść podjęcia współpracy z firmą szkoleniową zweryfikowana przez Bazę Usług Rozwojowych PARP.
 
CEL SZKOLENIA
Całość zagadnień jest tak zaprojektowana, aby przygotować uczestnika Szkoły do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji i zajęć interaktywnych w obszarze biznesu lub edukacji.
W trakcie szkolenia uczestnicy:
  • Nauczą się, w jaki sposób utrzymać i skupić uwagę audytorium, w jaki sposób współpracować z grupą oraz radzić sobie w sytuacjach, na pozór, nieprzewidywalnych.
  • Zrozumieją jak wielką rolę odgrywa komunikacja werbalna i niewerbalna, jak można sprawić, aby grupa słuchała i brała czynny udział w zajęciach.
  • Dowiedzą się jak stworzyć i utrzymać kontakt z grupą.
  • Nauczą się planowania i projektowania szkoleń.
  • Poznają dynamikę procesu grupowego oraz nauczą się rozpoznawać zjawiska grupowe.
  • Będą potrafili zastosować aktywne metody nauczania.
  • Zdobędą wskazówki do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością.
 
Program   SZKOŁY   TRENERA
Moduł I
Trening interpersonalny-16 h
-doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej
-zmiana zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków ,które  mogą być przeszkodą w budowaniu konstruktywnych relacji
-radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
Moduł II – 8 h
Zawód trener-predyspozycje
-trener: nauczyciel dorosłych osób
-psychologia i trener
-trener, coach
-rozwój zawodowy i osobisty trenera
Trener w akcji:
-rozpoczęcie szkolenia
-badanie nastawienia i poziomu motywacji
-metody aktywizowania grupy
-organizacja pracy w zespołach, myślenie twórcze, zarządzanie konfliktami
Moduł III-16 h
Warsztat trenera-metody prowadzenia zajęć:
-lodołamacze, ćwiczenia, testy, praca z metaforą, wykład, odgrywanie ról
-dyskusja, gry ,symulacje
Moduł IV-20 h
Sytuacje trudne w pracy trenera
Ogólne dyrektywy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
Metody radzenia sobie
Blokady komunikacyjne
Zarządzanie procesem grupowym
Prezentacja i wystąpienia publiczne
Rozwój osobisty i zawodowy trenera
Organizacja i planowanie szkoleń
Projektowanie szkoleń metodą coachingową
Po szkoleniu
-coaching i mentoring
Egzamin wewnętrzny- test wiedzy i zaprojektowanie swojego mini modułu szkoleniowego
 
Dla zainteresowanych certyfikacją VCC:
Egzamin zewnętrzny:
-przygotowanie konspektu mini szkolenia, przesłanie na dwa tygodnie przed egzaminem, przeprowadzenie mini-szkolenia przed Komisją Egzaminacyjną
 
Zajęcia prowadzą trenerzy VCC, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone