Akademia Bliżej
Synergia
Strona główna O nas Mediacje Certyfikacja kompetencji Współpraca Kontakt

Współpraca

Dr hab. Grzegorz Francuz
wykładowca/trener/coach
Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego ,Profesor Uniwersytetu Opolskiego
konsultant merytoryczny d/s szkoleń rozwojowych Akademii Bliżej


Tematyka badań:
Filozofia edukacji, bioetyka, etyka środowiskowa, ekofilozofia, filozofia polityki,coaching 

obszary szkoleniowe:
Szkolenia z zakresu coachingu filozoficznego, biznesowego dla kadry menedżerskiej,life coachingu
rozwoju kompetencji psychospołecznych,mediacji,negocjacji,sztuki rozwiązywania konfliktów,rozwiązywania problemów i podejmownaia decyzji

Edukacja:
 • Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim (1982-1986).
 • Studia doktoranckie z socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1987-1989).
 • Dwuletnie studium psychoterapii (1993-1995).
 • Psychologiczna i pedagogiczna praca wychowawcza w Rybniku (1993-1996).
 • Doktorat - Ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a kontrowersje wokół wychowania, Uniwersytet Opolski, 1998.
 • Habilitacja na podstawie rozprawy Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.
 • Studia podyplomowe: Akademia Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coach Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Natalia Kurzawa
Trener biznesu i sprzedaży,
Trener kreowania wizerunku i rozwoju osobistego,
coach, doradca filozoficzny,mediator

WYKSZTAŁCENIE    
 • 2009 – 2014 Uniwersytet Opolski, Filozofia
 • 2015 - studia magisterskie Pegagogika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • 2017-  studia podyplomowe Coaching-trener osobisty i zawodowy oraz Doradztwo zawodowe i edukacyjne
POSIADANE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA ZAWODOWE:
Absolwenci studiów na kierunku filozofia :'otrzymują wykształcenie filozoficzne.Zdobyta wiedza to kanon wiedzy filozoficznej-historia filozofii,logika oraz filozofie szczegółowe.Absolwent ma rozeznanie w fundamentalnych kwestiach dotyczących europejskiej kultury duchowej,nowożytnych i współczesnych problemach etycznych,antropologicznch,estetycznych i społecznych.Ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów,posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych,umiejętnosć analitycznego myślenia.Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności,samodzielności intelektualnej i twórczości"

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
 • 2015 – obecnie Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju „ Synegria”
 • 2013 – obecnie Właścicielka firmy szkoleniowej Akademia Bliżej
 • 2012 – obecnie Koordynator ds. szkoleń i rozwoju w Firmie „Bliżej”; trener rozwoju osobistego i sprzedaży oraz obsługi klienta
 • 2014 – obecnie Certyfikowany coach ICF w firmie „Bliżej”
 • 2014 – obecnie trener VCC i egzaminator VCC
 • 2012 – obecnie Kierownik salonu/manager sprzedaży w firmie VIP COLLECTION

DOŚWIADCZENIE TRENERSKIE I OBSZARY SZKOLENIOWE:
 • przeprowadzanie szkoleń i sesji coachingowych, coachingu kariery dla studentów, job-coachingu dla bezrobotnych i osób rozpoczynających działalności gospodarcze.
 • szkolenia  z zakresu rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, coachingu, skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta.
 • współautorka ksiązki Mediacje sądowe i pozasądowe

PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA
 • Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich (130h)
 • Szkoła Mediacji (80h)
 • Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF (90h)
 • Szkoła Trenera (120h)
 • Techniki sprzedaży usług (80h)
 • Sztuk budowania relacji z klientem (40h)
 • Kreowanie wizerunku (80h)
 • Akademia wizażu i stylizacji (80h)
 • Studium Kompetencji Psychospołecznych

MOCNE STRONY
Specjalizuję się w prowadzeniu warsztatów z zakresu: skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, sztuki rozwiązywania problemów i konfliktów oraz mediacji, coachingu, coachingu kariery, skutecznej komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego oraz kreowania wizerunku.
Anna Helmich-Zgoda
Psycholog i muzyk.
Trener biznesu, coach ACC ICF, mediator, asesor.

Magister psychologii ze specjalnością: psychologia zarządzania (Uniwersytet Wrocławski) oraz magister sztuki w dziedzinie wokalistyki klasycznej (Akademia Muzyczna we Wrocławiu). Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu (Moderator), Szkoły Coachingu (Moderator), Szkoły Coachów ICF oraz Szkoły Mediatorów (Krajowe Centrum Mediacji). Współzałożycielka i Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Prowadziła badania w obszarze psychologii społecznej, w zakresie manipulacji i wywierania wpływu oraz radzenia sobie ze stresem i tremą w sytuacjach ekspozycji społecznej.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów:
 • rozwijających kompetencje trenerskie  (szkolenia typu Train The Trainers) - ok. 1600 godzin szkoleniowych
 • doskonalących umiejętności komunikacji i wywierania wpływu, w tym wystąpień publicznych i pracy głosem – ok. 900 godzin szkoleniowych
 • dotyczących negocjacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji – ok. 500 godzin szkoleniowych
 • przygotowujących do projektowania i prowadzenia badań kompetencji  metodą Assessment Centre/ Deveopment Centre – ok. 250 godzin szkoleniowych

Prowadzi również szkolenia w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, oraz miękkich aspektów zarządzania.
W sumie przeprowadziła ponad 5000 godzin zajęć warsztatowych oraz ponad 400 godzin coachingowych dla menedżerów.

Jej działalność zawodowa obejmuje przede wszystkim:
 • pracę w roli trenera biznesu oraz coacha, wspierającego w rozwoju kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla, a także osoby mające bezpośrednie kontakty z klientami,
 • prowadzenie szkoleń dla naukowych i nienaukowych pracowników uczelni wyższych,
 • doradztwo dla firm w zakresie opracowania i wdrażania narzędzi HR, takich jak opisy stanowisk, modele kompetencyjne, systemy ocen,
 • projektowanie i prowadzenie procesów diagnozy kompetencji metodą Assessment Centre/ Development Centre,
 • prowadzenie zajęć w autorskiej Szkole Assessment Centre/ Development Centre, przygotowującej do pracy projektantów i asesorów AC/DC,
 • pracę dydaktyczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w charakterze wykładowcy.

Głównymi odbiorcami jej usług są instytucje finansowe, firmy produkcyjne z branży automotiv, firmy IT oraz uczelnie wyższe.
Prowadzi własną firmę szkoleniową  Empiriana.
W roku 2012 Anna Helmich-Zgoda wraz z Cezarym Radomskim otworzyli Szkołę Assessment Centre/ Development Centre, gdzie w oparciu o autorski program przygotowują projektantów sesji AC/DC oraz asesorów do prowadzenia badań metodą AC/DC.Cezary Radomski
Trener, coach, mediator
koordynator ds szkoleń Akademii Bliżej

wykształcenie:
Socjolog i psycholog specjalizujący się w psychologii biznesu.
kierownik projektów rozwoju kadr od roku 2002.Absolwent
Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu „Moderator”.
Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska oraz „Moderator” gdzie był m.in. współprowadzącym kilkunastu edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej oraz działania zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Przeprowadził ponad 450 szkoleń m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż. Jest specjalistą w badaniu potencjału kadr metodą ośrodków oceny i rozwoju oraz badania potrzeb szkoleniowych i oceny ich efektywności z wykorzystaniem wywiadu epizodycznego, kwestionariuszy badania postaw, procedury "tajemniczego klienta".

Prowadzi m.in. autorskie zajęcia w Szkole AC/DC (Assessment Centre oraz Development Centre) szczegóły na stronie www.szkola-acdc.pl
 

Rafał Balicki
Trener biznesu, coach, psycholog,mediator
Wykształcenie:
 • UAM Poznań, mgr psychologii (specjalizacja: psychologia wychowawcza)
 • UAM Poznań, Studia Podyplomowe (Edukacja do życia w rodzinie)
 • Szkoła Coachingu, Moderator, Wrocław ( absolwent)
 • Szkoła Trenerów Biznesu, Moderator (absolwent)
 • Szkoła Negocjatorów i Mediatorów, Moderator (absolwent)
 • Programowanie Neurolingwistyczne, Warszawa (praktyk NLP)
 • Studium Metod Psychokorekcyjnych, Warszawa (absolwent)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

Od 1999 roku prowadzi szkolenia z zakresu:
 • sztuki komunikowania się, języka perswazji
 • umiejętności kierowniczych
 • zarządzania zespołem
 • negocjacji, mediacji, psychologii konfliktów
 • nowoczesnych metod przyswajania informacji
 • metod twórczego myślenia
 • radzenia sobie ze stresem
 • obrony przed psychomanipulacjami, mobbingu
 • obsługi klienta
 • psychologii sprzedaży
 • sztuki handlowania
 • coachingu

Godzin szkoleniowych: ponad 9000
Szkoleń biznesowych: ponad 500
1500 absolwentów "Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Enigma"
Sześcioletnie doświadczenie w szkoleniach dla EFS.


PROGRAMY AUTORSKIE:
 • "Nowoczesne strategie uczenia się w pracy menadżera"
 • "Metody prawej półkuli i kreatywnego myślenia w pracy trenera biznesu"
 • "Stres, metody redukcji napięć emocjonalnych dla menadżerów"
 • "Coaching dla menadżerów"
 • "Sztuka handlowania"


Dariusz Rajca
Trener, coach, mediator, doradca. 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Po 20 latach pracy w branży szkoleniowej nie obawiam się powiedzieć o sobie, że jestem doświadczonym trenerem. Jestem przekonany, że upoważnia mnie do tego moja wiedza i nabyte umiejętności oraz efekty mojej pracy.Przez lata pracy trenerskiej poznałem i przeszkoliłem około 20 tysięcy osób, na których życie wywierałem wpływ i od których sam także się uczyłem. O ich uznaniu dla mojej pracy świadczą wyniki ocen, jakie otrzymuję po każdym z moich szkoleń.

Wiedzę i umiejętności, zdobywałem m.in. jako
1995 - 1998 założyciel i Kierownik Działu Szkoleń Gazety Wyborczej,
1999 - 2004 dyrektor ds. Szkoleń Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr
2005 - 2015 właściciel firmy szkoleniowej Dr. Sid czyli Dariusz Rajca - Szkolenia i doradztwo.

W moich szkoleniach dominuje forma warsztatowa, angażująca jej uczestników do pracy grupowej i indywidualnej.
Proponuję różne formy wsparcia i doskonalenia wiedzy i umiejętności, m.in. poprzez
 • Szkolenia i warsztaty z ponad 20 różnych tematów
 • Wykłady inspirująco - motywacyjne. Krótkie (do 4 godzin) spotkania z grupami pracowników (od 20 do 100 osób). Zajęcia przygotowywane są każdorazowo dla konkretnej grupy uczestników ich oczekiwań i potrzeb.
 • Coaching pracowników w miejscu pracy. Pozwala on nie tylko ocenić indywidualny styl pracy każdego z nich, ale również określić jego słabe i mocne strony oraz wskazać drogi dalszego rozwoju umiejętności.
 • Spotkania indywidualne i grupowe z menadżerami i pracownikami, w czasie, których staramy się wspólnie znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania, odpowiedzieć na nurtujące pytania. Pełniąc rolę moderatora spotkania wpływam na jego twórczy i nie inwazyjny przebieg.
 • Doradztwo organizacyjne i psychologiczne. Pomagam menadżerom dobrać najskuteczniejsze narzędzia zarządzania zespołem, określić zasady organizacji działu, prowadzenia skutecznej rekrutacji i selekcji.
 • Diagnoza potencjału zawodowego i organizacyjnego pracowników i firmy, z zastosowaniem testów i analiz.
Katarzyna Jaszewska
Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny,rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie” „Zero obojętności ZOSiA”, „Razem w szkole”. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i instytucji w sektorze publicznym Specjalizuje się w szkoleniach a kompetencji miękkich głównie z coachingu, komunikacji, obsługi klienta, zarządzania personelem, radzenia sobie ze stresem, zarządzania konfliktem.Współwłaściciel Centrum Szkolenia i Psychoterapii Caterina spółka z o.oNauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości  z siedzibą w Wałbrzychu  – prowadzi zajęcia z coachingu i psychologii zarządzania na wydziale Studiów Podyplomowych Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w zakresie prowadzenia zamiejscowego oddziału Studium Socjoterapii i Psychoterapii MłodzieżyOd wielu lat prowadzi  działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie obecnie współtworzy i zarządza Europejską Fundacją Inicjatyw Psychospołecznych Pro salute.Ukończone szkolenia i kursy:
 • 2015 – Akademia Coaachingu
 • 2014  - Szkoła Mediacji
 • 2009 – 2005 Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
 • 2008 – 2006 Studium Psychoterapii Młodzieży
 • 2006 – 2004 Studium Socjoterapii i treningu interpersonalnego
 • 2005 – 2004 Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych
 • 1999 – 1994  Uniwersytet Wrocławski, studia magisterskie - Pedagogika, Resocjalizacja
 • 1996 – 1995 Universita’ per Stranieri, Perugia (Włochy) – Certyfikat CELI 4 


Piotr Piotrowski
Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Praktykę szkoleniową i psychoterapeutyczną prowadzi od 2005. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie" „Zero obojętności ZOSIA", „Razem w szkole". Od 2010 roku prezes zarządu Centrum Szkolenia i Psychoterapii „Caterina" sp. z o.o. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości  z siedzibą w Wałbrzychu  – prowadzi zajęcia z coachingu i psychologii zarządzania na wydziale Studiów Podyplomowych 
Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w zakresie prowadzenia zamiejscowego oddziału Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.
Od wielu lat prowadzi działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie, obecnie współtworzy i jest dyrektorem świdnickiego oddziału Europejskiej Fundacji Inicjatyw Psychospołecznych „Pro Salute"
 
UKOŃCZONE SZKOLENIA:
2015 – Akademia Coachingu
2014 - Szkoła Mediacji
2009-2005 Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
2008-2006 Studium Psychoterapii Młodzieży
200S-2004 Studium Socjoterapii i treningu interpersonalnego
2005-2004 Socjoterapia i psychoprofilaktykaw placówkach oświatowych Cedr
2003-1997 Uniwersytet Zielonogórski- Resocjalizacja

Dariusz Niedzieski
trener biznesu, coach PCC ICF, mentor/superwizor z zakresu coachingu, konsultant

Nabyte w czasie wielu lat pracy zawodowej doświadczenie, wiedza i umiejętności pozwoliły mi stać się efektywnym coachem, konsultantem, mentorem i trenerem biznesowym. Moja specjalizacja to organizacja w okresie przemian oraz psychologia biznesu, szczególnie tematyka nowoczesnego przywództwa. W swojej pracy opieram się głównie na metodologii Erickson College, nie są mi obce również techniki typowe dla podejścia systemowego w coachingu, praca z polem, indywidualnie jak i z grupą oraz stosowanie w praktyce coachingowej odkryć z obszaru neurobiologii. W mojej pracy czerpię radość i satysfakcję z towarzyszenia innym w ich rozwoju. Kocham przekazywać swoją wiedzę o coachingu, zarówno prowadząc zajęcia ze studentami, jak również będąc mentorem/superwizorem dla innych coachów. Dodatkowo moją pasją jest wydawanie książek o coachingu.
Kwalifikacje
Ukończyłem Politechnikę Warszawską Wydział Mechatroniki, studia podyplomowe i doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz liczne kursy (INSEAD). Jestem absolwentem programu Art & Science of Coaching kanadyjskiego Erickson College. Posiadam akredytację International Coaching Federation jako coach na poziomie PCC. Doświadczenie Do sierpnia 2014 przeprowadziłem ok. 1100 godzin sesji coachingowych, z czego blisko 95% to sesje coachingu biznesowego. W mojej pracy coacha bardzo pomagają mi wieloletnie doświadczenia wyniesione z pracy zawodowej na pozycji zarządzającego zarówno dużą korporacją międzynarodową, jak i mniejszymi firmami, w obszarach sprzedaży i marketingu. Referencje Moimi klientami było (sierpień 2014) ponad 120 menadżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. Wśród najbardziej znaczących klientów wymieniłbym firmy: CITIBANK, MONDELEZ, ASG (d. Technicolor), TECH DATA, ALLEGRO, PAYU oraz menedżerów firm XEROX, HILTI, LENOWO, MICROSOFT.

dr Marek Jagusz
wykładowca, adiunkt  Politechniki Opolskiej w Opolu.

Trener, pedagog, mediator, coach
Posiada 30-letnie doświadczenie zawodowe jako wykładowca i badacz.
Od 2011 roku prowadzi warsztaty, szkolenia, wykłady oraz mediacje i indywidualne sesje coachingowe współpracując z wieloma firmi i uczelniami.
Specjalizuje się w doskonaleniu  umiejętności w zakresie komunikacji i jej wpływu na efektywność pracy, racjonalizacji zachowań w sytuacjach trudnych, sztuce rozwiązywania konfliktów, motywacji oraz treningiem mentalnym.
 Kierownik merytoryczny studium Mediacji Rodzinnych Akademii Bliżej, dyrektor Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia we Wrocławiu.

WYKSZTAŁCENIE:
Ukończone studia na AWF Wrocław ze specjalizacją nauczycielską i trenerską.
- doktorat:Informacja zwrotna jako czynnik zwiększający efektywność uczenia się. Odbyte staże na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem i Uniwersytecie w Salzburgu. Prowadzenie i organizacja konferencji naukowych i dydaktycznych.

UKOŃCZONE KURSY SPECJALISTYCZNE:
 • Akademia Coachingu, Coaching skoncentrowany na rozwiązaniach
 • Szkoła  Trenera I i II stopnia
 • Szkoła Mediacji i Negocjacji
 • Akademia Porozumienia Bez Przemocy

OBSZARY BADAWCZE:
 • ewaluacja  procesu dydaktycznego
 • efektywność procesu dydaktycznego i czynniki  ją determinujące
Na swoim koncie posiada ponad 80 publikacji krajowych i zagranicznych. Doradca i asystent trenerów Kadry Narodowej  w lekkoatletyce.

 
Jacek Jokś
coach ACC ICF (w trakcie akredytacji PCC), HR-specialist, filozof.

Profil zawodowy:
Coach z kilkuletnim doświadczeniem pracy z klientem biznesowym oraz indywidualnym. Pracuje z dyrektorami, kadrą managerską oraz product managerami. Aktywnie wspiera projekty akademickie oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów - zarówno oddziały lokalne, jak i krajowe. Na codzień pracownik międzynarodowego koncernu branży automotive w zakresie Employer Branding. Autor programu rozwojowego dla młodych High Potential. Obecnie wspiera prace nad optymalizacją programu talentowego dla przyszłych managerów i ekspertów.

Obszary specjalizacji:
 • rozwój kompetencji managerskich,
 • zmiana ról w organizacji i ich wdrażanie,
 • wsparcie klienta w trakcie awansu,
 • tworzenie indywidualnych planów rozwojowych,
 • zagadnienie sensu, świadomości, egzystencji.
Przynależność do organizacji:
 • Członek International Coach Federation,
 • Członek Izby Coachingu.
Certyfikaty: 
 • Certyfikat Associate Certified Coach International Coach Federation,
 • Rozpoczęta ścieżka akredytacyjna Professional Certified Coach,
 • Certyfikat praktyka metody Points Of You - The Coaching Game - zaawansowanej metody pracy coachingowej,
 • Akademia Managera w systemie VCC,
 • Zaawansowane narzędzia coachingowe,
 • Certyfikat coacha grupowego,
 • Coaching kompetencji liderskich.

 Anna Kaczalska
Coach ACC ICF ( w trakcie akredytacji PCC) mediator, trener rozwoju osobistego
  
Systematycznie rozwijam swoje kompetencje biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach branżowych.
Coaching stanowi dla mnie sposób ciągłego doskonalenia się zawodowego i osobistego.
Szczególną uwagę poświęcam etyce zawodowej, dlatego pracuję również jako mentor dla coachów
i kandydatów na coachów w rozwijaniu ich kompetencji, przygotowaniu do akredytacji i doskonaleniu warsztatu coachingowego.  Osobiście regularnie korzystam z superwizji doświadczonego mentora oraz przygotowuje się do kolejnego stopnia akredytacji ICF (PCC).
 
 
- BIZNES Coaching
 
Od ponad 15 lat jestem związana z rynkiem nieruchomości - branżą, dzięki której kontakt z człowiekiem stał się dla mnie wartościowym połączeniem relacji biznesowych i potrzeb osobistych moich klientów.
Doświadczenie menadżerskie i sprzedażowe oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym umożliwia mi obecnie satysfakcjonującą pracę coachingową, mediacyjną, mentorską i szkoleniową z przedstawicielami sektora MŚP.
W pracy z klientami stawiam na wypracowanie praktycznych rozwiązań. Lubię prowokować do kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań. Propaguję wprowadzanie kultury coachingowej do codziennego warsztatu pracy menadżera. Moich klientów wspieram merytorycznie, motywuję, towarzyszę w przejściu przez proces zmiany oraz pobudzam do rozwoju.
 
 
- LIFE Coaching:
 
Specjalizuję się w coachingu relacji w rodzinie i związku. Doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi zaowocowało wypracowaniem autorskiego programu: ”Coachingowy trening relacji – Zostańmy Razem,” który ma na celu pomóc partnerom poprawić jakość wzajemnych relacji oraz wesprzeć w wypracowaniu nowego, dojrzałego sposobu funkcjonowania w związku, umożliwiającym przedstawienie swoich racji i potrzeb przy jednoczesnym szanowaniu potrzeb partnera.
Pracuję również z dojrzałymi ludźmi, którzy czują, że potrzebują zmiany w różnych dziedzinach życia i są świadome, że to „ostatni dzwonek” na podjęcie nowych wyzwań. Pomagam im rozpoznać własne pragnienia, postawić nowe ambitne cele w życiu i konsekwentnie je realizować w taki sposób, by zmiana nie musiała się wiązać z rewolucją życiową
 
Mariola Kujańska
 
Psycholog, edukator MEN, mediator ,doradca zawodowy, terapeuta terapii krótkoterminowych,nauczyciel dyplomowany
 
Studia podyplomowe:Psychologia zarządzania w gospodarce
                                   Organizacja i Zarządzanie Oświatą
                                   Psychologia Transportu
                                   Doradca Zawodowy
 Obszary pracy:
 • Doradztwo zawodowe, badania psychologiczne,
 • Specjalista z zakresu psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie doradztwa i szkoleń z zakresu: komunikacji, negocjacji, asertywności, technik sprzedaży, nowoczesnego przywództwa, mediacji, twórczości, zarządzania zmianą, zarządzanie jakością,
 • Opracowanie programów i materiałów szkoleniowych
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami z zakresu Psychologii Zarządzania, m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołów, umiejętności menedżerskie
 • Superwizor programu psychoedukacyjnego dla młodzieży „Nasze spotkania”
 • Realizator programu Drugi Elementarz – czyli Program siedmiu kroków
 • Trener pamięci, koncentracji pamięci i logicznego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Współautorka programów profilaktyczno – terapeutycznych rekomendowanych przez MEN, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i Fundację Batorego  m.innymi „Powstrzymać przemoc wobec dziewcząt i kobiet”)
 • współautorka i realizatorka  programu „Zdrowie bez granic” Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska,  Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
 • terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, stopień I,II
 • Akademia Mediatora
 • Coaching
Justyna Burek-Wawrzyniak-Radca Prawny
 
Magister prawa – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Prawa Wspólnot Europejskich. Od 2007 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, cywilnym oraz rodzinnym. Posiada uprawnienia mediatora z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Posiada 10 letnie bogate doświadczenie zawodowe jako radca oraz dyrektor wydziału sądowego w Kancelariach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Prowadziła szkolenia z zakresu podstaw prawa dla negocjatorów i prawników w Kancelariach Prawnych. Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych na każdym szczeblu z zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego, nieuczciwej konkurencji, spraw upadłościowych, reprezentowała banki w postępowaniach windykacyjnych oraz prowadziła sprawy sądowe przeciwko deweloperom oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, komentowała w latach 2009-2011 orzecznictwo Sądu Najwyższego na łamach „Gazety Prawnej”. W swojej praktyce zawodowej posiada doświadczenie w obsłudze banków, firm windykacyjnych, obsłudze spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, firm farmaceutycznych, jednostek samorządowych, zamówień publicznych, jednostek wojskowych, regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz reprezentacji interesów klientach w skomplikowanych sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego i podwykonawstwa.  Współpracowała również z Kancelarią Doradztwa Podatkowego gdzie reprezentowała klientów Kancelarii w sporach sądowych z Izbami Celnymi i Urzędami Skarbowymi Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską w zakresie konstytucyjnego prawa do sądu. 
Włada językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.

 

 

 
 

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone