Akademia Bliżej

Skorzystaj z dofinansowania w Bazie Usług Rozwojowych

Jesteśmy w Bazie Usług RozwojowychJeśli chciałbyś otrzymać do 100% dofinansowania na prowadzone przez nas szkolenia, możesz skorzystać z możliwości jakie daje system refundacji usług rozwojowych poprzez Bazę Usług Rozwojowych (kursy, szkolenia, coaching).
Skorzystaj z dofinansownia ze środków unijnych lub Krajowego Funduszu Szkoleń.
Informacje szczegółowe można uzyskać u poszczególnych operatorów w danym województwie.

 

............................ zobacz więcej

Nowe kwalifikacje:Prowadzenie mediacji cywilnych i gospodarczych sądowych i pozasądowych

Minister Sprawiedliwości z dniem 10.12.2018r. włączył dwie kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych.
Eksperci/trenerzy Akademii Bliżej brali udział przy opisie kwalifikacji.Wniosek do ZSK złożyła Fundacja VCC.

Akademia Bliżej od 01.01.2019 kursy z mediacji Akademia Profesjonalnego Mediatora ® wraz ze specjalizacjami ma dostosowane do wymogów kwalifikacji. Proponujemy także kursy przygotowujące do certyfikacji zgodnie z kwalifikacjami prowadzone przez naszych mentorów/ekspertów oraz uzupełnienie wiedzy na platformie e-learningowej.

............................ zobacz więcej

Znak jakości usług edukacyjno-szkoleniowych MSUES

Akademia Bliżej  otrzymała Znak Jakości Małopolskich Standardów usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Jest on gwarancją wysokiej jakości usług, jakie świadczy wyróżniona instytucja szkoleniowa – potwierdza zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, przygotowanie merytoryczne i metodyczne trenerów, rzetelność przekazywanych treści oraz różnorodność form nauczania. Dzięki Znakowi Jakości MSUES Akademia Bliżej dołączyła do grona instytucji, w których można realizować bony szkoleniowe, w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich miedzy innymi Kierunek Kariera Zawodowa WUP w Krakowie.
Znak jakości został przyznany na podstawie wyników audytu zewnętrznego zakończonego w grudniu 2018r.
Audytowi podlegało 20 standardów jakości uporządkowanych w czterech grupach tematycznych: usługa edukacyjno-szkoleniowa, kompetencje i rozwój kadry szkoleniowej, infrastruktura, organizacja i obsługa klienta oraz zarządzanie instytucją szkoleniową. Akademia Bliżej bez zastrzeżeń spełniła wszystkie wyżej wymienione standardy i dołączyła do grona instytucji pracujących zgodnie ze standardami MSUES.
 

............................ zobacz więcej

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone