Akademia Bliżej

edukacja zdalna

Akademia Bliżej wprowadza możliwość zdalnego nauczania dla Uczestników wszystkich szkoleń i certyfikacji poprzez:

  • platformę e-learningową Moodle
  • wideoczaty
  • platformę Zoom

............................ zobacz więcej

Certyfikat ZSK Kwalifikacja Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych cywilnych-symbol jakości w Polsce i za granicą

Za nami pierwszy w kraju kurs Akademia Profesjonalnego Mediatora Cywilnego, który kończył się potwierdzeniem kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Instytucją Certyfikującą jest Fundacja VCC której jesteśmy Partnerem Egzaminacyjnym.
 

............................ zobacz więcej

Akademia Menadżera MiŚP dofinansowanie 80 % na szkolenia

Zapraszamy do udziału w „Akademii Menedżera MŚP” z dofinansowaniem do 80% dla wszystkich przedsiębiorstw organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i promowanej jako projekt pod nazwą „Przepis na Menedżera
 
Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwój potencjału i kompetencji kadr kierowniczych MŚP.
 

............................ zobacz więcej

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone