Akademia Bliżej

Akademia Rozwoju Coacha

Coaching w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach
szkolenie I stopnia - 20h z możliwością pogłębienia

               
Zmiana jest istotnym hasłem w terapii TSR i Coachingu. W trakcie procesu coachingu poszukujemy zmian, wyczekujemy ich, dążymy do nich i precyzujemy plan ich osiągnięcia. Mówi się o tym, że człowiek, który przychodzi do coacha lub terapeuty przychodzi po ZMIANĘ. Coś, co do tej pory realizował w swoim życiu już się nie sprawdza i trzeba zastosować jakiś inny model działania/ zachowania/ myślenia. Wprowadzenie tego nowego modelu jest zmianą samą w sobie, choć także wymaga zmian wewnętrznych Klienta a często także jego otoczenia.

Zgodnie z filozofią Heraklita z Efezu, zmian nie należy się obawiać, wręcz przeciwnie, należy ich oczekiwać... Pisał "nie ma nic bardziej stałego w życiu, niż zmiana", jednak mamy do czynienia z dwoma odmianami tych zmian. Pierwsze to zmiany od nas niezależne - te na które nie mamy wpływu: czas, wiek, wypadki losowe. Skoro nie mamy na nie wpływu, po prostu musimy zaakceptować fakt, że one są, występują i będą się pojawiać niezależnie od tego, ile energii i emocji zainwestujemy w roztrząsanie ich.

Są jednak zmiany, które sami wywołujemy - zmiany naszych zachowań, postaw, przekonań, poglądów. Skoro więc wpływ jest tu po naszej stronie, zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby te zmiany były budujące, wznosiły nas, konstruowały lepszą rzeczywistość w nas i wokół nas. Na to mamy realny i mierzalny wpływ.

Narzędzia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach idealnie sprawdzają się w coachingu.

Psychologia pozytywna w coachingu - 20h

Psychologia pozytywna jest szybko rozwijającym się nurtem psychologii, który koncentruje się głównie na pielęgnowaniu ludzkiego potencjału oraz zwiększaniu dobrostanu jednostek i organizacji. Liczne badania z tej dziedziny dotyczą m.in. poczucia szczęścia, satysfakcji, inteligencji emocjonalnej, pozytywnych emocji, zdrowia a także mechanizmów efektywnego i przystosowawczego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie życie. Świadome stosowanie wiedzy z tego obszaru umożliwia skuteczną pracę nad wydobywaniem potencjału Klientów oraz prowadzi do budowania ich dobrostanu i zwiększania jakości ich życia.

Program kursu zawiera:
 
 1. Dobrostan w życiu.
 2. Kondycja psychiczna w ujęciu Martina Seligmana.
 3. Rozwój inteligencji emocjonalnej i dyscypliny emocjonalnej.
 4. Od pesymizmu do optymizmu.
 5. Spojność wewnętrzna i umiejętnosć budowania dojrzałej filozofii życia kluczową umiejętnością każdego człowieka.

Narzędzia Racjonalnej Terapii Zachowań w coachingu - 20 h

Cel szkolenia:
 • rozwijanie postawy opartej na rozumieniu przyczyn reakcji emocjonalnej,zachowań z nich wynikających
 • ukazanie możliwości wykorzystania pracy z przekonaniami w procesie coachingowym
 • poznanie podstaw RTZ

Program kursu zawiera:
 1. ABCD Emocji.
 2. Emocje neutralne.
 3. Zdrowa semantyka.
 4. Słowa wpływające na emocje i blokujące zmiany.
 5. Zasady zdrowego myślenia.
 6. Praca z niskim poczuciem własnej wartości.
 7. Radzenie sobie ze stresem.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone