Akademia Bliżej

Akademia Rozwoju Coacha

Kontynuacja rozwoju coacha- zaawansowane programy:
- Akademia Menadżera-coaching menadżerski, biznesowy i zespołowy
- Coaching i mentoring efektywne narzędzie wsparcia w organizacji
- Coaching konfliktu-budowanie porozumienia ®  praca w kryzysie emocjonalnym
-Coaching Skoncentrowany na Rozwiązaniach SFC
- Mentoring w organizacji
- Life coaching. Jak pomagać ludziom żyć w poczuciu szczęścia.
-Siła stresu: jak stresować się mądrze
-Budowanie Odpornosci Psychicznej:badanie testem  MTQ4
-Budowanie poziomów świadomości wg Hawkinsa
-Praca z emocjami-efektywne metody zarządzania emocjami
-Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach ( TSR)
-Racjonalna Terapia Zachowań ( RTZ)
-Coaching relacji: mediacje rodzinne
-Akademia Trenera Biznesu i w organizacji
-Akademia Profesjonalnego Mediatora APM®

Metody w coachingu i terapii sprzyjające mózgowi.
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-stopień podstawowy

Cele edukacyjne szkolenia podstawowego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:
zapoznanie uczestników z filozofią tego modelu i podstawowymi narzędziami pracy.
Ukończenie szkolenia daje możliwość samodzielnego posługiwania się modelem TSR w stopniu podstawowym w coachingu, terapii, pomocy psychologicznej, pracy socjalnej, edukacji.
Kurs jest przygotowaniem do samodzielnego prowadzenia terapii skoncentrowanej na poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach problemowych oraz rozwijaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie. Uczestnicy kursu zdobędą praktyczne umiejętności odnośnie tego jak rozpoznawać kompetencje indywidualne i relacyjne klientów i jak wzmacniać ich obszary motywacji do zmiany.

Na czym polega terapia TSR?
Generalnym założeniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest wspólne znalezienie optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w jakiej znalazł się klient. Terapia TSR związana jest z technikami wspomagania procesu zmian i sposobami ich skutecznego zastosowania, zaś kierunek pracy nakreślają potrzeby i cele, jakie wyznaczył klient.
Terapia polega na szukaniu i wzmacnianiu pozytywnych stron i zasobów, jakie posiada klient.
Zmiana jest istotnym hasłem w terapii TSR i coachingu. W trakcie procesu poszukujemy zmian, wyczekujemy ich, dążymy do nich i precyzujemy plan ich osiągnięcia. Mówi się o tym, że człowiek, który przychodzi do terapeuty lub coacha przychodzi po zmianę. Coś, co do tej pory realizował w swoim życiu już się nie sprawdza i trzeba zastosować jakiś inny model działania/ zachowania/ myślenia.

 Korzyści:
- Poznanie podstawowych założeń i narzędzi metody skoncentrowanej na rozwiązaniach(TSR
- Opanowanie w podstawowym zakresie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce
- uzupełnienie warsztatu pracy coacha, mediatora, terapeuty metodami krótkoterminowymi skoncentrowanymi na rozwiązaniach

Program kursu:
Model skoncentrowany na rozwiązaniach jako terapia krótkoterminowa
Założenia i źródła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
(Solution Focused Brief Therapy)
Historia TSR, definicja, powstanie
Związki TSR z innymi teoriami
Teoria i metodologia TSR
Założenia, filozofia centralna
Psychologia a TSR
Coaching a TSR
Rodzaje relacji terapeutycznych
Praca TSR-techniki TSR
Umiejętności i kompetencje -postawa "niewiedzy"
Tworzenie kontekstu spotkania
Formowanie celu pracy terapeutycznej
Rozmowy poza problemem
Komplementowanie - wydobywanie zasobów klienta
Technika EARS
Tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu
Poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów "świata bez problemu"
Praca w oparciu o wyjątki
Skalowanie
Określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu
Psychologia zmiany
Praca z przekonaniami ograniczajacymi
Monitorowanie wprowadzanych zmian
Umiejętność pracy z klientem w obszarze pracy nad potrzebami-elementy NVC
Strategie pracy z klientem w przypadku braku motywacji
Sesja – prowadzenie terapii w oparciu i podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
 
 Metody pracy:
- Aktywne metody pracy
- Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych

Pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):
-Materiały szkoleniowe
-Materiały do ćwiczeń
-Wydruki wybranych prezentacji multimedialnych
-Nagrania sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza - dla uczestników stenogramy)
-Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami


Wymagania:
Szkolenie adresowane jest do absolwentów lub studentów kierunków związanych z pomaganiem ludziom, takich jak: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna ,mediacje, coaching

 
Racjonalna Terapia Zachowań 40 h

Cel szkolenia:
  • rozwijanie postawy opartej na rozumieniu przyczyn reakcji emocjonalnej,zachowań z nich wynikających
  • ukazanie możliwości wykorzystania pracy z przekonaniami w procesie coachingowym
  • poznanie podstaw RTZ

Program kursu zawiera:
  1. ABCD Emocji.
  2. Emocje neutralne.
  3. Zdrowa semantyka.
  4. Słowa wpływające na emocje i blokujące zmiany.
  5. Zasady zdrowego myślenia.
  6. Praca z niskim poczuciem własnej wartości.
  7. Radzenie sobie ze stresem.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone