Akademia Bliżej

Zdalna edukacja on-line

Akademia Bliżej wprowadza możliwosć zdalnego nauczania dla Uczestników wszystkich szkoleń i certyfikacji poprzez:

  • platformę Moodle
  • wideoczaty
  • platformę e-learningową
  • grupy na WhattsAppie, Messengerze
  • Skypa czy grupowe e-mail

............................ zobacz więcej

Certyfikat ZSK Kwalifikacja Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych cywilnych-symbol jakości w Polsce i za granicą

Za nami pierwszy w kraju kurs Akademia Profesjonalnego Mediatora Cywilnego, który kończył się potwierdzeniem kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” zgodnie z wymogami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Instytucją Certyfikującą jest Fundacja VCC której jesteśmy Partnerem Egzaminacyjnym.
Gościliśmy przedstawicieli Podmiotu Zewnętrznego Zapewniającego Jakość dla Instytucji Certyfikującej - Fundację Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

 

............................ zobacz więcej

Akademia Menadżera MiŚP dofinansowanie 80 % na szkolenia

Zapraszamy do udziału w „Akademii Menedżera MŚP” z dofinansowaniem do 80% dla wszystkich przedsiębiorstw organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i promowanej jako projekt pod nazwą „Przepis na Menedżera
 
Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwój potencjału i kompetencji kadr kierowniczych MŚP.
 

............................ zobacz więcej

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone