Akademia Bliżej

Badania/diagnozy

Współpracujemy z konsultantami/trenerami, specjalizującymi się w metodologii MTQ48, czyli badaniu Siły i Odporności Psychicznej, metodologii iP121 czyli Profilowaniu Osobowości Zawodowej, MindSonar oraz Metody Thomas International Management Systems
Zdobyte przez nich licencje i doświadczenia wykorzystujemy, by zaproponować naszym klientom innowacyjne rozwiązania.
 
W ofercie szkoleń proponujemy do wyboru badania kompetencji zawodowych i osobistych testem iP121 –profilowanie Osobowości Zawodowej lub testem MTQ48 – badania siły i odporności MindSonar oraz Metody Thomas
 
Kwestionariusz Insightful Profiler™ (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej jest oryginalnym, zinformatyzowanym narzędziem do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej. Dostarcza rzetelnych informacji użytecznych zarówno we wspieraniu rozwoju zawodowego i kierowania karierą pracowników, jak i w kontekście selekcji zawodowej kandydatów do pracy.
Test psychometryczny iP121 bazuje na modelu pięcioczynnikowym (popularnie zwanym „Wielką Piątką”). Nowoczesność kwestionariusza iP121 przejawia się nie tylko w jego zinformatyzowaniu i całkowitej automatyzacji procesu badania, obliczania wyniku oraz sporządzania diagnozy (interpretacji wyniku). iP121 został skonstruowany w oparciu o najnowsze wyniki badań dotyczących zróżnicowania struktury predyspozycji osobowościowych na poziomie tzw. aspektów pięciu głównych czynników osobowości. Dzięki temu kwestionariusz umożliwia bardziej precyzyjny pomiar, zaś w konsekwencji dostarcza wysoce użytecznych informacji na temat pracownika lub kandydata do pracy, w tym m.in. informacji na temat:
czynników motywujących i demotywujących daną osobę do efektywnej, pełnej zaangażowania pracy,
predyspozycji do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych, w tym w obszarach przywództwa, pracy zespołowej, planowania i organizowania, komunikatywności, kreatywności, adaptacyjności i innych,
wewnętrznych ograniczeń, czyli ryzyk związanych z zatrudnieniem danej osoby, które mogą jej utrudniać efektywne funkcjonowanie w pracy (np. słomiany zapał, schematyczne postępowanie, sceptyczne wyrachowanie i inne),
cech wyróżniających in plus lub in minus daną osobę spośród innych kandydatów lub pracowników w takich obszarach jak, między innymi, konfliktowość, motywacja zadaniowa oraz styl działania,
ról zespołowych, do pełnienia których dana osoba ma predyspozycje, czyli określenie, w jaki sposób osoba wnosi wartość do pracy zespołowej, czy jako strateg, taktyk, realizator, a może strażnik lub opiekun.
 
Test MTQ48 – badanie siły i odporności
TEST MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – to innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności, którego celem jest wsparcie pracowników, menedżerów,trenerów,mediatorów,coachów w zwiększaniu efektywności pracy. Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję. Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności poszczególnych uczestników jak i całego zespołu.
Badania w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Peter Clough pozwoliły na identyfikację 4 komponentów odpowiedzialnych za kształtowanie odporności psychicznej (tzw. 4C).
Dlaczego jedne osoby są w stanie podnieść się po największych porażkach, otrzepać i iść dalej, a inne może załamać czyjaś krzywdząca opinia czy niespełniona miłość? Za oba te scenariusze odpowiada nasza odporność psychiczna. Cecha, w którą jesteśmy wyposażeni wszyscy w mniejszym bądź większym stopniu.
 
„Odporność psychiczna to jedna z cech osobowości, która w dużym stopniu odpowiada za to, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją, niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi nam się z nimi mierzyć, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, pełni energii, majętni i otoczeni gronem oddanych nam osób czy osamotnieni, schorowani i w kiepskiej sytuacji finansowej.” wg prof. Petera Clougha z Uniwersytetu w Manchesterze i dr. Douga Strycharczyka
 
Korzyści z badania:
Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 uczestnicy potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku. Ludzie silni i odporni psychicznie:
 
Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów
Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie
Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie
Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji,
Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny
Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość
 
Badanie siły i odporności psychicznej testem MTQ48
 
Badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wykazują, że odporność psychiczna jest fundamentem sukcesu i odpowiada aż za: 
- większą efektywność i wydajność  osobistą  (o 25% lepsze wyniki działań)
- sprzyjające sukcesom zachowania (zaangażowanie, wytrwałość, odpowiedzialność)
- pozytywne nastawienie i poczucie „dobrostanu” (zmniejszenie tendencji do absencji, lepsze radzenie sobie z przeciwnościami, brak poczucia bycia wykorzystywanym lub doświadczanym przez los, lepszą jakość snu, mniej agresywnych zachowań)
 
Osoby odporne psychicznie:
 • radzą sobie ze stresem ,konfliktami, presją i wyzwaniami lepiej od innych
 • posiadają wyższe aspiracje i  motywację
 • mają większe szanse na zatrudnienie
 
Test odporności psychicznej 4C, za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)
pozwala poznać nie tylko ogólny poziom odporności psychicznej,
ale także wartości jej poszczególnych parametrów takich  jak:
 • ZAANGAŻOWANIE – wytrwałość
 • KONTROLA  – poczucie sprawczości, skuteczności
 • WYZWANIE  – dostrzeganie szans, nie zagrożeń
 • PEWNOŚĆ SIEBIE – wiara w siebie
 
Koncepcja 4C łączy w sobie znane w psychologii pojęcie rezyliencji (sprężystości psychicznej) i twardości psychicznej oraz efekty badań wielu psychologów, w tym prof. Petera Clough z Uniwersytetu w Hull (twórcy kwestionariusza psychometrycznego).
Poziom odporności psychicznej powinien być  dostosowany do zadań i sytuacji.


Kwestionariusz  MTQ48 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.
Program umożliwia wygenerowanie:
 • indywidualnego profilu odporności psychicznej
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej
 • opracowanie indywidualnego planu rozwojowego wzmacniania odporności psychicznej
 
Badanie pomaga w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:
 • Gdzie leżą moje problemy?
 • Gdzie leży moja siła?
 • Co chcę rozwinąć/poprawić?
 • Jakie środki zaradcze najlepiej się sprawdzą?
 
Zastosowanie:
 
 • Jako profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego
 • Jako profilaktyka w radzeniu sobie z konfliktami i kryzysami
 • Do maksymalizacji efektywności zawodowej i osobistej,
 • W celu stworzenia strategii rozwoju i zarządzania zespołem.
 • W procesie rekrutacji,
 • W planowaniu rozwoju zawodowego
 
Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji z kwestionariuszem MTQ48.
Sesja indywidualna:
W ramach sesji otrzymują Państwo:
 
 • Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego Pani poziom siły i odporności (Mental Toughness),
 • Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której otrzymuje Pani konkretne wskazówki oraz opracowuje strategię rozwoju siły i odporności
 • Pisemny raport opisujący Pani wyniki i proponowane sposoby rozwoju.
Sesja z konsultantem Mental Toughness trwa 90 minut. Sesje przeprowadzane są na spotkaniu w Krakowie, Katowicach lub Wrocławiu. Oraz za pośrednictwem komunikatora Skype. Wartość sesji ustalana jest indywidualnie / Sesja zespołowa- szczegóły do ustalenia z Państwem.
Zamów indywidualną sesje z konsultantem MTQ48
 
Nasi certyfikowani konsultanci AQR International metody MTQ48:
Mariola Kujańska-psycholog
Roman Cieśla-mentor i coach, trener biznesu, mediator
prof. Grzegorz Francuz-konsultant MindSonar
 
Autorski program rozwojowy: ( sesje coachingowe dla mediatorów, trenerów i osób zainteresowanych badaniem  lub warsztaty grupowe)
Obszary rozwojowe:
Coaching i mentoring kompetencji w zawodzie mediatora
Bliżej siebie-budowanie odporności psychicznej i poczucia własnej wartości
Wzmacnianie odporności psychicznej
Budowanie poczucie własnej wartości
Motywacja-Skupienie się na działaniu
Skuteczność i wyznaczanie celów życiowych i zawodowych
Asertywność
Emocjami i stres-rozwój inteligencji emocjonalnej
Kryzys i konflikt-jak sobie radzić.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone