Akademia Bliżej

Certyfikacja - Coaching i mentoring

Uczestnicy kursów Akademia Profesjonalnego Coachingu oraz Mentoring w organizacji  po spenieniu wymogów związanych z systemem certyfikacji VCC w module Coaching,Mentoring  mogą podejść do systemu certyfikacji potwierdzajacych kwalifikacje Coaching i Mentoring.
Certyfikat ukończenia kursu zawiera opis efektów uczenia się.
Kursy kończą się egzminem VCC w formie pismenej ( test wiedzy o-line oraz praktycznej.
Certyfikacja jest realizowana z zapewnieniem rozdzielności funkcji kształcenai i egzamiacyjnej.


Egzamin VCC w części teoretycznej polega na zaliczeiu testu wiedzy na platformie egzmainacyjnej.
Egzamin VCC Coaching w części praktycznej polega na 
sporządzeniu sesji coachingowej z dowolną
osobą. Proszę zwrócić szczególną uwagę na:
1. 
Rodzaj sesji: może to być każda sesja poza kontraktową, sesja kontraktowa nie spełnia
wszystkich elementów standardowej sesji.
2. 
Nagranie sesji coachingowej: wymagane jest nagranie dźwiękowe.
3. 
Długość sesji: sesja powinna trwać do 40 minut.
4. 
Ustalanie celów klienta: jest to jedna z kompetencji coachingowych, która jest sprawdzana
przez Egzaminatora w trakcie oceny odsłuchiwanej sesji coachingowej, więc pominięcie tego
elementu w trakcie sesji skutkuje brakiem uzyskanych punktów w ramach tej kompetencji.

Sesja coachingowa podlega ocenie pod kątem 11 kompetencji Coacha.
Osoby chętne do certyfikacji VCC w module Coaching prosimy o kontakt z naszym doradcą walidacyjnym.
szkolenia.blizej@wp.pl
certyfikacjavcc@wp.pl

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone