Akademia Bliżej

Certyfikacja - Trener

Certyfikacja VCC w module Trener polega na zaliczeniu testu wiedzy na platformie egzaminacyjnej
oraz na zaliczeniu zadania praktycznego zgodnie z wytyczymi w podręczniku szkoleniowym Trener VCC  czyli przedstawienia 'pigułki szkoleniowej 0,5 h na podstawie scenariusza szkolenia opracowanego przez Uczestnika kursu/walidacji.

Osoby zainteresowane certyfikacj VCC w module Trener prosimy o kontakt z koordynatorem kursów dla trenerów:
Roman Cieśla 
szkolenia.blizej@wp.pl
certyfikacjaVCC@wp.pl

 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone