Akademia Bliżej

Coaching konfliktu®

Coaching konfliktu – budowanie porozumienia ® kurs podstawowy 30 h
 
Coaching zarządzania konfliktem, znany również jako coaching konfliktu, jest procesem pracy z pojedynczym klientem, procesem, w którym wykwalifikowany coach/mediator pomaga ludziom uzyskać większe kompetencje i pewność w kierowaniu konfliktami oraz sporami interpersonalnymi.
Coaching konfliktu tak jak każdy inny typ coachingu skoncentrowany jest na celach klienta, opiera się na przekonaniu, że klient dysponuje zasobami i potencjałem, aby lepiej sobie radzić w konfliktowych sytuacjach.

Coach pomaga poszczególnym osobom w relacji jeden na jednego przebadać liczne elementy konfliktu, co poprzedza skuteczne zarządzanie konfliktem i to właśnie czyni coaching konfliktu skutecznym. Klienci coachingu przyglądają się punktom zapalnym, a także powodom i skutkom swoich wrogich reakcji. Coaching pomaga także zdobyć głębsze wejrzenie i zrozumienie siebie i "tej drugiej osoby". Korzystający z coachingu uczą się także sposobów zmiany swojego postępowania i bardziej produktywnego reagowania w odniesieniu do innych osób. We wszystkich przypadkach, a szczególnie tam, gdzie konflikt jest długotrwały, nie da się przecenić dobrodziejstw wynikających z uczestniczenia osoby korzystającej z coachingu w ustanawianiu mierzalnych celów i budowania relacji opartej na odpowiedzialności.
 
Celem tego szkolenia jest przeprowadzenie uczestnika przez proces składający się z trzech etapów:
 1. rzeczywista ocena realnej sytuacji i swojej roli w konflikcie
 2. uświadomienie punktów zapalnych, powodom i skutkom swoich wrogich reakcji i mechanizmów psychologicznych towarzyszących konfliktowi
 3. Spojrzeć na konflikt z wielu perspektyw
 4. Przeanalizować sposoby wprowadzania zmian swojego postępowania
 5. Rozpoczęcie praktycznego ich wprowadzania
 oraz przygotowanie do prowadzenia procesów coachingowych w konfliktach.
 
 Coaching konfliktu można określić jako proces, podczas którego pracujemy z klientem nad
uzyskaniem większych kompetencje i pewność w kierowaniu konfliktami oraz sporami interpersonalnymi. wzmocnieniem relacji międzyludzkich. Jego głównym celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji, mających  na uwadze szacunek, wartości , uczucia i emocje swoje oraz drugiej osoby.
Ta forma coachingu jest skierowana do osób, które chcą przyjrzeć się swoim zachowaniom i bodżcom, które uruchamają się w nich w sytuacjach konfliktowych w sposób automatyczny zyskując większy wgląd w siebie oraz wprowadzając postawy konstruktywne sprzyjające dialogowi
Coaching konfliktu  jest to technika jeden-na-jeden, która opiera się na pomocy przeszkolonego coacha /mediatora w efektywnym zapobieganiu lub zarządzaniu konkretnymi sytuacjami spornymi w celu rozwinięcia i udoskonalenia umiejętności zarządzania konfliktem.
Coaching konfliktu ma szerokie zastosowanie w kontekście organizacji jak również w coachowaniu poszczególnych osób do uczestnictwa w mediacjach, negocjacjach  i rozwiązywaniu konfliktów relacyjnych


PROGRAM:
 • czym różni się coaching konfliktu od innych rodzajów coachingu
 • interwencja kryzysowa 
 • psychologia wprowadzenia zmiany
 • etapy coachingu konfliktu
 • umiejętności coacha konfliktu
 • zastosowania coachingu konfliktu
 • wykorzystanie modelu Porozumienia Bez Przemocy w konflikcie
 • znajomość techniki Procesu Obrazu Wroga,
 • praca z emocjami  metodą ABCD
 • Model DILTS, model SFERA
 • Praca z wartościami, przekonaniami ograniczającymi
 • technika Czterostopniowego Komunikatu wg Modelu PTB
 
 Efekty Coachingu konfliktu

Dzięki nim uczestnicy posiądą:
 • wprowadzenie do coachingu i podstawową wiedzę roboczą na temat coachingu konfliktu za pomocą modelu PBP,RTZ oraz metod poznawczo-behawioralnych i skoncentrowanych na rozwiązaniu
 • znajomość i zrozumienie cech niezbędnych do prowadzenia coachingu konfliktu;
 • doświadczenie w zakresie modelu coachingowego zarówno z perspektywy coacha, coachowanego jak i obserwatora;
 • znajomość techniki Procesu Obrazu Wroga, DILTSA, Motywacji błyskawicznej
 • praca z emocjami ,uczucia i niezaspokojonymi potrzebami w konflikcie
 • praca z Czterostopniowym Komunikatem wg Modelu PTB
Uczestnik po zaliczeniu kursu Coaching konfliktu może podejść do certyfikacji Coacha konfliktu.
Wymogiem jest kurs podstawowy z coachingu oraz specjalizacja Coaching konfliktu.
 
 
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone