Akademia Bliżej

Coaching w organizacji

Coaching konfliktu-budowanie porozumienia® w organizacjach i zespołach 20 h
Coaching w zespole i facylitacja 20 h
 
Cel szkolenia:
Program uczy jak zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną,  pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu sytuacjami, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie budującej  zespół i proaktywnie zarządzającej konfliktami.

Coachingowa praca z zespołem z zespołem może prowadzić do następujących korzyści:
- rzeczywiste wsparcie zespołu w osiąganiu celów będących przedmiotem coachingu- rozwiązywanie realnych, najbardziej istotnych      dla zespołu problemów metodą facylitacji i coachingiem konfliktu, podejmowanie wyzwań
- bardziej otwarta komunikacja, gotowość do mówienia wprost o własnych preferencjach, potrzebach, wartościach
- większe zaangażowanie w zespołowe cele i strategie działania
- modelowanie konstruktywnej pracy zespołowej- zwiększanie efektywności spotkań

Rezultaty uczestnictwa
Program  pomaga budować zespół, rozwijać lub wzmacniać posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne na czas konfliktu w zespole.
Pomaga organizacjom w realizowaniu takich celów, jak:

 • zapobieganie eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
 • wdrażanie otwartej i konstruktywnej komunikacji
 • zachęcanie do współpracy i budowania relacji 
 • budowaniu samoświadomości pracowników w sytuacjach konfliktowych
 • tworzenie środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie

Program:
 
 1. Budowanie zespołu-porozumiewanie się w zespole
 2. Procesy zachodzące w zespole: fazy rozwoju zespołu, role grupowe
 3. Bariery współpracy
 4. Coaching zarządzania konfliktem-rozwiazywanie konfliktu w zespole
 • Model koła konfliktu
 • Płaszczyzny konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych:
wartości, potrzeby, tożsamość, wpływ, założenia, postawy
 1. Profilaktyka konfliktu: asertywność i konstruktywna informacja zwrotna
 2. Radzenie sobie z emocjami
 3. Coaching zespołu:
-kontrakt na zespołową sesję coachingową
 • -motywacja do działania
 • -żródła wartości zespołu
 • -standardy pracy zespołu
 • -koło kompetencji zespołu
 • -wyznaczanie celów dla zespołu
 • -strategia Kapeluszy De Bono
 • -połączenie wartości indywidualnych z celami zespołu
8. Facylitacja w zespole
 • -model procesu Iceberg®
 • -zrozumieć siebie: typy osobowości
 • -profil skutecznego facylitatora
 • -facylitacja na spotkaniu, mediacje facylitatywne
 • -stosowanie procesu
 • -określenie poziomu świadomości procesu w grupie

 


 

 •   

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone