Akademia Bliżej

Coaching w organizacji

Zarządzanie konfliktami
 
Cel szkolenia:
Program uczy jak zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną,  pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu sytuacjami, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie budującej  zespół i proaktywnie zarządzającej konfliktami.
 

Program:
 
 1. Budowanie zespołu-porozumiewanie się w zespole
 2. Procesy zachodzące w zespole: fazy rozwoju zespołu, role grupowe
 3. Bariery współpracy
 4. Coaching zarządzania konfliktem-rozwiazywanie konfliktu w zespole
 • Model koła konfliktu
 • Płaszczyzny konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych:
wartości, potrzeby, tożsamość, wpływ, założenia, postawy
 1. Profilaktyka konfliktu: asertywność i konstruktywna informacja zwrotna
 2. Radzenie sobie z emocjami
 3. Coaching zespołu:
-kontrakt na zespołową sesję coachingową
 • motywacja do działania
 • żródła wartości zespołu
 • standardy pracy zespołu
 • koło kompetencji zespołu
 • wyznaczanie celów dla zespołu
 • strategia Kapeluszy De Bono
 • połączenie wartości indywidualnych z celami zespołu
8. Facylitacja w zespole

 


 

 •   

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone