Akademia Bliżej

Szkolenia dofinansowane

Szanowni Państwo,
W 2017 roku została uruchomiona   Baza Usług Rozwojowych ze szkoleniami i kursami oraz coachingiem w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo?
W latach 2017-2022  właściciele firm/jednostki organizacyjne będą mogli uzyskać poprzez bazę Usług Rozwojowych dofinansowania na  szkolenia swoich pracowników bez względu na wiek. Sfinansować w ten sposób można kursy, studia, warsztaty i wszelkiego typu szkolenia, które przyczyniają się do podniesienia kwalifikacji pracowników.
Do pozyskania jest od 5 000 do 10 000  zł na każdego pracownika w zależności od danego województwa. Są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego celem jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Mikrofirmy (pracodawcy, którzy zatrudniają do 10 osób) otrzymują 80% dofinansowania otrzymują dofinansowanie w wysokości 80% całkowitych kosztów.

Szczegóły na temat kwot dofinansownania w poszczególnych województwach oraz dane do operatorów znajdą Państwo na stronie
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanieJak my możemy pomóc w pozyskaniu środków z BUR?

 Możliwość współpracy w dwóch wariantach:
 • opracowanie wniosku i rozliczenie pozyskanego wsparcia – z realizacją szkoleń, coachingu ze wskazaniem konkretnej naszej usługi szkoleniowej ogłoszonej w BUR
 • ogłoszenie usługi zamkniętej/dedykowanej z danego obszaru rozwojowego w przypadku braku w BUR poprzez ‘giełdę usługi"zamówioej przez przedsiebiorcę w naszej firmie
 
Uzasadnienie wyboru naszej firmy we wnioskach Bazy Usług Rozwojowych?

Spełniamy kryteria Rejestru/Bazy  Usług Rozwojowych PARP dla firm szkoleniowych jednocześnie posiadamy licencję Akademii Edukacyjnej nr AE-001-267 i Partnera Egzaminacyjnego nr PE-001-267 w systemie kształcenia i certyfikacji Vocational Competence Certificate. VCC - to jednolity system certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia uznawany przez PARP jako jeden z nielicznych.

Obszary, w których zapewniamy profesjonalne szkolenia:
 • Kompetencje interpersonalne
 • Kompetencje menedżerskie
 • Umiejętności handlowe/sprzedażowe
 • Rozwój osobisty
 • Umiejętności psychospołeczne
 • Negocjacje/mediacje
 • Optymalizacja procesów
 • Prawo
 
Organizujemy szkolenia I stopnia-16 h z możliwością pogłębienia umiejętności o stopień II i III z następujących tematów:
     
 • Szkoła Mediacji - 80 h: kurs licencjonowany z możliwością akredytacji VCC
 • Kursy specjalistyczne :Mediacje Cywilne i Gospodarcze, Mediacje Rodzinne
 • Mediacje w administracji i społeczne
 • Akademia Coachingu - 90 h: kurs licencjonowany z możliwością akredytacji VCC
 • Akademia Kompetencji Menedżera- 80 h z możliwością akredytacji VCC
 • Kurs Trenera Biznesu -I stopnia-60h,II stopnia 120 h z możliwością akredytacji VCC
 • Akademia trenera organizacji i biznesu – I stopień-60 h, II stopień-80 h
 • Warsztaty optymalizacji procesów biurowych i produkcyjnych – kultura Kaizen: podniesienie świadomości marnotrawstwa, poprawa organizacji miejsca pracy (5S), ulepszanie pracy zespołowej poprzez standaryzację i wizualizację, odpowiedzialność przez wizualizację, mapowanie procesów, zorientowanie na doskonalenie w zespołach, budowanie kultury ciągłego doskonalenia
 • Zarządzanie informacją z wykorzystaniem wyników badań nad koncentracją uwagi i pamięcią: zarządzanie informacją w sposób oszczędzający czas i energię psychiczną, organizowanie i skuteczne przekazywanie kluczowych informacji, trening szybkiego czytania
 • Zarządzanie z elementami coachingu.
 • Ocena pracowników – kształtowanie behawioralnych systemów oceny na bazie tzw. zdarzeń krytycznych i tworzenie programów rozwojowych (Development Action Plan dla różnych grup pracowników i zarządzanie talentami)
 • Motywowanie pracowników – finansowe i pozafinansowe
 • Przywództwo sytuacyjne – dostosowanie charakteru sprawowanego przywództwa do umiejętności i motywacji pracowników oraz sytuacji w organizacji
 • Zapobieganie i eliminowanie negatywnych zjawisk w organizacji: prokrastynacja (ograniczenia produktywności), mobbing, plotkowanie, molestowanie, seksizm, zachowania agresywne,  kradzieże w miejscu pracy
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Pokonywanie oporu psychologicznego wśród członków organizacji – sposoby radzenia sobie z oporem związanym ze sceptycyzmem, inercją (niechęć do zmian), reaktancją psychologiczną (reakcja na domniemane lub rzeczywiste ograniczenie swobody)
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Wizaż i stylizacja z wykorzystaniem wyników badań z psychologii poznawczej i etykiety w biznesie
 • Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku w biznesie
 • Skuteczne strategie marketingowe w świetle wyników badań – dopasowanie strategii do specyfiki działania firmy
 • Pozytywna psychologia sukcesu – wzmacnianie własnej woli, samodeterminacji i wytrwałości w działaniu
 • Sprzedaż i obsługa klienta oparte na budowaniu wiarygodności oraz centralnym i narracyjnym torze perswazji (Elaboration Likelihood Model & White Persuasion – Yale University program)
 • Negocjacje oparte na wynikach Harvardzkiego projektu negocjacyjnego i negocjacje złożone wykorzystujące strategie „szachowe”
 • Podnoszenie efektywności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Sesje kreatywne – wykorzystanie twórczego myślenia do kreowania rozwiązań
                        
Specjalnie dla Państwa organizacji:
 • dopasujemy szkolenie zamknięte do potrzeb
 • zapewnimy najlepszego eksperta danej dziedziny
 • przeszkolimy dowolną liczbę uczestników dojeżdżając na miejsce
 • zapewnimy materiały szkoleniowe oraz certyfikaty zgodnie z rozporządzeniem   MEN i VCC
 • koncentrujemy się na rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji

Zapraszamy do współpracy

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone