Akademia Bliżej

E-learning

„E-learning to inaczej szkolenia  elektroniczne ( e-szkolenia).Są one formą edukacji zdalnej. Cechą charakterystyczną szkoleń elektronicznych jest to, że treści szkoleniowe oraz procesy monitorowania nauki i wspierania uczestników szkoleń przez trenera/mentora są realizowane w całości z użyciem technologii teleinformatycznych lub w sposób mieszany ( e-learng+trening)
Certyfikacja efektów uczenia się wiąże się z oceną aktywności kursanta poprzez zaliczenie poszczególnych modułów testem wiedzy.
Nasze szkolenia/kursy proponujmy Uczestnikom w trybie mieszanym:
poznawczy i motywacyjny aspekt-wiedza teoretyczna jest udostępniana i rozwijana w systemie e-szkolenia. Mentor/trener zaś przekazuje wiedzę z zakresu technik np. negocjacyjnych i mediacyjnych, prawnych aspektów związanych z mediacjami.
E-szkolenie z zakresu dowolnych kompetencji interpersonalnych wymaga uzupełnienia o trening behawioralny i (lub ) coaching, których celem będzie rozwój umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do realizacji zadań w kontaktach z innymi ludzmi.
E-szkolenia proponujemy także naszym Uczestnikom w celu uzupełnienia lub wyrównania poziomu wiedzy kursantów oraz celem przygotowania się do procesu walidacji określonych kwalifikacji..
Na platformie e-learningowej moodle Akademia Bliżej posiada wszystkie kursy i szkolenia, które są udostępnione w wersji i tradycyjnej.

Login i hasła otrzymuje Uczestnik kursu po dokonaniu zgłoszenia na dany kurs i spełnieniu formalności organizacyjnych.
 
Adres platformy: http://abwroclaw.moodle.org.pl

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone