Akademia Bliżej

Certyfikacja - Egaminator / Asesor

Szkolimy asesorów/egzaminatorów.

Oferujemy praktyczne przygotowanie do opracowania, prowadzenia i raportowania procesów badania kompetencji metodami Assessment Centre oraz Development Centre. Program Szkoły AC/DC ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji ośrodków oceny i rozwoju, o trafności i rzetelności, na poziomie zgodnym z wynikami badań nad skutecznoscią ośrodków oceny w USA i krajach Europy zachodniej.

Kierownikiem merytorycznym Szkoły AC/DC asesorów jest Cezary Radomski.
Kontakt: cezary.radomski@gmail.com

 

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone