Akademia Bliżej

Rekrutacja i selekcja

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług związanych z rekrutacją pracowników. Zajmujemy się doborem kadr zarówno na najwyższe stanowiska kierownicze ale również poszukujemy odpowiednich menedżerów średniego i niższego szczebla w zarządzaniu. Oferujemy pomoc w obsadzeniu stanowisk samodzielnych i specjalistycznych.

W naszej pracy posługujemy się zróżnicowaną metodologią, dostosowaną do potrzeb naszych klientów oraz specyfiki obsadzanego stanowiska. Wykorzystujemy trzy podstawowe źródła pozyskiwania kandydatów:

  • bank ofert
  • ogłoszenia prasowe
  • aktywne poszukiwania na rynku pracy.

W ramach oferowanej usługi dotyczącej obsadzania stanowisk w firmach klientów oferujemy:

  • przygotowanie profesjonalnego, pełnego opisu obsadzanego stanowiska pracy
  • stworzenie kompletnego katalogu niezbędnych na danym stanowisku cech i kompetencji kandydatów
  • przeprowadzenie oceny przydatności zawodowej kandydatów w kontekście obsadzanego stanowiska
  • przeprowadzenie testów psychologicznych dostosowanych do specyfiki obsadzanego stanowiska oraz indywidualnych potrzeb klienta
  • sprawdzenie referencji kandydatów ubiegających się o stanowisko.

Ponadto, wykorzystując sprawdzoną metodologię, wiedzę merytoryczną oraz bogate doświadczenie naszych współpracowników przeprowadzamy ocenę potencjału oraz predyspozycji zawodowych pracowników już zatrudnionych w firmach naszych klientów.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone