Akademia Bliżej

Assessment Center

To forma prowadzenia doboru przeznaczona głównie dla kadry kierowniczej. Poprzedza ją szczegółowa analiza pracy pod względem wymaganych zachowań. Na tym etapie prac nasi konsultanci przeprowadzą wywiad z pracownikami przedsiębiorstwa oraz dokonają analizy stanowisk pracy, które mają zostać obsadzone w wyniku działań assessment center. Następnie dobieramy metody pomiaru pożądanych cech i właściwości. Najczęściej są to:

  • Kwestionariusze osobowości i testy zdolności
  • Ćwiczenia sytuacyjne
  • Dyskusje grupowe
  • Symulacje
  • Gry
  • Ćwiczenia związane z podejmowaniem decyzji
  • Wywiad

W oparciu o zebrane informacje przeprowadzamy sesję oceniającą zachowanie kandydatów. W sesji może wziąć udział maksymalnie 10 osób. Ilość asesorów gwarantowana przez firmę Bliżej - 2 osoby w tym psycholog, akredytowany coach ACC ICF,VCC i ekspert-dr nauk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi .Kolejnym krokiem w pracy assessment center jest sporządzanie raportu i udzielenie informacji zwrotnych kandydatom. Wynikiem prac AC jest sporządzony raport pisemny oraz przeprowadzenie rozmowy z każdym z kandydatów w celu udzielenia mu informacji zwrotnej dotyczącej jego zachowania oraz wskazówek określających dalszy rozwój.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone