Akademia Bliżej

Outpleacement

Czym jest outplacement?

W praktyce zarządzania zasobami ludzkimi przyjmuje się, że outplacement to system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także pomoc w znalezieniu nowej pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca proponuje zwalnianemu pracownikowi kompleksową ofertę pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia.

Metodologia ta powinna charakteryzować się dwiema cechami: powinna być kompleksowa (obejmować wszystkie usługi rynku pracy: wsparcie, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia) i równocześnie zindywidualizowana (dopasowana do potrzeb każdej z osób, które uczestniczą w projekcie outplacementowym).

Proponujemy: outplacement indywidualny - praca indywidualna pracownika z konsultantem (kilka sesji od 2 do 4 godzin każda)

Program:

  • określenie celów i preferencji zawodowych
  • określenie predyspozycji zawodowych
  • ustalenie kierunku rozwoju
  • opracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
  • sposoby radzenia sobie ze stresem
  • opracowanie CV i listu motywacyjnego
  • praktyczne metody poszukiwania pracy
  • autoprezentacja podczas rozmów kwalifikacyjnych
  • możliwości i sposoby założenia własnej działalności gospodarczej
  • pomoc i wsparcie urzędów pracy dla osób poszukujących pracy i bezrobotnych

Outplacement grupowy:

sesje grupowe do 20 uczestników w formie wykładów lub warsztatów

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone