Akademia Bliżej

Jakość usług

O Akademii Bliżej
Firma szkoleniowa Akademia Bliżej wspiera  inne organizacje w edukacji, zarządzaniu, w procesach zmian, rozwoju zasobów ludzkich. Zespół Akademii Bliżej składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate, wieloletnie doświadczenie. Integrują oni praktykę w zarządzaniu, kulturę edukacyjną oraz psychologiczną wiedzę.

Zespół  w ramach swojej oferty, wdraża skuteczne programy szkoleniowe oraz doradcze, prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, coaching kariery, life coaching dla osób prywatnych, członków zarządów, menedżerów, kluczowych pracowników, studentów. O efektywności tych działań świadczy stała obecność na rynku od  wielu lat  oraz uznanie i zaufanie klientów. 
 
Specjalizujemy się w Proaktywnym zarządzaniu konfliktami w organizacji i biznesie. Opracowaliśmy metodę autorską Coaching konfliktu - budowanie porozumienia® jako wspierającą programy dotyczące zarządzania i przeciwdziałania konfliktom, mobbingowi i dyskryminacji w organizacji.

Współpracujemy z konsultantami/trenerami, specjalizującymi się w metodologii MTQ48, czyli badaniu Siły i Odporności psychicznej oraz metodologii iP121 czyli Profilowaniu Osobowości zawodowej oraz Mind Sonar.
Zdobyte przez nich licencje i doświadczenia wykorzystujemy, by zaproponować naszym klientom innowacyjne rozwiązania.
 
W ofercie coachingu/mentoringu kompetencji i szkoleń proponujemy do wyboru badania kompetencji zawodowych i osobistych testem iP121 –profilowanie Osobowości Zawodowej, testem MTQ48 – badania siły i odporności oraz Mind Sonar.

Firma posiada  status Akademii Edukacyjnej VCC nr licencji AE-001-267 oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC nr licencji PE-001-267 oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu.

Akademia Bliżej to:
 • Certyfikat Jakości Usług edukacyjno-szkoleniowych MSUES:

  Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakość  kształcenia.Zawiera 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

 • certyfikacja/akredytacja kompetencji w systemie VCC zatwierdzonym przez PARP jako standardy uwiarygodniające usługi rozwojowe podmiotów  ubiegających się o wpis do Bazy Usług Rozwojowych 
 • edukacja mediatorów w Akademii Profesjonalego Mediatora ®  oraz certyfikacja mediatorów w systemie VCC oraz APM® 
 • certyfikacja coachów w systemie VCC
 • 20 lat doświadczenia Zespołu Firmy w pracy na rzecz organizacji i uczelni wyższych
 • ponad 10 000 przeszkolonych osób w szkoleniach otwartych, zamkniętych oraz zawodowych z mediacji i coachingu
 • wysoka średnia ocena szkoleń przez uczestników,
 • edukacja zgodnie ze standardami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz ICF
 • ponad 8 000 godzin przeprowadzonego coachingu.
 • moduły akredytowane Akademii Profesjolanego Mediatora®   i Coachingu konfliktu-budowanie porozumienia ® na renomowanych uczelniach m.in. SWPS, Akademia WSB
 • jesteśmy człokiem stowarzyszenia European Mentoring and Coaching Council oraz Izby Coachingu.Szkolimy coachów zgodnie z wartościami EMCC i ICF
Akademia Bliżej posiada uprawnienia do realizacji kursów/szkoleń oraz zewnętrznej certyfikacji w systemie Vocational Competence Certyficate (VCC)  następujących modułów:
 • Mediacje sądowe i pozasądowe
 • Negocjacje
 • Coaching
 • Trener
 • Menedżer
 • Techniki sprzedaży
 • Doradca Zawodowy

Zapraszamy do współpracy!

 


 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone