Akademia Bliżej

Mediacje

Ośrodek Mediacji  działający przy Międzynarodowym Instytucie Rozwoju „Synergia” proponuje wsparcie w rozwiązywaniu różnego typu konfliktów poprzez mediacje sądowe i pozasądowe.
 
Od ponad 10 lat Zespół Ośrodka pracując zawodowo w różnych organizacjach/instytucjach szerzy ideę dialogu i sztuki rozwiązywania  konfliktów w przekonaniu, iż pokojowe dochodzenie do satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu rozwiązań jest możliwe, nawet w sytuacjach bardzo trudnych. Konflikty są zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współżyją lub współpracują.  Jeżeli zależy Państwu na rozwiązaniu konfliktów z obustronną satysfakcją i gotowością do współpracy być może na przyszłość  - mediatorzy Ośrodka Mediacji mając wiedzę, doświadczenie, postawy sprzyjające budowaniu  dobrego kontaktu, które zachęcają do współpracy - są w stanie Państwu pomóc. Proponowane metody twórczego rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje/negocjacje, które  zostały wielokrotnie sprawdzone w praktyce.
 
W ramach prowadzonych przez nas projektów, okresowo organizujemy warsztaty i treningi  przy wychodzeniu z konfliktów. Nasi psychoterapeuci, akredytowani coachowie prowadzą terapie rodzinne, indywidualne i grupy w podejściu wywodzącym się z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i innych nurtów zaliczanych do terapii krótkoterminowych jak Racjonalnej Terapii Zachowań, logoterapii.
 
Sesje coachingowe coachingu konfliktu pomagają klientowi zbudować nową, dojrzałą filozofię życia, z której będą wyrastały motywujące cele i działania w nowoczesnym rozumieniu siebie i innych czerpiąc przede wszystkim z doświadczeń i badań psychologii pozytywnej.
 
Ostatecznym celem naszych działań jest zwiększenie poczucia panowania nad swoim życiem u osób będących w konflikcie, wzięcie odpowiedzialności za to co się dzieje i wypracowanie nowej, satysfakcjonującej wartości życia.
 
Szczegóły naszych działan znajdą Państwo na stronie http://mediacje-blizej.pl/
 


 
Zapraszamy do współpracy!
 

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone