Akademia Bliżej

Mediacje

Ośrodek Mediacji  działający przy Międzynarodowym Instytucie Rozwoju „Synergia” proponuje wsparcie w rozwiązywaniu różnego typu konfliktów poprzez mediacje sądowe i pozasądowe.
 
Od ponad 10 lat Zespół Ośrodka pracując zawodowo w różnych organizacjach/instytucjach szerzy ideę dialogu i sztuki rozwiązywania  konfliktów w przekonaniu, iż pokojowe dochodzenie do satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu rozwiązań jest możliwe, nawet w sytuacjach bardzo trudnych. Konflikty są zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współżyją lub współpracują.  Jeżeli zależy Państwu na rozwiązaniu konfliktów z obustronną satysfakcją i gotowością do współpracy być może na przyszłość  - mediatorzy Ośrodka Mediacji mając wiedzę, doświadczenie, postawy sprzyjające budowaniu  dobrego kontaktu, które zachęcają do współpracy - są w stanie Państwu pomóc. Proponowane metody twórczego rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje/negocjacje, które  zostały wielokrotnie sprawdzone w praktyce.
 
W ramach prowadzonych przez nas projektów, okresowo organizujemy warsztaty i treningi  przy wychodzeniu z konfliktów. Nasi psychoterapeuci, akredytowani coachowie prowadzą terapie rodzinne, indywidualne i grupy w podejściu wywodzącym się z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i innych nurtów zaliczanych do terapii krótkoterminowych jak Racjonalnej Terapii Zachowań, logoterapii.
 
Sesje coachingowe coachingu konfliktu pomagają klientowi zbudować nową, dojrzałą filozofię życia, z której będą wyrastały motywujące cele i działania w nowoczesnym rozumieniu siebie i innych czerpiąc przede wszystkim z doświadczeń i badań psychologii pozytywnej.
 
Ostatecznym celem naszych działań jest zwiększenie poczucia panowania nad swoim życiem u osób będących w konflikcie, wzięcie odpowiedzialności za to co się dzieje i wypracowanie nowej, satysfakcjonującej wartości życia.

Mediatorzy współpracujący:

dr Anna Koropczuk
Mediator. Adwokat. Doktor prawa. 

Mediator z kilkuletnim doświadczeniem w mediacjach pozasądowych. Od 2017r. wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy. Prowadzi mediacje na terenie województwa dolnośląskiego (w szczególności: Wrocław, Świdnica, Wałbrzych). 

Jako praktykujący Adwokat, dostrzegając niemały potencjał związany z alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, odbyła szkolenie z zakresu mediacji (Akademia Mediatora), uzyskując certyfikat Vocational Competence Certificate. Kontynuowała obraną ścieżkę kończąc również kurs trenera i egzaminatora VCC. Ukończyła również liczne szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych, rodzinnych czy pracowniczych. Jest również szkoleniowcem z zakresu ram prawnych mediacji i mediacji gospodarczych. 

Mediator rekomendowany przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju „Synergia”, członek Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Doktor nauk prawnych, ze specjalnością teoria prawa (tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii w 2015r.). Autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji. Prowadziła liczne wykłady z zakresu prawoznawstwa i techniki prawodawczej.
Zainteresowania naukowe skupia wokół praw jednostki, w tym w kontekście zróżnicowania kulturowego współczesnego świata.
Zawodowo również Adwokat, prowadzący indywidualną kancelarię we Wrocławiu.
Prywatnie pasjonat kina i podróży. Uprawia kitesurfing.
 
http://adwokatkoropczuk.pl
 
Szczegóły naszych działań znajdą Państwo na stronie http://mediacje-blizej.pl/
 


 
Zapraszamy do współpracy!
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone