Akademia Bliżej

Mediacje Pracownicze

Mediacje pracownicze: zarządzanie i przeciwdziałanie konfliktom w organizacji

Program dedykowany jest przedstawicielom organizacji zmagających się z istniejącymi konfliktami lub chcących przygotować się do zarządzania potencjalnymi konfliktami poprzez mediacje pracownicze.

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z konfliktem?
Konflikt pojawia się wówczas, gdy ludzie postrzegają swoje wartości, potrzeby i/lub tożsamość jako  zagrożone, podważone lub zakwestionowane

Cel szkolenia:
Program  Zarządzanie i profilaktyka przeciwdziałania konfliktom w organizacji uczy zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną, pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu sytuacjami, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie  zarządzającej konfliktem. Otwiera również możliwość wspierania  programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki  w zarządzaniu zespołem.
 
Przebieg szkolenia
Na program składają się: 
2 – dniowy trening szkoleniowy

Rezultaty uczestnictwa
Program  pomaga budować, rozwijać lub wzmacniać posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne na czas konfliktu.

Pomaga organizacjom w realizowaniu takich celów, jak:

• zapobieganie eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
• wdrażanie otwartej i konstruktywnej komunikacji
• zachęcanie do współpracy i budowania relacji 
• budowaniu samoświadomości pracowników w roli mediatora
• tworzenie środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
• utrzymywanie pozytywnego morale w miejscu pracy
• budowanie zespołów
 
Program kursu zawiera:
 1. Czym jest konflikt?
 • cykl konfliktu i fazy konfliktu
 • strategie rozwiązywania konfliktów, postawy w konfliktach
 • mechanizmy napędzające konflikt
 1. Bariery współpracy.
 2. Coaching zarządzania konfliktem:
 • model koła konfliktu 
 • płaszczyzny konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych:
 • wartości, potrzeby, tożsamość, wpływ, założenia, postawy
 1. Profilaktyka konfliktu: asertywność i konstruktywna informacja zwrotna.
 2. Radzenie sobie z emocjami.
 3. Mediacja jako DIALOG konstruktywny w poszukiwaniu rozwiązań.
 4. Mediacje pracownicze.

Techniki pracy:
 • trening umiejętności mediacyjnych
 • miniwykład
 • autotesty związane z radzeniem sobie z konfliktami
 • samoświadomość w rozwoju mediatora
 • ćwiczenia
 • symulacja mediacji pracowniczych

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone