Akademia Bliżej

Mediacje Pracownicze

Mediacje pracownicze:
zarządzanie i przeciwdziałanie konfliktom
w organizacji

Program dedykowany jest przedstawicielom organizacji zmagających się z istniejącymi konfliktami lub chcących przygotować się do zarządzania potencjalnymi konfliktami poprzez mediacje pracownicze.

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z konfliktem?
Konflikt pojawia się wówczas, gdy ludzie postrzegają swoje WARTOŚCI, POTRZEBY i/lub TOŻSAMOŚĆ jako  zagrożone ,podważone lub zakwestionowane

 Cel szkolenia:
Program  Zarządzanie i profilaktyka przeciwdziałania konfliktom w organizacji uczy zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną, 
pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu sytuacjami, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie  zarządzającej konfliktem.
Otwiera również możliwość wspierania  programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki  w zarządzaniu zespołem.
 
Przebieg szkolenia
Na program składają się: 
2 – dniowy trening szkoleniowy

Rezultaty uczestnictwa
Program  pomaga budować, rozwijać lub wzmacniać posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne na czas konfliktu.
Pomaga organizacjom w realizowaniu takich celów, jak:
• zapobieganie eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
• wdrażanie otwartej i konstruktywnej komunikacji
• zachęcanie do współpracy i budowania relacji 
• budowaniu samoświadomości pracowników w roli mediatora
• tworzenie środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
• utrzymywanie pozytywnego morale w miejscu pracy
• budowanie zespołów
 
PROGRAM:
Czym jest konflikt?
- cykl konfliktu i fazy konfliktu
- Strategie rozwiązywania konfliktów, postawy w konfliktach
- Mechanizmy napędzające konflikt
Bariery współpracy
Coaching zarządzania konfliktem
-model koła konfliktu 
-płaszczyzny konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych:
wartości, potrzeby, tożsamość, wpływ, założenia, postawy
Profilaktyka konfliktu: asertywność i konstruktywna informacja zwrotna
Radzenie sobie z emocjami
Mediacja jako DIALOG konstruktywny w poszukiwaniu rozwiązań
Mediacje pracownicze

Techniki pracy:
Trening umiejętności mediacyjnych,
miniwykład, autotesty związane z radzeniem sobie z konfliktami, samoświadomości w rozwoju mediatora, ćwiczenia ,symulacja mediacji pracowniczych

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone