Akademia Bliżej

Mediacje Pracownicze

Cel szkolenia:
Istnieje zależność między jakością relacji międzyludzkich w organizacji a jego efektywnością i sukcesem. Celem szkolenia jest  przedstawienie najważniejszych koncepcji z dziedziny mediacji pracowniczych ,zarządzanie i przeciwdziałania konfliktom w organizacji celem przygotowania do pełnienia roli eksperta ds. mediacji zarządzania  konfliktami w organizacji.
Program pomaga  rozwijać społeczne umiejętności w zakresie zarządzania konfliktami w organizacji, kompetencje związane z budowaniem konstruktywnego dialogu   zmieniającego sytuację konfliktową w relację efektywną, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie  zarządzającej konfliktem.
Otwiera również możliwość wspierania  programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki  w zarządzaniu zespołem. Sprzyja także budowaniu kultury sprzyjającej konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów
 
Korzyści dla organizacji:
Program  pomaga budować, rozwijać lub wzmacniać posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne na czas konfliktu. Pomaga organizacjom w realizowaniu takich celów, jak:
• zapobieganie eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
• wdrażanie otwartej i konstruktywnej komunikacji
• zachęcanie do współpracy i budowania relacji 
• budowaniu samoświadomości pracowników w roli mediatora
• tworzenie środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
• utrzymywanie pozytywnego morale w miejscu pracy
• budowanie zespołów
 
Korzyści dla Uczestnika szkolenia:
 • Przygotowanie do roli specjalisty ds. zarządzania konfliktami w organizacji
 • Pełnienie roli mediatora wewnętrznego i konsultanta   z zakresu rozwiazywania konfliktów
 • Przygotowanie do potwierdzenia kwalifikacji ZSK
 
Grupa docelowa:
 • Pracownicy i menagerowie działów HR
 • Managerowie
 • Osoby kierujące pracą innych w różnego typu organizacjach: przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pracownicy obsługi klienta
 • Kadra zarządzająca
 • Mediatorzy i negocjatorzy, urzędnicy
 • Osoby wspierające rozwój innych świadczące usługi szkoleniowe i edukacyjne ( coachowie, trenerzy, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy)
 • Specjaliści usług consultingowych

PROGRAM:
 • Metody diagnozy sytuacji w organizacji
 • Mediacja w miejscu pracy
 • Model mediacji pracowniczej  w sześciu krokach
 • Warunki determinujące konstruktywność sporu
 • Poufność w mediacjach pracowniczych
 • Mediacja a poziomy słuchania
 • Sposoby budowania konstruktywnej komunikacji w organizacji
 • Sposoby wykorzystania mediacji w miejscu pracy
 • Zrozumieć konflikt
 • Natura konfliktów-psychologiczne mechanizmy eskalacji  konfliktów
 • Psychologiczne skutki przedłużających się, długotrwałych  konfliktów
 • Powody powstawania konfliktów : modele uniwersalne
 • Stres i zagrożenie a konfliktowe postawy: biologiczne uwarunkowania
 • Indywidualna percepcja, postawy życiowe a konflikt
 • Style radzenia sobie z konfliktami międzyludzkimi
 • Konflikt a procesy zmiany
 • Interwencje  w sporach pracowniczych
 • Działania proaktywne zapobiegające konfliktom
 • Mediacja  w miejscu pracy dla zespołów
 • Efektywne zarządzanie konfliktami
 • Strategie radzenia sobie z gniewem i emocjami w konfliktach
 • Rozwiazywanie konfliktów codziennych za pomocą modelu Brief Mediation i Coahcing-konfliktu
 • Kultura mediacji a rozwój organizacji
 • Mediator  w organizacji – mistrzostwo osobiste, budowanie odporności psychicznej i rozwój inteligencji emocjonalnej kluczem do samorozwoju
 • Rozwój  kompetencji społecznych i zdrowia psychicznego pracowników dzięki budowaniu kultury konstruktywnego dialogu
 • Test wiedzy
 
 Metody pracy:
 • trening umiejętności mediacyjnych
 • miniwykład
 • autotesty związane z radzeniem sobie z konfliktami
 • samoświadomość w rozwoju mediatora
 • ćwiczenia
 • symulacja mediacji pracowniczych

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone