Akademia Bliżej

Mediacje Transformatywne

Mediacje Rodzinne - poziom zaawansowany

Mediacja transformatywna
Celem mediacji transformatywnej jest przede wszystkim zmiana charakteru relacji wynikających z konfliktu, a nie, jak w mediacji opartej na interesach, rozwiązanie konkretnego sporu.

„Wzmocnienie stron” oraz wzajemne uznanie” to podstawowe pojęcie w mediacji transformatywnej. Wzmocnienie oznacza odbudowanie u stron poczucia ich własnej wartości i siły oraz zdolności i wiary w możliwość rozwiązania własnych problemów życiowych. Przez wzmocnienie strony uzyskują większą jasność co do swoich celów, dostępnych środków, opcji oraz preferencji i wykorzystują te informacje do podjęcia własnych ,starannie rozważonych decyzji.

W takim podejściu strony zaczynają lepiej rozumieć, dlaczego czegoś chcą, co dla nich jest ważne, jakie są koszta zaangażowania w spór – szczególnie te emocjonalne. Dzięki poprawieniu swoich umiejętności rozwiązywania konfliktów (nauczenie się wzajemnego słuchania, zrozumienia potrzeb, oczekiwań drugiej strony, analizy blokad komunikacyjnych) strony są „wzmocnione”. Taki sposób mediacji ,gdy mediator jedynie towarzyszy stronom bardziej w roli coacha - mediatora, pozostającego w cieniu stron  zwracając uwagę na momenty edukacyjne i inspirujące do rozwoju w konflikcie zdaje się mieć szczególne znaczenie w konfliktach rodzinnych, partnerskich, by strony z konfliktu wyszły  wzmocnione.

Strony dzięki takiemu podejściu rozszerzają perspektywę spojrzenia na konflikt i potrafią, uznając/rozumiejąc wzajemne swoje zachowania i sytuacje w jakich się znalazł analizować z wielu perspektyw co daje im większe szanse na  wspólne rozwiązanie konfliktu. W mediacji trans formatywnej sukcesem jest niekoniecznie wypracowanie konkretnej ugody, ale zmiana sposobu myślenia w konfliktach na użyteczny, wzmacniający po którym strony są pełne zasobów, by dać sobie radę i zawrzeć porozumienie w innych sprawach w przyszłości.

Taka mediacja z elementami transformatywnymi sprawdza się w przypadku mediacji rodzinnych, karnych, sąsiedzkich, pracowniczych. Jednak by w takim modelu pracować trzeba mieć wiedzę nie tylko z zakresu Mediacji Rodzinnych, ale też z psychologii relacji, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), coachingu, Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ), Porozumienia Bez Przemocy.

Autorski program:
 • Etap premediacji:  spojrzenie z 5 perspektyw na konflikt
 • Podstawy mediacji w nurcie NVC (Porozumienia Bez Przemocy) TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
 • Praca nad przekonaniami w podejściu  RTZ
 • Wartości i deprywacja potrzeb w konflikcie
 • Praca w nurcie coachingu i TSR przy wyznaczaniu celów w drodze do budowania porozumienia
 • Radzenie sobie z emocjami i budowanie siły wewnętrznej mediatora.
 • Metody pracy warsztatowo - treningowe, mini-wykłady.

Mediacja humanistyczna (humanistic mediation)
W stosunkach, w których dominują silne emocje  takie jak ignorancja, zdrada, złość, nienawiść czy utrata szacunku dla samego siebie, nawet jeśli zostanie zawarta ugoda, ale emocje nie zostaną wypowiedziane i usłyszane przez drugą stronę, nie można mówić o prawdziwym uzdrowieniu relacji miedzy stronami. Istnienie tego rodzaju emocji wymaga wyjścia poza typowo stosowane techniki aktywnego słuchania, parafrazy czy podsumownania. Mediacja humanistyczna opiera się na dialogu, podczas którego uczestnicy czują się na tyle bezpiecznie, że dzielą się z mediatorem tym, co się wydarzyło oraz emocjami, które im towarzyszą.

Zazwyczaj w mediacji humanistycznej często stosowanej w sporach pracowniczych, karnych, rodzinnych mediator spotyka się  najpierw z każdą ze stron indywidualnie. Humanistyczny model mediacji wywodzi się z modelu psychoterapii (przekonanie, że każda osoba ma możliwość zmiany i transformacji), ale mimo to, że uzdrawianie relacji jest jednym z najważniejszych celów mediacji humanistycznej - nie jest to terapia.

Podstawowe elementy charakterystyczne dla mediacji humanistycznej:
 • szczególny związek mediatora i stron poprzez umiejętne zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa stron
 • spotkania indywidualne
 • odblokowanie kanałów komunikacyjnych i wspomaganie efektywnej komunikacji, wzmacnianie i wydobywanie mocnych stron  osób biorących udział w mediacji
 • zbudowanie poczucia bezpieczeństwa stron oraz zrozumienia poprzez nienarzucający styl mediacji mediatora. Mediator nieustannie czuwa nad przebiegiem mediacji mimo tego, że daje dużo przestrzeni do dialogu dla stron
 • praca ciszą w mediacji
 
Autorski program Akademii Bliżej zawiera pracę z emocjami model ABCD w mediacji oraz elementy coachingu konfliktów metody Synergia
 
 
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone