Akademia Bliżej

Mediacje karne i karne nieletnich - 20 h

Program kursu zawiera:

  • Zasady postępowania mediacyjnego
  • Podstawy prawne zastosowania procedury mediacyjnej w krajach UE
  • Mediacja w postępowaniu karnym
  • Podstawy prawne mediacji w polskim prawie karnym
  • Kierowanie spraw do mediacji w postępowaniu karnym
  • Mediacja a orzeczenie kończące postępowanie karne
  • Kierowanie spraw do mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich
  • Znaczenie i cel mediacji karnej i nieletnich

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone