Akademia Bliżej

Mediacje karne i karne nieletnich - 20 h

Program kursu zawiera:

  • Zasady postępowania mediacyjnego
  • Podstawy prawne zastosowania procedury mediacyjnej w krajach UE
  • Mediacja w postępowaniu karnym
  • Podstawy prawne mediacji w polskim prawie karnym
  • Kierowanie spraw do mediacji w postępowaniu karnym
  • Mediacja a orzeczenie kończące postępowanie karne
  • Kierowanie spraw do mediacji w postępowaniu w sprawach nieletnich
  • Znaczenie i cel mediacji karnej i nieletnich

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone