Akademia Bliżej

Warsztat konstruowania dokumentów mediacyjnych – 20 h

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

 • dla mediatorów praktykujących
 • mediatorów przygotowujących się do podjęcia praktyki mediacyjnej
 • osób zainteresowanych mediacją

Cel szkolenia

 • Poznanie zasad konstruowania ugód.
 • Nabycie praktycznych umiejętności konstruowania ugód.

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy warsztatów:

 1. Umiejętność konstruowania ugód w sprawach cywilnych w tym ugody cywilnej-rodzinnej.
 2. Ustalenie warunków rozwodu, o ustalenie kontaktów z dzieckiem:
  - ugody cywilnej-rodzinnej: podział majątku, zarząd rzeczą wspólną
  - ugody cywilnej:np. o eksmisję, podział majątku
 3. Zapoznanie się ze wzorami dokumentów.

Radzenie sobie z emocjami w mediacji - 20 h

Program:
Dlaczego regulacja emocji jest taka ważna?
Elementy Racjonalnej Terapii Zachowań wykorzystywane w mediacji rodzinnej
Model ABCD emocji
Myśli irracjonalne i racjonelne w konflikcie
Mediacja skoncentrowana na rozwiązaniach.
Rozwój dyspyplini emocjonalnej i samokontroli

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - kurs podstawowy I stopnia - 80 h

Program:

TERAPIA

 • Co to jest terapia krótkoterminowa (versus długoterminowa)
 • Korzenie terapii krótkoterminowej

HISTORIA TSR

 • Definicja podstawowa TSR
 • Powstawanie TSR
 • Związki TSR z innymi modelami/ teoriami

TEORIA TSR

 • Założenia TSR
 • Filozofia centralna

OGÓLNE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII A TSR

 • Spojrzenie na człowieka w TSR
 • Rozumienie psychopatologii, diagnozy i rozpoznania
 • Język klienta
 • Wyjaśnianie a rozwiązywanie

RODZAJE RELACJI TERAPEUTYCZNYCH
PRACA TSR ? TECHNIKI TSR

 • Rozmowa poza problemem
 • Komplementowanie- wydobywanie zasobów klienta i zasobów ?pomagacza?
 • Cele
 • Pytania ukierunkowujące na preferowaną przyszłość
 • Wyjątki
 • Skalowanie

PRACA TSR ? METODOLOGIA TSR

Racjonalna Terapia Zachowań - 20 h

 • Praca z przekonaniami
 • Znaczenie oporu w terapii
 • Techniki terapeutycznej samopomocy w RTZ
 • Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna
 • Motywacja i stadia zmiany
 • Nawyki poznawcze w autodestrukcyjnej złości
 • Zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów:
 • Lęk
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Poczucie winy
 • Zespół wypalenia zawodowego

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone