Akademia Bliżej

Mediacje w oświacie/rówieśnicze - 20 h

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywawnia kofliktów w placówkach oświatowych

Program kursu zawiera:

 • Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z Rzecznikiem Praw Dziecka z 2017r.
 • Kodeks Etyczny Mediatora Rówieśniczego i Szkolnego
 • Specyfika placówki oświatowej jako miejsca pracy i jej podatność na konflikt.
 • Konflikt: definicja, rodzaje.
 • Alternatywne rodzaje rozwiązywania konfliktu:
 • Mediacje (zasady, rodzaje, etapy, techniki mediacyjne)
 • Rozwijanie niezbędnych dla zarządzającego konfliktem umiejętności komunikacyjnych:
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja werbalna:
 • Aktywne słuchanie
 • Parafrazowanie
 • Odzwierciedlanie
 • Przeformułowanie
 • Komunikat "ja" / FUO
 • Asertywność
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 • Coaching konfliktu
 • Mediacje szkolne i rówieśnicze
 • Szkolne Kluby Mediacji
 • Praktyczne aspekty wdrażania mediacji

Metody prowadzenia zajęć:

 • Mini-wykłady, metody treningowo-warsztatowe.
 • Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń.
 • Możliwość nagrania symulacji mediacji i analizy wraz z superwizją.

Trenerzy: czynni zawodowo mediatorzy, trenerzy mediacji,nauczyciele,dyrektorzy szkół,pedagodzy,pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone