Akademia Bliżej

Mediacje w oświacie/rówieśnicze - 20 h

Cel szkolenia: Poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, rozwijanie niezbędnych dla zarządzającego konfliktem umiejętności interpersonalnych.

Program kursu zawiera:

 • Specyfika placówki oświatowej jako miejsca pracy i jej podatność na konflikt.
 • Konflikt: definicja, rodzaje.
 • Alternatywne rodzaje rozwiązywania konfliktu:
 • Mediacje (zasady, rodzaje, etapy, techniki mediacyjne)
 • Negocjacje (zasady, rodzaje, etapy, techniki negocjacyjne
 • Rozwijanie niezbędnych dla zarządzającego konfliktem umiejętności komunikacyjnych:
 • Komunikacja niewerbalna
 • Komunikacja werbalna:
 • Aktywne słuchanie
 • Parafrazowanie
 • Odzwierciedlanie
 • Przeformułowanie
 • Komunikat "ja" / FUO
 • Asertywność
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
 • Coaching konfliktu

Metody prowadzenia zajęć:

 • Mini-wykłady, metody treningowo-warsztatowe.
 • Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń.
 • Możliwość nagrania symulacji mediacji i analizy wraz z superwizją.

Trenerzy: czynni zawodowo mediatorzy, trenerzy mediacji, psychoterapeuci/mediatorzy, prawnicy, trenerzy umiejętności psychospołecznych.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone