Akademia Bliżej

Mediacje Rodzinne - 20 h

Kurs specjalistyczny: Mediacjie Rodzinne - 24h z możliwością rozszerzenia 40h 

Zapraszamy na kurs specjalistyczny z zakresu Mediacji Rodzinnych  z nowatorskim programem dedykowanym pracownikom samorządowym, pedagogom, psychologom, pracownikom socjalnym, dla których wiedza z zakresu kompetencji mediacyjnych jest niezbędna w profesji biorąc pod uwagę szeroki wachlarz problemów z jakimi przychodzą klienci do ośrodków pomocowych i urzędów.

 
Korzyści płynące z udziału w kursie:
 

Kurs z zakresu mediacji rodzinnych zawiera zmodyfikowany program nawiązujący do nurtów wzmacniających takich jak: Porozumienie Bez Przemocy, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowań, psychologia pozytywna, logoterapia. Opiera się na międzynarodowych doświadczeniach z zakresu mediacji rodzinnych- transformatywnych.Moduł Emocje w mediacjach rodzinnych zawiera praktyczne rady jak wykorzystać emocje do przekształcenia konfliktu: wielkiego lub małego, zawodowego lub osobistego w sytuacje korzystną dla obu stron. Kurs dostarcza praktyczne wskazówki dot. radzenia sobie z  emocjami w najtrudniejszych mediacjach rodzinnych. 

Dlaczego nasze szkolenie?
 

 1. Posiadamy autorska licencję  na program edukacyjny w standardach VCC w module mediacje sądowe i pozasądowe VCC.
 2. Jesteśmy Partnerem Egzaminacyjnym oraz Akademią Edukacyjną VCC - nasza firma nadaje akredytacje, jak również może egzaminować w wybranym temacie.
 3. Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych PARP.
 
Program kursu zawiera:

Moduł I - 24 h
 • Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
 • Mediacja a inne metody pomocy rodzinie
 • Budowanie samoświadomości mediatora
 • Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
 • Reakcje dzieci na rozwód
 • Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
 • Opieka naprzemienna
 • Sposoby włączania dzieci do mediacji
 • Mediacja a prawa dziecka
 • Przemoc w rodzinie a mediacje
 • Radzenie sobie z emocjami w mediacji
 • Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
 • Techniki komunikacyjne neutralizowania konfliktu i budowania współpracy
 • Radzenie sobie z blokadami
 • Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
 • Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
 • Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
 • Zmiany w prawie dotyczące mediacji  rodzinnej od stycznia  2016 roku
   
Moduł II Mediacje transformatywne i humanistyczne– 16 h dydaktycznych
 • Etap premediacji:  spojrzenie z 5 perspektyw na konflikt
 • Podstawy mediacji w nurcie NVC (Porozumienia Bez Przemocy) TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)
 • Praca nad przekonaniami w podejściu  RTZ
 • Wartości i deprywacja potrzeb w konflikcie
 • Coaching konfliktu
 • Praca w nurcie coachingu i TSR przy wyznaczaniu celów w drodze do budowania porozumienia
 • Radzenie sobie z emocjami i budowanie siły wewnętrznej mediatora.
 • Metody pracy warsztatowo - treningowe, mini-wykłady.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone