Akademia Bliżej

Mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych - 20 h

Kurs specjalistyczny: Mediacje Cywilne i  Gospodarcze  24h
            
Korzyści płynące z udziału w kursie:

Kurs z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych zawiera zmodyfikowany program nawiązujący do wyników badań Harwardzkiego Projektu Negocjacyjnego (HNP) opierającego się na międzynarodowych doświadczeniach z zakresu mediacji gospodarczych i społecznych. Uwzględnia zmiany dot. mediacji cywilnych i gospodarczych,które będą obowiąywały po zatwierdzeniu kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji a także jest zgody ze standardami szkolenia mediatorów. Moduł Emocje w negocjacjach zawiera praktyczne rady jak wykorzystać emocje do przekształcenia konfliktu: wielkiego lub małego, zawodowego lub osobistego w sytuacje korzystną dla obu stron. Kurs dostarcza praktyczne wskazówki dot. radzenia sobie z  emocjami w najtrudniejszych negocjacjach.
 
Dlaczego nasze szkolenie?
 1. Szkolenie prowadzone przez praktyków z 10-letnim doświadczeniem: Sędzia SO oraz akredytowany mentorcoach z mediacji
 2. Posiadamy jedyna licencję na program edukacyjny w standardach VCC uznanych przez PARP w module mediacje sądowe i pozasądowe VCC
 3. Jesteśmy Partnerem Egzaminacyjnym oraz Akademią Edukacyjną VCC-nasza firma nadaje akredytacje, jak również może egzaminować w wybranym temacie.
 
Zapraszamy:

Prawników, psychologów, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, menedżerów, konsultantów, pracowników administracji publicznej i inne osoby zainteresowane zawodem mediatora.
 

Program kursu zawiera:
 
Moduł I: 
 1. Regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych
 2. Specyfika sporów gospodarczych
 3. Współczesna mediacja w sporach gospodarczych i jakie jest jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania sporów
 4. Konstruowanie ugód mediacyjnych w mediacjach gospodarczych
 5. Rola prawników w mediacji gospodarczych.
 
Moduł II: 
 1. Rola mediatora i zasady mediacji gospodarczych
 2. Etapy mediacji, zadania i strategie mediatora na każdym etapie
 3. Prowadzenie procesu negocjacji rzeczowych
 4. Zasady negocjacji rzeczowych
 5. Siedem elementów negocjacji
 6. Płaszczyzny negocjacji rzeczowych
 7. Strategie negocjacji i radzenie sobie z manipulacjami
 8. Bariery w mediacji (impas) - przyczyny i sposoby ich pokonywania.
 
 
Moduł III: 
 1. Emocje w negocjacjach-jak je wykorzystać nie tylko w biznesie
 2. Trudność ujarzmienia emocji
 3. Umiejętność skupienia wagi na istotnych interesach a nie emocjach
 4. Podejmowanie inicjatywy:
 • wyrażanie uznania
 • budowanie przynależności
 • szanowanie autonomii
 • uznanie pozycji
 • wybór roli
 1. Budowanie świadomości mediatora i przygotowania do radzenia sobie z emocjami w procesie negocjacji.
 
Metody pracy: warsztatowo-treningowe z mini-wykładami (70 % treningu)

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone