Akademia Bliżej

Akademia Profesjonalnego Mediatora

Przygotowujemy uczestników w szkoleniach podstawowych i specjalistycznych do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.Kursy zostały opracowane zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz w standardach VCC zgodnych z europejskimi i krajowymi ramami kwalifikacji.Programy zwierają nowatorskie metddy pracy w rozwiązywaiu konfliktów.
Przygotowujemy do certyfikacji VCC mediatorów,trenerów mediacji i egaminatorów

Zobacz Szkolenie podstawowe

wstecz ............................

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone