Akademia Bliżej

Akademia Menadżera MiŚP dofinansowanie 80 % na szkolenia

Zapraszamy do udziału w „Akademii Menedżera MŚP” z dofinansowaniem do 80% dla wszystkich przedsiębiorstw organizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i promowanej jako projekt pod nazwą „Przepis na Menedżera
 
Cel projektu
Głównym celem projektu jest rozwój potencjału i kompetencji kadr kierowniczych MŚP.
Usługi rozwojowe, oferowane w projekcie są dofinansowywane i obejmują m.in. takie aktywności jak szkolenia, coaching, mentoring, badanie potencjału przyszłych o obecnych managerów.
Dla kogo
Projekt skierowany jest do przedsiębiorców spełniających następujące warunki:
  • należą do sektora MŚP;
  • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
  • posiadają „Diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania;
  • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej;
  • nie zostali objęci wsparciem w ramach „Akademii Menadżera MŚP”.
 Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych
Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów:
  • opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych
  • usług rozwojowych: szkoleń i doradztwa dla właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w zakresie uniwersalnych kompetencji menedżerskich.
Szczegóły w zakładce Akademia Menadżera:
https://www.akademia-blizej.eu/szkolenia_biznesowe_menedzer
 
 

 
 
 

wstecz ............................

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone