Akademia Bliżej

Certyfikacja kwalifikacji Mediacje cywilne i gospodarcze

Minister Sprawiedliwości z dniem 10.12.2018r.włączył dwie kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”.Eksperci/trenerzy Akademii Bliżej brali udział w opisie kwalifikacji.
Wniosek do ZSK złożyła Fundacja VCC.


Akademia Profesjonalnego Mediatora ® wraz ze specjalizacjami ma dostosowane do wymogów kwalifikacji efekty nauczania.
Zapraszamy także na kursy przygotowujące do walidacji / certyfikacji.

Kwalifikacje mediacje cywilne i gospodarcze mają charakter dwupoziomowy.Kwalifikacja w zakresie mediacji cywilnych potwierdza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne związane z samą specyfiką prowadzenia procesu mediacji (zarówno w mediacji sądowej, jak i pozasądowej) oraz specjalizacją w zakresie mediacji cywilnych.

Kwalifikacja z zakresu mediacji gospodarczych koncentruje się na aspektach prawnych oraz związanych bezpośrednio ze sprawami gospodarczymi. Do jej uzyskania niezbędne jest posiadanie już wcześniej potwierdzonej kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.
Adresatami kwalifikacji są:
– w przypadku mediacji cywilnych:
 • praktykujący mediatorzy;
 • adwokaci, radcowie prawni, komornicy i notariusze;
 • psychologowie i psychoterapeuci, którzy chcą poszerzyć swój warsztat zawodowy;
 • kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni, w tym asystenci rodziny;
 • osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów nieodpłatnych porad prawnych i świadczenia nieodpłatnych porad obywatelskich;
 • drobni usługodawcy, chcący usprawnić procesy związane z dochodzeniem należności od osób fizycznych;
 • studenci różnych kierunków studiów (m.in. prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, ekonomia);
 • nauczyciele i pedagodzy szkolni
– w przypadku mediacji w sprawach gospodarczych:
 • praktykujący mediatorzy;
 • prawnicy różnych specjalności, przede wszystkim: adwokaci, radcowie prawni, komornicy i
 • notariusze, doradcy podatkowi;
 • psychologowie biznesu;
 • przedstawiciele przedsiębiorców, którzy kwalifikację z zakresu mediacji mogą wykorzystać w kontaktach z pracownikami, kontrahentami i klientami;
 • osoby zatrudnione w pionach egzekucyjnych różnych przedsiębiorstw;
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszających przedsiębiorców, działających na rzecz biznesu, związanych z prowadzeniem postępowań arbitrażowych.
Szczegóły w zakładce:
https://www.akademia-blizej.eu/certyfikacja-mediacje
 
 


 

wstecz ............................

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone