Akademia Bliżej

Szkolenia otwarte

Nowelizacja Kodeks Postępowania  Administracyjnego wprowadza nowy sposób rozwiązania sporu – mediację. Kto, z kim i w jakich sprawach będzie mógł ją prowadzić?
 
Zapraszamy na szkolenie pracowników administracji państwowej samorządowej, mediatorów oraz osoby zainteresowane tematem:
Mediacja w postępowaniu administracyjnym, aspekty prawne.
Szkolenie prowadzi Sędzia Piotr Gomola.
                                                            
Program:
  1. Mediacja jako instrument usprawnienia postępowania administracyjnego, oraz skutecznego zapobiegania przewlekłości postępowania i polubownego załatwiania kwestii spornych, założenia ustawodawcy, krytyczne uwagi doktryny, dotychczasowe wykorzystanie mediacji w sądownictwie administracyjnym,
  2. Mapa zmian czyli mediacja jako uregulowana w nowy sposób instytucja postępowania administracyjnego – szczegółowe omówienie przepisów, zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.;
  3. Mediacja a ugoda administracyjna. Postulat upowszechnienia ugody administracyjnej i jej niekonieczny związek z postępowaniem mediacyjnym:
    • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania”
     - art.  114 k.p.a.;
  • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody;
  • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy;
  • forma ugody, konsekwencje prawne zawarcia ugody;
       4.Analiza potencjalnej skuteczności mediacji poprzez porównanie do funkcjonowania instytucji mediacji w postępowaniu sądowym.

Termin szkolenia: 28.10.2017;
miejsce szkolenia:Opole; cena szkolenia:350,00 zł brutto

Szkolenie prowadzi Sędzia Piotr Gomola

wstecz ............................

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone