Akademia Bliżej

O nas

O Akademii Bliżej
Firma szkoleniowa Akademia Bliżej wspiera  inne organizacje w edukacji, zarządzaniu, w procesach zmian, rozwoju zasobów ludzkich. Zespół Akademii Bliżej składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate, wieloletnie doświadczenie. Integrują oni praktykę w zarządzaniu, kulturę edukacyjną oraz psychologiczną wiedzę.

Zespół  w ramach swojej oferty, wdraża skuteczne programy szkoleniowe oraz doradcze, prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, coaching kariery, life coaching dla osób prywatnych, członków zarządów, menedżerów, kluczowych pracowników, studentów. O efektywności tych działań świadczy stała obecność na rynku od  wielu lat  oraz uznanie i zaufanie klientów. 

Specjalizujemy się w  Proaktywnym zarządzaniu konfliktami w organizacji oraz coachingu konfliktu jako metody wspierającej programy dotyczące zarządzania i przeciwdziałania konfliktom, mobbingowi i dyskryminacji w organizacji.
 
Firma posiada  status Akademii Edukacyjnej VCC nr licencji  AE-001-267 oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC nr licencji PE-001-267 oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu.
Akademia Bliżej to:
  • certyfikacja/akredytacja kompetencji w systemie VCC zatwierdzonym przez PARP jako standardy uwiarygodniające usługi rozwojowe podmiotów  ubiegających się o wpis do Bazy Usług Rozwojowych 
  • certyfikacja mediatorów w systemie VCC oraz MCC Synergia
  • certyfikacja coachów w systemie VCC
  • 20 lat doświadczenia Zespołu Firmy w pracy na rzecz organizacji i uczelni wyższych
  • ponad 10 000 przeszkolonych osób w szkoleniach otwartych, zamkniętych oraz  zawodowych z mediacji i coachingu
  • wysoka średnia ocena szkoleń przez uczestników,
  • edukacja zgodnie ze standardami Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz ICF
  • ponad 8 000 godzin przeprowadzonego coachingu.
  • moduły akredytowane z Mediacji i Coachingu w standardach VCC na renomowanych uczelniach m.in. SWPS, WSB
 


 

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone