Akademia Bliżej

Proaktywne zarządzanie konfliktami

Pomagamy organizacjom w opracowaniu procedury zarządzania i przeciwdziałania konfliktom oraz mobbingowi  w organizacji:
 
Etapy działania:
 1. Anonimowa ankieta z pytaniami: kwestionariusz diagnostyczny zjawiska mobbingu.
 2. Działania informacyjne i uświadamiające: ulotki, biuletyny.
 3. Programy szkoleniowe z tematyki mobbingu, przeciwdziałania konfliktom, budowania współpracy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i stresem, coachingu konfliktu.
 4. Zastosowanie mediacji w praktyce zarządzania konfliktami.
 5. Rozwiązania systemowe: procedury czyli wewnętrzna regulacja.
Jak wdrożyć procedurę antymobbingowa?
 1. Przeszkolić osoby upoważnione do pierwszej interwencji - mediatorzy.
 2. Sankcje wobec sprawców określone w regulaminach.
 3. System ocen pracowniczych jako mechanizm promujący kulturę organizacyjną dobrych relacji i praktyk w firmie.
 4. Rozwiązania indywidualne: oprócz działań systemowych i proceduralnych -działania pomocowe do konkretnych osób-ofiar zjawiska mobbingu: coaching, terapia, pomoc psychologiczna.
 
Proponowany program szkolenia:

Z zarządzania konfliktem w powiązaniu z coachingiem konfliktu:
Program dedykowany jest przedstawicielom organizacji zmagających się z istniejącymi konfliktami lub chcących przygotować się do zarządzania potencjalnymi konfliktami poprzez mediacje pracownicze.

W jakich sytuacjach mamy do czynienia z konfliktem?
Konflikt pojawia się wówczas, gdy ludzie postrzegają swoje WARTOŚCI, POTRZEBY i/lub TOŻSAMOŚĆ jako  zagrożone, podważone lub zakwestionowane.

Cel szkolenia:
Program Zarządzanie i profilaktyka przeciwdziałania konfliktom w organizacji uczy zmieniać sytuację konfliktową w relację efektywną, pomaga zminimalizować koszty związane z tego typu sytuacjami, wspiera organizację w tworzeniu kultury efektywnie  zarządzającej konfliktem.
Otwiera również możliwość wspierania  programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki  w zarządzaniu zespołem.
 
Przebieg szkolenia:

Na program składają się: 
2 – dniowy trening szkoleniowy

Rezultaty uczestnictwa
Program  pomaga budować, rozwijać lub wzmacniać posiadane umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne na czas konfliktu. Pomaga organizacjom w realizowaniu takich celów, jak:
 • zapobieganie eskalacji konfliktów w strukturach organizacji
 • wdrażanie otwartej i konstruktywnej komunikacji
 • zachęcanie do współpracy i budowania relacji 
 • budowaniu samoświadomości pracowników w roli mediatora
 • tworzenie środowiska, w którym problemy są rozwiązywane wspólnie
 • utrzymywanie pozytywnego morale w miejscu pracy
 • budowanie zespołów

Program:
 1. Czym jest konflikt?
 • cykl konfliktu i fazy konfliktu
 • Strategie rozwiązywania konfliktów, postawy w konfliktach
 • mechanizmy napędzające konflikt
 1. Bariery współpracy.
 2. Coaching zarządzania konfliktem.
 • model koła konfliktu
 • płaszczyzny konfliktów zewnętrznych i wewnętrznych: 
 • wartości, potrzeby, tożsamość, wpływ, założenia, postawy
 1. Profilaktyka konfliktu: asertywność i konstruktywna informacja zwrotna.
 2. Radzenie sobie z emocjami.
 3. Mediacja pracownicza jako dalog konstruktywny w poszukiwaniu rozwiązań.

Techniki pracy:
Trening umiejętności mediacyjnych, miniwykład, autotesty związane z radzeniem sobie z konfliktami, samoświadomości w rozwoju mediatora, ćwiczenia, symulacja mediacji pracowniczych.
 
Inne techniki prewencyjne:
 • Coaching konfliktu dla osób na tym samym poziomie zatrudnienia, w którym pracujące ze sobą osoby są wyszkolone do oferowania pomocy na tym samym poziomie zatrudnienia.
 • Mediacja gdzie pracownicy są przeszkoleni do mediacji w nieporozumieniach między współpracownika
 • "Kierownicza" facylitacja konfliktu, w której managerowie łagodzą spory pomiędzy podwładnymi
 • Coaching konfliktu dla managerów, gdzie managerowie są szkoleni do coachingu podwładnych
 
Długotrwały konflikt może wynikać z wielu przyczyn, włączając w to kulturę organizacyjną, w której standardem jest unikanie konfliktu i reagowanie tylko wtedy, gdy konflikt eskaluje. Mogą być za to odpowiedzialni pracownicy, którzy nie zostali przeszkoleni ani też nie mają bodźców, ani wsparcia do tego, by wydostać się z pułapki konfliktu. Może wynikać z braku kompetencji zarządzania konfliktem u przywódców. Może też być konsekwencją problemów wynikających z istniejącego systemu, problemów związanych z zadaniami lub problemów społeczno-relacyjnych, którym pozwala się niszczyć miejsce pracy.

Istnieje wiele różnych opcji zapobiegania rozwoju  konfliktu i tworzenia miejsca pracy, które jest "konfliktowo-pozytywne", gdzie ludzie nabywają umiejętności zarządzania konfliktem i są przekonani, że mogą mówić o swoich obawach i otrzymać pomoc z szacunkiem i odpowiedzialnością bez odwetu.


Zapraszamy do współpracy.
 
 
 
 
 
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone