Akademia Bliżej

Trening asertywności

Szkolenie dotyczy ważnego obszaru umiejętności komunikacyjnych - zachowań asertywnych. Koncentruje się na umiejętnościach podnoszących jakość i skuteczność komunikacji w relacjach zawodowych (z współpracownikami i klientami) i osobistych. W dużej mierze odwołuje się do osobistych kompetencji w zakresie stosowania narzędzi komunikacyjnych. Efektem szkolenia jest poprawa jakości komunikowania się zarówno w relacjach służbowych, jak i osobistych.

Cele szkolenia

 • Analiza stylu komunikowania się
 • Zapoznanie się z technikami asertywności jako sztuki komunikacji
 • Poszerzenie umiejętności wyrażania swoich opinii, oczekiwań, odczuć i myśli.
 • Pogłębienie wiedzy na temat narzędzi skutecznego kierowania rozmową.
 • Doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji w relacjach z klientami i współpracownikami.

Najważniejsze zagadnienia

 • Prawda i mity na temat asertywności - założenia koncepcji zachowań asertywnych.
 • Model trzech A: asertywna postawa, asertywna komunikacja, asertywne zachowanie.
 • Narzędzia komunikacyjne: zadawanie pytań, klaryfikacja, parafraza - ich zastosowanie w trudnych sytuacjach.
 • Diagnoza trudnych sytuacji w relacjach interpersonalnych (studia przypadków).
 • Asertywna obrona przed atakiem werbalnym - umiejętność udzielania informacji zwrotnej.
 • Radzenie sobie z krytyką, rola informacji zwrotnej
 • Procesy wpływających na jakość komunikacji między ludźmi.
 • Analiza moich mocnych i słabych stron.

Opis metodyki szkolenia

 • Metoda szkoleniowa:
 • analiza przypadków;
 • zajęcia warsztatowe indywidualne i grupowe;
 • interaktywny wykład;
 • prezentacja;
 • dyskusja.

Dostępna wersja podstawowa i rozszerzona.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone