Akademia Bliżej

Coaching - efektywnym narzędziem rozwoju

Szkolenie w sposób profesjonalny i przystępny wyjaśnia zasady, przebieg procesu coachingu oraz metody jego wdrażania. Osoby, które są zainteresowane własnym rozwojem oraz zwiększeniem swojej własnej efektywności działania znajdą wsparcie w coachingu. Coaching jest szybką i jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym

Korzyści:

 • nabycie umiejętności kształtowania świadomości ,odpowiedzialności ,wiary w siebie
 • wzmocnienie, udoskonalenie kompetencji i umiejętności w danej dziedzinie
 • rozpoznanie własnego potencjału i nauczenie umiejętnego skorzystania z niego
 • rozpoznanie potrzeb, uświadomienie sobie ich
 • określenie własnych celów, umiejętność wprowadzania zmian

Coaching zawodowy to proces dotyczący rozwoju zawodowego; obejmuje zagadnienia związane z biznesem, rozwojem kariery, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Zadaniem menedżera jest wykonywanie zadania i rozwijanie pracowników Jakość pracy i potrzeba rozwoju wymagają coachingu. Liderzy zorientowani na przyszłość muszą reprezentować pewne wartości, być wiarygodni, błyskotliwi i uporządkowani oraz mieć wizje i wyznaczony cel. W zdobyciu tych kompetencji pomoże im coaching i trening efektywności

Grupa docelowa: menadżerowie, dyrektorzy, liderzy, przedstawiciele handlowi, specjaliści, pracownicy socjalni, trenerzy, mediatorzy, osoby pragnące kształtować swoje kompetencje osobiste i zawodowe. Szkolenie skierowane do osób chcących w przyszłości pełnić rolę coacha, trenerów, doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli, pracowników HR, tych którzy wspierają innych w osiąganiu celów.

Program:

 • Zasady coachingu:
 • Coaching - czym jest?
 • Zasady i komunikacja w coachingu
 • Podstawowe umiejętności
 • Coaching osobisty ( life coaching)
 • Coaching zawodowy( biznes coaching)

Coaching w praktyce

 • Wartości i ich wpływ na decyzje życiowe i zawodowe
 • Czym jest efektywność?
 • Nauka i przyjemność.
 • Motywacja oraz wiara w siebie.
 • Coaching zorientowany na sens i znaczenie
 • Coaching w zarządzaniu
 • Narzędzia wspomagające proces:
  - Model GROW
  - Model Exact
  - Spojrzenie z wielu perspektyw
  - Okna Johari w coachingu
  - Model ABC
 • Podstawowe techniki coachingu
 • Praktyczne aspekty coachingu
 • Międzynarodowe standardy coachingu

Korzyści dla uczestników: przede wszystkim zdobycie umiejętności budowania świadomości, odpowiedzialności i wiary w siebie oraz pomoc innym w zrobieniu tego samego.

Szkolenia prowadzi akredytowany coach ACC ICF, VCC

Wersja podstawowa lub rozszerzona szkolenia-16 h/24 h

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone