Akademia Bliżej

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Każdy może nauczyć się sprawnego i skutecznego porozumiewania się z innymi dzięki odpowiednim ćwiczeniom. Umiejętności komunikacyjne nie są na szczęście wrodzone. Można ich się nauczyć. Kiedy nauczysz się rozumieć komunikaty innych ludzi oraz jasno wyrażać swoje intencje i pomysły, poprawią się twoje relacje z partnerem, dziećmi, przyjaciółmi i współpracownikami

Na szkoleniu dowiesz się między innymi:

 • jak odczytywać mowę ciała
 • porozumiewać się z partnerem, współpracownikiem ,klientem
 • aktywnie słuchać

Program:

 • Komunikacja w kontaktach z innymi (komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna)
 • Sztuka budowania relacji z klientem
 • Proces komunikacji
 • Techniki werbalne i mowa ciała
 • Bariery i błędy w komunikowaniu się
 • Rozpoznawanie emocji własnych i Klientów
 • Autoprezentacja jako komunikat
 • Asertywne odmawianie i wyznaczanie granic
 • Informacja zwrotna – element kontaktów z innymi
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • Rola komunikacji w konflikcie i negocjacjach
 • Radzenie sobie z presją i manipulacją

Opis metodyki szkolenia

 • Metoda szkoleniowa:
 • zajęcia warsztatowe indywidualne i grupowe;
 • interaktywny wykład;
 • testy i autotesty;
 • mimi-wykłady;
 • prezentacja;
 • dyskusja.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone