Akademia Bliżej

Rozwiązywanie konfliktów

Zarządzanie konfliktem w zespole i życiu codziennym.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do kadry kierowniczej, dyrektorów, wykładowców, pracowników, liderów grup; do osób, które chcą poprawić jakość zarządzania konfliktem w swoim zespole

Cel szkolenia

 • Przekazanie praktycznej wiedzy o naturze konfliktów
 • Przekazanie praktycznej wiedzy jak radzić sobie z konfliktami w życiu codziennym.
 • Przekazanie umiejętności reagowania na problemy i konflikty w sytuacjach stresu z opanowaniem i spokojem.

Korzyści:

 • nabycie umiejętności dostrzegania konfliktu w jego wczesnej fazie;
 • rozpoznawanie dynamiki konfliktu wewnątrz organizacji;
 • kształcenie umiejętności związanych z docieraniem do rzeczywistych przyczyn konfliktu;
 • efektywne kierowanie konfliktami, z elementami negocjacji;
 • budowanie otwartej komunikacji w zespole;
 • poznanie praktycznych metod i technik rozwiązywania konfliktów – menadżer mediatorem
 • umiejętność dostrzegania pozytywnych aspektów konfliktu;
 • zwiększanie efektywności zespołowej poprzez skuteczne rozwiązywanie konfliktów;
 • obniżenie poziomu napięcia w zespole poprzez usuwanie jego źródeł.

Program szkolenia

Ćwiczenia grupowe będą dopasowane do specyfiki grupy uczestników.
Propozycje ćwiczeń grupowych dotyczących wybranych modułów szkolenia z zakresu:

 • Uwrażliwienie
 • Empatia
 • Praca nad zaufaniem
 • kreatywna perspektywa
 • pertraktacje

Moduł - Psychologia konfliktu

 • Określanie indywidualnego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej uczestnika.
 • Sztuka przejrzystego komunikowania się – omówienie i przećwiczenie najważniejszych zasad adekwatnych do sytuacji uczestnika.
 • Techniki oddzielenia aspektu emocjonalnego od merytorycznego przy ryzyku konfliktu.
 • Inteligencja emocjonalna a konflikt: ćwiczenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w sytuacjach konfliktu,
 • Kierowanie emocjami (m.in. wygaszanie silnych emocji aby rzeczowo rozwiązać problem).

Moduł – Konflikt w organizacji i zasady przeciwdziałania

 • Wskazówki pozwalające rozpoznać konflikt w jego wczesnej fazie
 • Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb ludzi uwikłanych w konflikt – techniki: m.in. spojrzenie z 4 perspektyw na konflikt
 • Trójkąt satysfakcji – zaspokojenie potrzeb stron konfliktu na trzech poziomach.
 • Jak można wykorzystać analizę transakcyjną w konflikcie.
 • Techniki wywierania wypływu pozwalające kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć.
 • Krótko i długofalowe strategie reagowania na konflikt każdego z uczestników wraz z omówieniem w jakich sytuacjach te strategie przynoszą korzyści a w jakich przeszkadzają osiągnąć cel.
 • Określanie indywidualnego planu działania w sytuacji konfliktu.

Metody szkoleniowe:

 • analiza przypadków;
 • zajęcia warsztatowe indywidualne i grupowe;
 • interaktywny wykład;
 • prezentacja;
 • dyskusja.

Dostępna wersja podstawowa szkolenia i wersja rozszerzona.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone