Akademia Bliżej

Kreatywność

Szkolenie:

Umiejętności twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów

Metody szkolenia:

 • Wprowadzenie do tematu w formie wykładu z prezentacją (do 20% czasu szkolenia),
 • Warsztaty (12 godzin): symulacje, odgrywanie ról i analiza przypadków, gra zespołowa

Program:
I. Rozwijanie możliwości kreatywnego myślenia

 1. Znaczenie i rozumienie kreatywności:
  - cechy indywidualne jednostki a efekt procesu twórczego
  - rola emocji i umiejętności poznawczych w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów,
 2. Proces kreatywnego rozwiązywania problemów w zespole,
 3. Korzyści wynikające z kreatywnego myślenia,
 4. Trudności blokujące myślenie kreatywne, przeciwdziałanie tłumieniu kreatywności w miejscu pracy.

II Techniki rozwijające twórcze myślenie:

 1. Twórcze metody rozwiązywania problemów
 2. Narzędzia kreatywnego myślenia
 3. Bariery blokujące twórcze rozwiązywanie problemów

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności menadżerskich kadry kierowniczej w zakresie elastyczności myślenia oraz zwiększenie kreatywności własnej oraz w kierowanym zespole a w szczególności:

 • Odkrycie możliwości swojego umysłu i "obudzenie" kreatywności w sobie
 • Podwyższenie wewnętrznego przekonania o możliwości rozwijania własnego potencjału twórczego i gotowości na zmiany
 • Rozwijanie kompetencji twórczych jako umiejętności przejmowania inicjatywy i brania odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,
 • Poznanie zasad i metod rozwijania indywidualnej kreatywności pracowników
 • Nabycie umiejętności dostrzegania i radzenia sobie z barierami ograniczającymi twórcze myślenie i działanie (indywidualne i zespołowe),
 • Zwiększenie umiejętności twórczego przełamywania konwencjonalnych strategii rozwiązywania problemów w miejscu pracy, przełamywanie schematów myślowych

Korzyści, które dostarczy szkolenie:

 • autodiagnoza – czy jestem kreatywny?
 • umiejętność twórczego myślenia i uczenia się,
 • ćwiczenie umiejętności kreatywnego myślenia poprzez poznane metody,
 • praktyczne wykorzystanie zasad twórczego działania,
 • zainspirowanie do generowania pomysłów i rozwiązań zarówno indywidualnych jak i grupowych,
 • umiejętność naturalnego przełamywania barier i blokad kreatywności.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone