Akademia Bliżej

Szkoła AC/DC

Szkoła Asesora -Assessment i Development Center AC/DC 40 h

Cel:
Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania, realizacji i prowadzenia działań po przeprowadzeniu sesji AC/DC.
 
Ramowy program usługi
Moduł I Przed sesją AC/DC
 • Opis metody i wprowadzenie w problematykę
 • Opis kompetencji
 • Narzędzia wykorzystywane podczas sesji AC/DC
 • Przygotowanie sesji AC/DC
Moduł II Sesja AC/DC
 • Tworzenie zadań
 • Przykładowa sesja AC/DC
Moduł III Po sesji AC/DC
 • Sesja integrująca wyniki
 • Raporty i sposób ich prezentacji
 • Błędy oceny i ich wpływ na wyniki
 
Efekty usługi
 • Uczestnik posiada wiedzę wymaganą dla roli asesora na temat realizowania sesji AC/DC w organizacji
 • Posługuje się wiedzą ogólną i specjalistyczną w zakresie problematyki AC/DC
 • Zna metody i narzędzia wykorzystywane w procesie AC/DC
 • Stosuje poznane narzędzia w projektowaniu sesji AC/DC
 • Umiejętnie stosuje efektywną komunikację podczas sesji integrującej wyniki
 • Jasno wyznacza i przedstawia cele procesu AC/DC
 • Wykorzystuje zdobytą wiedzę w obszarze kompetencji asesora i narzędzi asessmentowych do pracy z klientem
 • Wzmocnienie umiejętności oceny oraz wnioskowania na temat kompetencji
 
Grupa docelowa
Kurs kierowany jest dla:
 • osób które chcą zdobyć kompetencje  asesora
 • osób, które chcą poznać jedną z najskuteczniejszych metod selekcji
 • pracowników działu HR organizującego diagnozę pracowników metodą AC/DC
 • menadżerów, osób pracujących na stanowiskach trenerów wewnętrznych, którzy chcą pozyskać umiejętność oceny przy pomocy AC/DC

Trener prowadzący:
Joanna Tokar - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Absolwentka i adiunkt Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania. Dyplomowany trener biznesu. Właściciel Spółki HUMANTRA HR Business Partner. Obecnie dyrektor ds. rozwoju i zasobów ludzkich w agencji reklamowej .bringMore advertising – największej nie sieciowej agencji reklamowej na Śląsku.
Asesor, trener, doradca, wykładowca akademicki i praktyk w dziedzinie zarzadzania zasobami ludzkimi. Autorka ponad 80 publikacji, w tym książek (o tematyce przywództwa) i artykułów zarówno w czasopismach naukowych jak i branżowych. Autorka scenariuszy e-learningowych i wielu programów szkoleniowych.
Autor programu studiów podyplomowych „Akademia Rekrutera i Asesora” dla Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Egzaminator kierunku „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na tej uczelni.
Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji osobistych i menedżerskich: skutecznej komunikacji interpersonalnej, psychologii zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi.
 
Edukacja
 • 2007 – 2008   Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie,  Akademia Trenerów Biznesu. Studia podyplomowe.
 • 2006 – 2011   Politechnika Śląska, Dzienne studia III-go stopnia.
 • 2006 – 2007   Politechnika Śląska, Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla Nauczycieli Akademickich.
 • 1999 – 2004   Politechnika Śląska, Wydział: Organizacji i Zarządzania. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.  Specjalizacja: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
 
                

 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone