Akademia Bliżej

Szkoła Facylitacji

Kurs facylitacji i moderacji
poziom podstawowy 20 h /zaawansownay 40 h


Grupa docelowa
Szkolenie jest dedykowane dla menedżerów, konsultantów zarządzania, koordynatorów zespołów optymalizacyjnych, trenerów zewnętrznych i wewnętrznych pracujących z grupami głównie metodami aktywnymi. Szczególnie dla tych, którzy prowadzą warsztaty strategiczne, pracują nad strategiami rozwoju oraz procesami marketingowymi oraz promocyjnymi.

Cel szkolenia:
Podniesienie kultury organizacyjnej w firmie. Poprawa produktywności spotkań. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkolenia wspierają pracę z grupami, zespołami w trakcie pracy warsztatowej, prowadzeniu dyskusji, wypracowywaniu rozwiązań, oraz omawianiu rezultatów.

Kompetencje poznawcze
Na poziomie wiedzy uczestnicy szkolenia poznają definicję facylitacji oraz moderacji. Zapoznają się z obszarami pracy, w których można zastosować obie metody. Uczestnicy dowiedzą się jaki zakres kompetencji, umiejętności oraz postawy, musi prezentować trener aby skutecznie facylitować i moderować pracę grupy.
Uczestnicy poznają zasady definiowania celu wynikowego jak i procesowego dla facylitowanej i moderowanej sesji.
Poznają wybrane metody i narzędzia facylitacji i moderacji oraz ich zastosowanie. Uczestnicy zapoznają się z teorią Fazy Rozwoju Grupy wg Corey’a, klasyfikacją ról zespołowych wg R. Meredith Belbin oraz trudnych sytuacjach podczas sesji.

Kompetencje funkcjonalne
Na poziomie umiejętności uczestnicy szkolenia potrafią zdefiniować cel dla facylitowanej i moderowanej sesji warsztatu. Potrafią zastosować odpowiednie metody i narzędzia facylitacji i moderacji. Uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć swoje zachowanie w trudnych sytuacjach, które mogą się wydarzyć w czasie sesji. Uczestnicy potrafią dokonać samooceny osobistych kompetencji pod kątem umiejętności bycia facylitatorem i moderatorem. Uczestnicy potrafią kontrolować fazy rozwoju grupy i proponować odpowiednie rozwiązania.

Kompetencje społeczne
Na poziomie postawy uczestnicy uświadomią sobie funkcjonowanie obszarów, w których facylitacja i moderacja mogą być skuteczne w pracy grupowej.
Uświadomią sobie obszary własnego rozwoju, aby być skutecznym facylitatorem i moderatorem. Uczestnicy przekonają się o konieczności planowania działań w zakresie: określania potrzeb, definicji celu, przygotowania sesji. Przekonają się o konieczności uwzględniania procesów grupowych, ról w zespole, faz rozwoju grupy oraz trudnych sytuacji. Uczestnicy uświadomią sobie swoją osobistą rolę w zespole.

Efekty kształcenia
Dzięki kompetencją zdobytym na kursie, uczestnicy potrafią aktywizować członków grupy, z którymi pracują, budować zaangażowanie poprzez współdecydowanie oraz osiągać pozytywne rezultaty zebrań i spotkań.
Szkolenie obejmuje poznanie oraz nabycie umiejętności zastosowania metod oraz narzędzi przydatnych w facylitacji i moderacji.

Program szkolenia
 
Moduł I
- Co to jest facylitacja i moderacja
- Jakie kompetencje powinien posiadać facylitator i moderatorem
- Zastosowanie metody Word Cafe oraz Debaty Oxfordzkiej
- Formułowanie i rodzaje celów
- Planowanie sesji facylitacji i moderacji
 
Moduł II
- Omówienie faz rozwoju grupy wg Corey’a
- Zastosowanie metody Analizy Pola Sił w pracy grupowej
- Omówienie zjawisk wspierających i zaburzających efektywną pracę grupową
- Syndrom Apollo
- Zjawisko synergii grupowej, facylitacji społecznej oraz Efekt Ringelmana
- Polaryzacja grupowa, naturalne role w w zespole
 
Kierownik kursu:
Małgorzata Szmigielska: facylitator i mediator, trenerka biznesu, mentorka
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone