Akademia Bliżej

Szkolenia zamknięte

Oferta szkoleń za zamówienie.

Cechą charakterystyczną szkoleń zamkniętych jest ich całkowita autonomiczność oraz możliwość elastycznego dostosowanie tematyki, formy oraz terminu do potrzeb klienta. W zależności od specyfikacji, oferujemy szkolenia w trybie jedno lub kilkudniowym oraz trybie weekendowym.

Odbywać się one mogą zarówno w siedzibie zleceniodawcy jak i w atrakcyjnych ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju. W wyborze dogodnego miejsca pomoże Państwu specjalista Działu Szkoleń.

Równolegle organizujemy szkolenia z dowolnie wybranego tematu w odpowiedzi na potrzeby prywatnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych ,jednostek administracji samorządowej, powiatowych urzędów pracy zlokalizowanych na terenie całego kraju.

W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze rozwiązania w dziedzinie technik warsztatowych i multimedialnych.

Naszą kadrę stanowią wielokrotnie sprawdzeni i powszechnie uznawani trenerzy posiadający bogate doświadczenie zawodowe: prawnicy,sędziowie,psycholodzy,ekonomiści,wykładowcy,negocjatorzy,eksperci samorządu terytorialnego, akredytowani coachowie, trenerzy biznesu.

Dzięki informacjom otrzymanym od Państwa dopasujemy szkolenie do określonych wymagań, proces ten będzie polegał na:
  • doprecyzowaniu celów oraz programu szkolenia,
  • określeniu długości szkolenia oraz dogodnego terminu,
  • wskazaniu grupy uczestników szkolenia i pełnionych przez nich funkcji,
  • określeniu preferencji odnośnie miejsca szkolenia.


Organizujemy szkolenia zamknięte z następujących tematów:

Negocjacje biznesowe
Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów w firmie
Profesjonalna sprzedaż
Profesjonalna obsługa klienta
Wystąpienia publiczne i kreowanie wizerunku w biznesie
Autoprezentacja
Skuteczna komunikacja interpersonalna
Stres i wypalenie zawodowe
Skuteczny wpływ społeczny
Psychologia zarządzania
Profesjonalna obsługa sekretariatu
Zarządzanie zmianą w organizacji
Zarządzanie czasem w organizacji
Trening asertywności
Trening interpersonalny
Skuteczne negocjacje handlowe
Ocena pracowników
Sztuka motywacji
Trening kreatywności i twórczego myślenia
Psychologia sukcesu
Skuteczne przywództwo
Akademia trenera
Szkoła Mediacji

Szkolenia z zakresu:

Prawa pracy
Prawa administracyjnego
Prawa cywilnego
Prawa gospodarczego
Prawa handlowego
Prawa spółek
Prawa budowlanego
Prawa zamówień publicznych
Ochrona danych osobowych
Prawa socjalnego
BHP

Cena szkolenia zamkniętego jest ustalana dla każdego zamówienia
indywidualnie w uzależnieniu od:
  • wynagrodzenia wykładowcy/trenera
  • licencji 
  • ilości uczestników,
  • miejsca i czasu trwania szkolenia,
  • rodzaju cateringu i innych usług dodatkowych.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone