Akademia Bliżej

Kultura coachingowa

Czym jest styl zarzadzania oparty o coaching ?
Kultura coachingowa to kultura organizacyjna, w której poprzez ukierunkowanie na rozwój, otwartą komunikację oraz atmosferę zaufania, podnoszone są zaangażowanie oraz kompetencje pracowników. Kultura coachingowa zakłada sposób zarządzania poprzez udzielanie wsparcia, motywowanie i rozwijanie pracowników oraz inspirowanie.

Właściwie zrozumiany coaching jest jednym z najefektywniejszych sposobów zarządzania pracownikami oraz firmą. Jest też z całą pewnością najskuteczniejszym narzędziem rozwoju zawodowego i osobistego.

Nie wystarczy  jednak wprowadzić w firmie nowego sposobu zarządzania przez cele, nowoczesnego systemu dokształcenia pracowników oraz wznieść poziom motywacji kadry, żeby można było stwierdzić, że instytucja funkcjonuje zgodnie z regułami przyjętymi dla kultury coachingowej.

Ważne jest, aby działanie i nastawienie menedżera-coacha było  ukierunkowane na wzmocnienie współpracownika od środka – pobudzenie ukrytego lub niewykorzystanego potencjału i ambicji, wzmocnienie siły motywacji, pomysłowości oraz dążenia do rozwoju całego zespołu. Ten wyzwolony z ludzi potencjał prowadzi do długoterminowego sukcesu rynkowego danej organizacji.

Z całą pewnością warto wyposażyć  nowoczesnego menadżera w narzędzia, dzięki którym będzie potrafił skutecznie zarządzać ludżmi, elastycznie wchodząc w role nowoczesnego menedżera-coacha.

Wdrożenie kultury coachingowej powinno obejmować wszystkie poziomy zarządzania w firmie.

Tylko wtedy możliwe jest powiązanie celów organizacji z indywidualnymi celami menadżerów, oraz trwałe przenikanie kultury coachingowej w codzienną praktykę zarządzania.

Proces coachingu kadry menadżerskiej umożliwia nabycie umiejętności samodoskonalenia się w przyszłości, poprzez samodzielną pracę z własną świadomością, kompetencjami oraz sposobem realizacji celów biznesowych.

Decydując się na współpracę z nami mają Państwo pewność, że nasze kompetencje, wiedza  i doświadczenie pozwoli Państwu na skuteczne wdrażanie kultury coachingowej w organizacji.

Współpracujemy z ekspertami-coachami, którzy posiadają międzynarodowe akredytacje na poziomie ACC PCC ICF, VCC certyfikacje  w zawodzie oraz przeprowadzili  wiele tysięcy godzin coachingu.

Proponowanie etapy procesu wdrażania w organizacji kultury coachingowej:
  • określenie potrzeb rozwojowych
  • określenie grupy docelowej
  • ocena 360 stopni
  • szkolenia coachingowe
  • indywidualne  sesje coachingowe :mentoring/coaching
  • ewaluacja

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone