Akademia Bliżej

Akademia Sprzedaży

Szkolenie: Skuteczne negocjacje kluczem do efektywnej sprzedaży

Zakres tematyczny szkolenia:    
 1. Co to jest skuteczna sprzedaż?
 2. Jak skutecznie negocjowć?
 3. Negocjacje jako proces sprzedaży.
 4. Profesjonalne przygotowanie się do prowadzenia negocjacji
 5. Fundamenty negocjacji - skuteczna alternatywa w negocjacjach (batna-plan B)
 6. Strategie negocjacyjne 
 7. Fazy negocjacji
 8. Style prowadzenia negocjacji handlowych 
 9. Zamknięcie negocjacji 
    
Grupa docelowa:
 • Osoby odpowiedzialne za negocjacje handlowe
 • Menedżerowie prowadzący rozmowy z kluczowymi klientami
 • Osoby zawodowo związane z prowadzeniem rozmów negocjacyjnych
 • Przedstawiciele handlowi
 • Specjaliści ds. sprzedaży

Cele szkolenia:
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej.
 • Poznanie zasady nawiązywania relacji z partnerem biznesowym.
 • Poszerzenie wiedzy na temat zastosowania strategii negocjacyjnych jako procesu komunikacji.Szkolenie: Psychologia obsługi klienta

Zakres tematyczny szkolenia:
 1. Wypracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta
 2. Zasady profesjonalnej obsługi klienta
 3. Badanie potrzeb klienta
 4. Etykieta telefoniczna i zasady rozmowy przez telefon
 5. Najczęściej popełniane błędy w obsłudze Klienta
 6. Nawiązanie i podtrzymanie pozytywnej relacji z Klientem
 7. Typologia klientów i sposoby komunikacji z nimi
 8. Strategie radzenia sobie z trudnymi klientami i sytuacjami
 9. Jak reagować na krytykę Klienta? I co zrobić, kiedy popełnisz błąd?

Grupa docelowa:
 • Pracownicy działów sprzedaży,
 • Account managerowie, osoby mające kontakt z klientami,
 • Pracownicy Biura obsługi klienta,sekretariatu
 • Przedstawiciele handlowi,
 • Doradcy klienta,
 • Menadżerowie sprzedaży,
 • Specjaliści ds. sprzedaży.

Cele szkolenia:
 • Nabycie umiejętności dotyczących standardów obsługi klienta.
 • Poznanie mocnych stron , które można wykorzystać w pracy podczas kontaktu z drugą osobą.
 • Opracowanie wzorców zachowań w różnych sytuacjach trudnych związanych z obsługą klienta.
 • Nabycie umiejętności nawiązywania pierwszego kontaktu oraz stosowania metod pracy z klientem.
 • Poznanie najważniejszych zasad wywierania wpływu 
 • Nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami pozwalającymi na określenie potrzeb klienta.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone