Akademia Bliżej

Akademia Trenera Biznesu

Szkoła trenera - 80h
                         
Program adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje w obszarze dydaktyki dorosłych. Ukończenie kursu Szkoła Trenera umożliwia zdobycie Międzynarodowego Certyfikatu Trenera VCC. Zapraszamy do udziału w kursie nauczycieli, pracowników firm szkoleniowych, absolwentów/studentów kierunków psychologia, menadżerów, trenerów wewnętrznych.
Zdobycie Certyfikatu VCC potwierdza umiejętności i kompetencje trenerskie, które są uznawane przez Europejską Ramę Kwalifikacji. Proces certyfikacji VCC stworzony został przez Ekspertów Zawodowych w oparciu o bardzo wysokie standardy jakościowe potwierdzone w ISO 9001:2009 oraz ISO 29990:2010
Zajęcia składają się z trzech sesji po dwa dni (sobota-niedziela) realizowanych  metodą warsztatową, zakładającą maksymalne zaangażowanie uczestników. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, symulacjach sytuacji szkoleniowych, realizują studia przypadków, biorą udział w grach trenerskich, występują przed kamerą.
 
Grupa docelowa
Szkoła adresowana jest dla kandydatów na trenerów, trenerów biznesu czyli osób, które chcą spróbować swoich sił w tej pracy, jak i tych, którzy mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, a więc osób prowadzących szkolenia wewnętrzne w swoich firmach, wykłady i prezentacje na forum oraz osób chcących być trenerami zewnętrznymi w projektach lub szkoleniach komercyjnych (trenerzy zewnętrzni). Ukończenie kursu Szkoła Trenera spełnia kryteria prowadzenia szkoleń finansowanych ze środków UE oraz daje możliowść podjęcia współpracy z firmą szkoleniową zweryfikowana przez Bazę Usług Rozwojowych PARP.
 
Cel szkolenia
Całość zagadnień jest tak zaprojektowana, aby przygotować uczestnika Szkoły do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji i zajęć interaktywnych w obszarze biznesu lub edukacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy:
 • Nauczą się, w jaki sposób utrzymać i skupić uwagę audytorium, w jaki sposób współpracować z grupą oraz radzić sobie w sytuacjach, na pozór, nieprzewidywalnych.
 • Zrozumieją jak wielką rolę odgrywa komunikacja werbalna i niewerbalna, jak można sprawić, aby grupa słuchała i brała czynny udział w zajęciach.
 • Dowiedzą się jak stworzyć i utrzymać kontakt z grupą.
 • Nauczą się planowania i projektowania szkoleń.
 • Poznają dynamikę procesu grupowego oraz nauczą się rozpoznawać zjawiska grupowe.
 • Będą potrafili zastosować aktywne metody nauczania.
 • Zdobędą wskazówki do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością.
 
Program Szkoły 

Moduł I
Trening interpersonalny - 16 h
 • doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej
 • zmiana zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków ,które  mogą być przeszkodą w budowaniu konstruktywnych relacji
 • radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
Moduł II
Zawód trener i jego predyspozycje - 8h
 • trener: nauczyciel dorosłych osób
 • psychologia i trener
 • trener, coach
 • rozwój zawodowy i osobisty trenera
Trener w akcji:
 • rozpoczęcie szkolenia
 • badanie nastawienia i poziomu motywacji
 • metody aktywizowania grupy
 • organizacja pracy w zespołach, myślenie twórcze, zarządzanie konfliktami
Moduł III
Warsztat trenera oraz metody prowadzenia zajęć - 16h
 • lodołamacze, ćwiczenia, testy, praca z metaforą, wykład, odgrywanie ról
 • dyskusja, gry, symulacje
Moduł IV
Sytuacje trudne w pracy trenera - 20h
 • Ogólne dyrektywy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
 • Metody radzenia sobie
 • Blokady komunikacyjne
 • Zarządzanie procesem grupowym
 • Prezentacja i wystąpienia publiczne
 • Rozwój osobisty i zawodowy trenera
 • Organizacja i planowanie szkoleń
 • Projektowanie szkoleń metodą coachingową

Po szkoleniu
 • coaching i mentoring
 • egzamin wewnętrzny- test wiedzy i zaprojektowanie swojego mini modułu szkoleniowego
 
Dla zainteresowanych certyfikacją VCC:
Egzamin zewnętrzny:
 • przygotowanie konspektu mini szkolenia, przesłanie na dwa tygodnie przed egzaminem
 • przeprowadzenie mini-szkolenia przed Komisją Egzaminacyjną
 
Zajęcia prowadzą trenerzy VCC, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone