Akademia Bliżej

Szkolenia zamknięte

SPECJALNIE DLA PAŃSTWA  ORGANIZACJI:

-dopasujemy szkolenie zamknięte do potrzeb Organizacji
-przeprowadzimy badanie kompetencji zawodowych i osobistych testem iP121 –profilowanie Osobowości Zawodowej,testem MTQ48 – badania   siły i odporności oraz MindSonar przez licencjonowanych konsultantów/trenerów metody
 -zapewnimy najlepszego eksperta danej dziedziny
-przeszkolimy dowolną liczbę uczestników dojeżdżając na miejsce
-zapewnimy materiały szkoleniowe oraz certyfikaty
-koncentrujemy się na rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnie krajowymi
z europejskimi ramami kwalifikacji

Uzasadnienie wyboru naszej firmy do szkoleń zamkniętych:
Akademia Bliżej wspiera  inne organizacje w edukacji, zarządzaniu, w procesach zmian, rozwoju zasobów ludzkich. Zespół Akademii Bliżej składa się z profesjonalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę i bogate, wieloletnie doświadczenie. Integrują oni praktykę w zarządzaniu, kulturę edukacyjną oraz psychologiczną wiedzę.
Zespół  w ramach swojej oferty, wdraża skuteczne programy szkoleniowe oraz doradcze, prowadzi coaching indywidualny i zespołowy, coaching kariery, life coaching dla osób prywatnych, członków zarządów, menedżerów, kluczowych pracowników, studentów. O efektywności tych działań świadczy stała obecność na rynku od  wielu lat  oraz uznanie i zaufanie klientów. 
 
Specjalizujemy się w  Proaktywnym zarządzaniu konfliktami w organizacji i biznesie. Opracowaliśmy metodę autorską Coaching konfliktu-budowanie porozumienia® jako wspierającą programy dotyczące zarządzania i przeciwdziałania konfliktom, mobbingowi i dyskryminacji w organizacji.

Współpracujemy z konsultantami/trenerami, specjalizującymi się w metodologii MTQ48, czyli badaniu Siły i Odporności Psychicznej,metodologii iP121 czyli Profilowaniu Osobowości zawodowej oraz Mind Sonar.
Zdobyte przez nich licencje i doświadczenia wykorzystujemy, by zaproponować naszym klientom innowacyjne rozwiązania.
 
W ofercie coachingu/mentoringu kompetencji i szkoleń proponujemy do wyboru badania kompetencji zawodowych i osobistych testem iP121 –profilowanie Osobowości Zawodowej,testem MTQ48 – badania siły i odporności oraz MindSonar.
Kwestionariusz Insightful Profiler™ (iP121) – Profilowanie Osobowości Zawodowej
 jest oryginalnym, zinformatyzowanym narzędziem do wszechstronnego profilowania osobowości zawodowej. Dostarcza rzetelnych informacji użytecznych zarówno we wspieraniu rozwoju zawodowego i kierowania karierą pracowników, jak i w kontekście selekcji zawodowej kandydatów do pracy.
Test psychometryczny iP121 bazuje na modelu pięcioczynnikowym (popularnie zwanym „Wielką Piątką”). Kwestionariusz  iP121 został skonstruowany w oparciu o najnowsze wyniki badań dotyczących zróżnicowania struktury predyspozycji osobowościowych na poziomie tzw. aspektów pięciu głównych czynników osobowości. Dzięki temu kwestionariusz umożliwia bardziej precyzyjny pomiar, zaś w konsekwencji dostarcza wysoce użytecznych informacji na temat pracownika lub kandydata do pracy w danym zawodzie w tym m.in. informacji na temat:
czynników motywujących i demotywujących daną osobę do efektywnej, pełnej zaangażowania pracy,
predyspozycji do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych, w tym w obszarach przywództwa, pracy zespołowej, planowania i organizowania, komunikatywności, kreatywności, adaptacyjności i innych,
wewnętrznych ograniczeń, czyli ryzyk związanych z zatrudnieniem danej osoby, które mogą jej utrudniać efektywne funkcjonowanie w pracy (np. słomiany zapał, schematyczne postępowanie, sceptyczne wyrachowanie i inne),
cech wyróżniających in plus lub in minus daną osobę spośród innych kandydatów lub pracowników w takich obszarach jak, między innymi, konfliktowość, motywacja zadaniowa oraz styl działania,
ról zespołowych, do pełnienia których dana osoba ma predyspozycje, czyli określenie, w jaki sposób osoba wnosi wartość do pracy zespołowej, czy jako strateg, taktyk, realizator, a może strażnik lub opiekun.
 
TEST MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire) – to innowacyjne, naukowo opracowane narzędzie do mierzenia Siły i Odporności, którego celem jest wsparcie pracowników, menedżerów, trenerów, mediatorów, coachów w zwiększaniu efektywności pracy. Jest to istotne zwłaszcza w środowiskach stawiających duże wyzwania oraz narażonych na stres i presję np. w konfliktach. Test umożliwia diagnozę poziomu siły i odporności poszczególnych uczestników jak i całego zespołu.
Badania w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Hull w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem prof. Peter Clough pozwoliły na identyfikację 4 komponentów odpowiedzialnych za kształtowanie odporności psychicznej (tzw. 4C).
Dlaczego jedne osoby są w stanie podnieść się po największych porażkach, otrzepać i iść dalej, a inne może załamać czyjaś krzywdząca opinia czy niespełniona miłość? Za oba te scenariusze odpowiada nasza odporność psychiczna. Cecha, w którą jesteśmy wyposażeni wszyscy w mniejszym bądź większym stopniu.
 
„Odporność psychiczna to jedna z cech osobowości, która w dużym stopniu odpowiada za to, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, stresem i presją, niezależnie od okoliczności, w jakich przychodzi nam się z nimi mierzyć, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, pełni energii, majętni i otoczeni gronem oddanych nam osób czy osamotnieni, schorowani i w kiepskiej sytuacji finansowej.” wg prof. Petera Clougha z Uniwersytetu w Manchesterze i dr. Douga Strycharczyka
 
Korzyści z badania:
Dzięki zastosowaniu testu MTQ48 uczestnicy potrafią lepiej zarządzać sobą, ponieważ potrafią zdiagnozować kluczowe elementy swojej efektywności lub jej braku. Ludzie silni i odporni psychicznie:
 
Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów
Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie
Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie
Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji,
Dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny
Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość
 
Badanie siły i odporności psychicznej testem MTQ48
 
Badania amerykańskich i brytyjskich psychologów wykazują, że odporność psychiczna jest fundamentem sukcesu i odpowiada aż za: 
- większą efektywność i wydajność  osobistą  (o 25% lepsze wyniki działań)
- sprzyjające sukcesom zachowania (zaangażowanie, wytrwałość, odpowiedzialność)
- pozytywne nastawienie i poczucie „dobrostanu” (zmniejszenie tendencji do absencji, lepsze radzenie sobie z przeciwnościami, brak poczucia bycia wykorzystywanym lub doświadczanym przez los, lepszą jakość snu, mniej agresywnych zachowań)
 
Osoby odporne psychicznie:
 • radzą sobie ze stresem ,konfliktami, presją i wyzwaniami lepiej od innych
 • posiadają wyższe aspiracje i  motywację
 • mają większe szanse na zatrudnienie
 Test odporności psychicznej 4C, za pomocą psychometrycznego Kwestionariusza MTQ48 (Mental Toughness Questionnaire)
pozwala poznać nie tylko ogólny poziom odporności psychicznej,
ale także wartości jej poszczególnych parametrów takich  jak:
 • ZAANGAŻOWANIE – wytrwałość
 • KONTROLA  – poczucie sprawczości, skuteczności
 • WYZWANIE  – dostrzeganie szans, nie zagrożeń
 • PEWNOŚĆ SIEBIE – wiara w siebie
 Koncepcja 4C łączy w sobie znane w psychologii pojęcie rezyliencji (sprężystości psychicznej) i twardości psychicznej oraz efekty badań wielu psychologów, w tym prof. Petera Clough z Uniwersytetu w Hull (twórcy kwestionariusza psychometrycznego).
Poziom odporności psychicznej powinien być  dostosowany do zadań i sytuacji.

Kwestionariusz  MTQ48 – to narzędzie o wysokiej trafności i rzetelności.
Program umożliwia wygenerowanie:
 • indywidualnego profilu odporności psychicznej
 • raportu postępów po upływie określonego czasu i/lub po okresie szkolenia czy pracy indywidualnej
 • opracowanie indywidualnego planu rozwojowego wzmacniania odporności psychicznej
Badanie pomaga w określeniu obszarów do rozwoju i zaplanowaniu skutecznych interwencji, odpowiadając na pytania:
 • Gdzie leżą moje problemy?
 • Gdzie leży moja siła?
 • Co chcę rozwinąć/poprawić?
 • Jakie środki zaradcze najlepiej się sprawdzą?
  Zastosowanie:
 • Jako profilaktyka w radzeniu sobie ze stresem, konfliktami ,kryzysami i wypaleniem zawodowym
 • Do maksymalizacji efektywności zawodowej i osobistej,
 • W celu stworzenia strategii rozwoju i zarządzania zespołem.
 • W procesie rekrutacji,
 • W planowaniu rozwoju zawodowego
Szczegóły organizacyjne dotyczące sesji z kwestionariuszem MTQ48.
Sesja indywidualna:
W ramach sesji otrzymują Państwo:
 • Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego Pani poziom siły i odporności (Mental Toughness),
 • Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, na której otrzymuje Pani konkretne wskazówki oraz opracowuje strategię rozwoju siły i odporności
 • Pisemny raport opisujący Pani wyniki i proponowane sposoby rozwoju.
Sesja z konsultantem Mental Toughness trwa 90 minut. Sesje przeprowadzane są na spotkaniu w Krakowie, Katowicach lub Wrocławiu. Oraz za pośrednictwem komunikatora Skype. Wartość sesji ustalana jest indywidualnie / Sesja zespołowa- szczegóły do ustalenia z Państwem.

Metoda Mind Sonar
 • Mind Sonar mierzy style myślenia, zależne od kontekstu sytuacyjnego, dlatego wynik jest, zależny od okoliczności, które towarzyszą wypełniającemu go użytkownikowi, a nie uogólnieniem na temat jego osobowości. W przypadku mediatora-Ja jako mediator
 • Narzędzie określa podłoże, na podstawie którego możemy określić predyspozycje do wykonywania zadań na danym stanowisku
 • MindSonar jest tym samym dostosowany do potrzeb danej osoby, zespołu, organizacji i problemów z jakimi zmaga się na co dzień.
 Kwestionariusz MindSonar'a w praktyce
MindSonar to narzędzie, które znajduje swoje zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów, w coachingu indywidualnym i zespołowym,rekrutacji.
 
Kwestionariusz może być wykorzystany miedzy innymi w:
 
 • W coachingu oraz pracy nad zasobami, rozwijaniu nowych umiejętności, określaniu celów życiowych i zawodowych,
 • W budowaniu zespołu, dobieraniu odpowiednich typów osobowościowych w celu uzyskania zgranego, skutecznie działającego zespołu,
 • W rozwiązywaniu problemów, sytuacji konfliktowych w firmie i ich ograniczaniu, w wyciąganiu wniosków z podejmowanych decyzji,
 
Nasi certyfikowani konsultanci
AQR International metody MTQ48:
Mariola Kujańska-psycholog
Roman Cieśla-mentor i coach, trener biznesu, mediator

Kwestioariusz Mind Sonar
prof. Grzegorz Francuz
 
Zamów indywidualną sesje z konsultantem MTQ48,MindSonar lub ip121
 
kontakt:edumentor@wp.pl
tel.531 775 033
 
 


 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone