Akademia Bliżej

Terminy szkoleń

Akademia Profesjonalnego Mediatora ® mediacje sądowe i pozasądowe - certyfikownany kurs podstawowy VCC
kurs podstawowy przygotowujący do zawodu-40 h
cena kursu w przypadku dokonania wpłaty do 10 dni przed szkoleniem 1350,00 zł brutto
cena regularna 1750,00 zł
Cena dla studentów do 26 roku życia: 990,00 zł brutto
W przypadku zgłoszenia 2 osób-każdy uczestnik otrzymuje rabat 150 zł brutto
 

» Zobacz więcej

Białystok
6.01-31.03.20
Katowice
18-19.01.20 25-26.01.20
Kraków
07-08.12.19
Warszawa
7-8.12.19 14-15.12.19
Wrocław
09-10.11.19 23-24.11.19
Kurs dostępny w systemie mieszanym z udostępnioną platformą e-learningową.
Egzaminy certyfikujące VCC potwierdzające kwalifikację Mediacje cywilne i mediacje gospodarcze.Instytucja Certyfikująca:Fundacja VCC mająca uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości do wydawania certyfikatów.

 
cena:3500,00 zł

» Zobacz więcej

Warszawa
28.03.2020
Akademia Bliżej przygotowuje do wstępnej walidacji.
kurs specjalistyczny Mediacje Cywilne i Gospodarczew ramach APM® 
kursy uzupełniające Mediacje Cywilne i Gospodarcze 20 h cena 890,00 zł brutto przy wpłacie na 10 dni przed szkoleniem.
Cena regularna:1450,00 zł brutto

kurs dostosowany do kwalifikacji Mediacje sądowe i pozasądowe gospodarcze
cena  2900,00 ( 60 h)
trener prowadzący:mediator/dr prawa ,sędzia sądu rejonowego Piotr Gomola
 

» Zobacz więcej

Białystok
08-09.02.20
Kraków
7.12.19
Warszawa
25-26.01.20
Wrocław
14-15.12.19
Kurs dostępny w systemie mieszanym na platformie e-learningowej
Mediacje Rodzinne - 20 h dla osób,które ukończyły kurs podstawowy z mediacji
moduł zaawansowany w wersji 40 h  w ramach APM® 
 
cena kursu 20 h: 790,00 zł brutto w przypadku dokonania wpłaty na 10 dni przed szkoleniem,
cena regularna 1200,00 zł

cena kursu 40 h ( poziom zaawansowany)
cena regularna 2200,00 zł brutto,w przypadku dokonania wpłaty na 10 dni przed szkoleniem cena 1400,00 zł 


 

» Zobacz więcej

Białystok
14-15.03.20
Katowice
14-15.12.19
Kraków
16.11.19
Wrocław
30.11-1.12.19
Kurs dostępny w systemie mieszanym na platformie e-learningowej.
Kapmania Dni uczenia sie dorsłych-warsztaty bezpłatne
Miejsce realizacji:
Collegium da Vinci,Poznań
Akademia WSB,Dąbrowa Górnicza
SWPS Wrocław
Centrum Szkoleń i Certyfikacji EduMentor,Kraków

» Zobacz więcej

Kraków
W przygotowaniu
Poznań
W przygotowaniu
Wrocław
W przygotowaniu
Mediacje pracownicze - kurs specjalistyczny 10h
Cena: 890,00 zł brutto
możliwośc zakupu dostępu do platformy e-learningowej 10 h dodatkowych zajęć.

» Zobacz więcej

Kraków
14-15.12.19
Kurs udostępniony także na platformie e-learningowej w systemie mieszanym.
Szkolenie przygotowujące do egzaminów certyfikujących VCC z mediacji cywilnych i gospodarczych
 
Cena 1 h/150,00 zł
 
Kraków
07-08.12.19
Warszawa
09-10.12.19
Do walidacji przygotowuje asesor/doradca walidacyjny dr Marzena Szymków-Gac oraz sędzia Piotr Gomola.
 
Mediacje oświatowe i szkolne-20 h
Cena: 750,00 zł brutto

» Zobacz więcej

Kraków
W przygotowaniu
Kurs dsptępny w systemie mieszanym na platformie e-learningowej.
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-poziom podstawowy 80 h
Cena: 1700,00 zł brutto w przypadku dokonania wpłaty na 10 dni przed szkoleniem.
Cena 3200,00 zł w przypadku dokonania wpłaty po terminie.

» Zobacz więcej

Kraków
W przygotowaniu
Termin kursu:
21-22.09.19
05-06.09.19
19-20.10.19
26.10.19
 
Szkoła Trenera-kurs certyfikowany VCC.
Nabór ogłoszony w Bazie Usług Rozowjowych
Cena 5 900,00 zł brutto
 

» Zobacz więcej

Bielsko-Biała
W przygotowaniu
Kraków
W przygotowaniu
Poznań
W przygotowaniu
Akademia Coachingu-kurs I i II stopnia 80 h wraz z certyfikacją VCC
Cena 5 900,00 zł brutto

» Zobacz więcej

Kraków
W przygotowaniu
Wrocław
W przygotowaniu
Kursy ogłoszone w Bazie Usług Rozwojowych
Kurs uruchomiony na platformie e-learningowej dla osób,które chcą podejść do certyfikacji VCC.
Szkoła Asesora Asessment Center i Development Center
cena kursu 30 h  kwota 1900,00 zł brutto przy dokonaniu wpłaty do 14 dni przed szkoleniem
cena kursu  40 h 3700,00 zł brutto
 

» Zobacz więcej

Kraków
W przygotowaniu
Kurs dostępny z dofinansownaiem poprzez BUR
Akademia Coachingu konfliktu-kurs certyfikowany
Kurs specjalistyczny 40 h
cena kursu 2800,zł brutto

» Zobacz więcej

Białystok
W przygotowaniu
Warszawa
W przygotowaniu
Kurs udostępniony na platformie e-learningowej.
 
Akademia Menedzera-60 h kurs certyfikowany VCC

 
cena 3900,00 zł brutto ( kurs certyfikowany 60 h)
szkolenia kompetencji menedżerskich realizujemy dla MiŚP a terenie całego kraju
w ramach projektu PARP 'Akademia Menadżera MiŚP"
kontakt do eksperta/koordynatora projektu:668 167 887 Cezary Radomski
Wrocław
W przygotowaniu
Odporność psychiczna.Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Cena 1850,00 zł

» Zobacz więcej

Kraków
10-11.10.19
Wrocław
W przygotowaniu
Szkolenie licencjonowane Odporność psychiczna:MTQ48 AQR International
wraz z badaniem odporności psychicznej testem MTQ48.
Kursy certyfikowane VCC dla trenerów,
coachów,mediatorów i menadżerów z dofinansowaniem.
Kursy certyfikowane VCC dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych.
 

» Zobacz więcej

Kraków
W przygotowaniu
Zarządzanie zespołem w warunkach zmian
Kraków
W przygotowaniu

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone