Akademia Bliżej

Terminy szkoleń

Akademia Profesjonalnego Mediatora™
autorski program w standardach Vocational Competence Certificate
kurs podstawowy przygotowujący do zawodu-40 h
cena: 1350,00 zł brutto-możliwa płatność w ratach.
cena dla studentów do 26 roku życia: 890,00 zł brutto
W przypadku zgłoszenia 2 osób-każdy uczestnik otrzymuje rabat 150 zł brutto
kolor - druga edycja
Edycje weekendowe
Kraków
17-18.11.2018 24-25.11.2018
Katowice
01-02.12.2018 08-09.12.2018
Poznań
29-30.09.2018 13-14.10.2018
Wrocław
20-21.10.2018 27-28.10.2018
Warszawa
10-11.11.2018 24-25.11.2018
Opole
01-02.12.2018 08-09.12.2018
Gdańsk
17-18.11.2018 01-02.05.2018
Rzeszów
17-18.11.2018 24-25.11.2018
Szczecin
10-11.11.2018 17-18.11.2018
Mediacja w postępowaniu administracyjnym.
cena: 390,00 zł brutto
Poznań
17.11.2018
Kraków
24.11.2018
Mediacje Cywilne i Gospodarcze - kurs specjalistyczny 24 h
cena 890,00 zł brutto
Warszawa
27-28.10.2018
Kraków
8-9.12.2018
Szczecin
01-02.12.2018
Poznań
17-18.11.2018
Mediacje Rodzinne w - kurs specjalistyczny I stopnia 24 h z możliwością rozszerzenia
cena kursu I stpnia: 750,00 brutto
Wrocław
03-04.11.2018
Katowice
06-07.10.2018
Poznań
12-13.01.2019
Kraków
01-02.12.2018
Szczecin
07-08.07.2018 08-09.12.2018
Warszawa
08-09.12.2018
Warsztat konstruowania dokumentów mediacyjnych. Aspekty prawne w mediacji-20 h
Cena: 750,00 zł brutto
Wrocław, Kraków, Poznań
Mediacje pracownicze - kurs specjalistyczny 20h
cena: 890,00 zł brutto
Kraków
27-28.10.2018
Poznań
17-18.11.2018
Zarządzanie konfliktami w organizacji i biznesie- kurs specjalistyczny 32 h
cena: 2400,00 zł brutto
Katowice, Wrocław, Poznań, Kraków

Kursy ogłoszone w Bazie usług Rozwojowych
Mediacje oświatowe i szkolne-20 h
cena: 750,00 zł brutto
Kraków
27-28.10.2018
Psychologia dla mediatorów-30 h
cena: 1400,00 zł brutto
Katowice, Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań
Szkoła Trenera Biznesu -kurs certyfikowany I i II stopnia 90 h
Szkoła Trenerów Mediacji-kurs certyfikowany 80 h
cena 5 700,00 zł brutto
Katowice, Białystok, Poznań, Kraków, Wrocław

Kursy ogłoszone w Bazie usług Rozwojowych
Akademia Coachingu-kurs I i II stopnia 80 h wraz z certyfikacją VCC
cena 4 900,00 zł brutto
Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław

Kursy ogłoszone w Bazie usług Rozwojowych
Egzaminy certyfikowane VCC z modułu Mediacje, Coaching
cena 960,00 zł brutto
Realizacja na terenie całego kraju pod warunkiem zgłoszenia najmniej 4 osób z danego modułu
Radzenie sobie ze stresem, emocjami i trudnymi sytuacjami-20 h
cena: 690,00 zł brutto
Warszawa
08-09.12.032018
Akademia Kompetencji Menedzera-60 h kurs certyfikowany VCC
cena 3900,00 zł brutto
Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław

Kursy ogłoszone w Bazie usług Rozwojowych
Coaching w biznesie-60 h
cena 4200,00 zł brutto
Kursy ogłoszone w Bazie usług Rozwojowych
Skuteczne techniki sprzedaży-20 h
cena 1500,00 zł brutto
Wrocław, Rybnik, Katowice, Poznań

Kursy ogłoszone w Bazie usług Rozwojowych
Ochrona Danych Osobowych- RODO w firmie
Szkolenia na zamówienie: eksperci: dr Anna Koropczuk adwokat, Justyna Grzechnik adwokat

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone