Akademia Bliżej

Terminy szkoleń

Akademia Profesjonalnego Mediatora ® mediacje sądowe i pozasądowe - certyfikownany kurs podstawowy VCC
kurs podstawowy przygotowujący do zawodu-40 h
cena kursu przy wpłacie do 10 dni przed szkoleniem 1390,00 zł brutto
cena regularna 1750,00 zł
W przypadku zgłoszenia 2 osób-rabat 150 zł brutto
Opis kursów na stronie www.szkolenia-mediacje.eu

 

» Zobacz więcej

Białystok
05-06.09.20 19-20.09.20
Kraków
03-04.04.20 18-19.04.20
Lublin
13-14.06.20 20-21.06.20
Poznań
23-24.05.20 06-07.06.20
Rzeszów
16-17.05.20 30-31.05.20
Szczecin
04-05.07.20 18-19.07.20
Warszawa
25-26.04.20 02-03.05.20
Wrocław
21-22.03.20 28-29.03.20
Kurs dostępny w systemie mieszanym z udostępnioną platformą e-learningową.
Szczegółowy opis kursów z mediacji znajdą Państwo na stronie www.szkolenia-mediacje.eu
Egzaminy certyfikujące ZSK potwierdzające kwalifikację Mediacje cywilne i gospodarcze
Instytucja Certyfikująca:Fundacja VCC

 
cena:3500,00 zł

» Zobacz więcej

Warszawa
21.04.20
Akademia Bliżej przygotowuje do certyfikacji ZSK:assessment kompetencji mediatora.
kurs specjalistyczny Mediacje Cywilne i Gospodarcze APM® 
specjalizacja Mediacje Cywilne i Gospodarcze 20 h cena 890,00 zł brutto przy wpłacie na 10 dni przed szkoleniem.
Cena regularna:1450,00 zł brutto

kurs dostosowany do kwalifikacji Mediacje sądowe i pozasądowe gospodarcze
cena  2900,00 ( 60 h)
trener prowadzący:mediator/dr prawa ,sędzia sądu rejonowego Piotr Gomola
 

» Zobacz więcej

Białystok
29.02-1.03.20
Kraków
14-15.03.20
Warszawa
21-22.03.20
Wrocław
07-08.03.20
Kurs dostępny w systemie mieszanym na platformie e-learningowej
Mediacje Rodzinne - 20 h dla osób,które ukończyły kurs podstawowy z mediacji
moduł zaawansowany w wersji 40 h  w ramach APM® 
 
cena kursu 20 h: 850,00 zł brutto w przypadku dokonania wpłaty na 10 dni przed szkoleniem,
cena regularna 1400,00 zł

cena kursu 40 h ( poziom zaawansowany)
cena regularna 2200,00 zł brutto,w przypadku dokonania wpłaty na 10 dni przed szkoleniem cena 1400,00 zł 


 

» Zobacz więcej

Białystok
28-29.03.20
Kraków
14-15.03.20
Warszawa
07-08.03.20
Wrocław
29.02-1.03.20
Kurs dostępny w systemie mieszanym na platformie e-learningowej.
Studia podyplomowe:SWPS Wrocław Mediacje i negocjacje w organziacji i biznesie
Studia podyplomowe:Akademia WSB Dąbrowa Górnicza Akademia Profesjonalnego Mediatora
Akademai Bliżej jest Partnerem Merytorycznym w roku akademickim 2020/2021

» Zobacz więcej

Dąbrowa G.
2020/2021
Wrocław
2020/2021
Mediacje pracownicze - kurs specjalistyczny 10h
Cena: 890,00 zł brutto
możliwośc zakupu dostępu do platformy e-learningowej 10 h dodatkowych zajęć.

» Zobacz więcej

Kraków
07.03.20
Warszawa
14.03.20
Kurs udostępniony także na platformie e-learningowej w systemie mieszanym.
Szkolenie przygotowujące do egzaminów certyfikujących ZSK z mediacji cywilnych i gospodarczych.
Assessment kompetencji mediatora cywilnego i gospodarczego.
Test kompetencji zawodowych ip121,DISC3
 
test kompetencji zawodowych + sesja z raportem cena 450,00 zł
 

» Zobacz więcej

Kraków
zgłoś się
Warszawa
zgłoś się

 
Mediacje oświatowe i szkolne-20 h
Cena: 750,00 zł brutto

» Zobacz więcej

Kraków
21-22.03.20
Kurs dsptępny w systemie mieszanym na platformie e-learningowej.
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach-poziom podstawowy 80 h 
Dofinansowanie w ramach MBON oraz Kierunek Kariera Zawodowa WUP Kraków

 
Cena: 1700,00 zł brutto w przypadku dokonania wpłaty na 10 dni przed szkoleniem.
Cena 3200,00 zł w przypadku dokonania wpłaty po terminie.

» Zobacz więcej

Kraków
zgłoś się
marzec 2020
 
Szkoła Trenera-kurs certyfikowany VCC.
Nabór ogłoszony w Bazie Usług Rozowjowych
Cena 5 900,00 zł brutto
 

» Zobacz więcej

Białystok
zgłoś sie 08.02-29.03.2
Kraków
zgłoś się
Warszawa
zgłoś się
Dofinansowanie w Małopolsce w ramach MBON,Kierunek Kariera Zawodowa
Dofinansowanie w Podlaskiem w ramach Bony na szkolenie
Akademia Coachingu-kurs I i II stopnia 60/80 h wraz z certyfikacją VCC
Nabór ogłoszony w Bazie Usług Rozwojowych
Cena 6 250 zł brutto
Dofinansowanie w Małopolsce ramach MBON,Kierunek Kariera Zawodowa
Dofinansowanie w Podlaskiem w ramach Bony na szkolenie

» Zobacz więcej

Białystok
zgłoś się 01.02-4.04.2
Kraków
zgłoś się
Wrocław
zgłoś się
Kurs przygotowujący do certyfikacji VCC uruchomiony  na platformie e-learningowej.
Szkoła Asesora Asessment Center i Development Center
cena kursu 30 h  kwota 1900,00 zł brutto przy dokonaniu wpłaty do 14 dni przed szkoleniem
cena kursu  40 h 3700,00 zł brutto
 

» Zobacz więcej

Białystok
W przygotowaniu
Katowice
zgłoś się
Kurs dostępny z dofinansownaiem poprzez BUR
Akademia Kompetencji społecznych-kurs certyfikowany VCC
Kurs specjalistyczny 40 h
cena kursu 3000,00,zł brutto

» Zobacz więcej

Białystok
zgłoś się 09-24.05.20
Katowice
zgłoś się
Kurs udostępniony na platformie e-learningowej przygotowujący do certyfikacji VCC
 
Akademia Menedżera-60 h kurs certyfikowany VCC
Przeprowadzamy badanie i diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

 
cena 3900,00 zł brutto ( kurs certyfikowany 60 h)
szkolenia kompetencji menedżerskich realizujemy dla MiŚP na terenie całego kraju
w ramach projektu PARP 'Akademia Menadżera MiŚP"
kontakt do eksperta/koordynatora projektu:668 167 887 Cezary Radomski

» Zobacz więcej

Wrocław
zgłoś się
Odporność psychiczna.Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.MTQ48
Cena 1850,00 zł

» Zobacz więcej

Białystok
04.04.20
Kraków
zgłoś się
Wrocław
zgłoś się
Szkolenie licencjonowane Odporność psychiczna:MTQ48 AQR International
wraz z badaniem odporności psychicznej testem MTQ48.
Akademia Rozwoju Kompetencji EduMentor:badania,mentoring,superwizja
dla coachów,mediatorów,trenerów,menadżerów z dofinansowaniem.
Kursy certyfikowane VCC oraz badanie i diagnoza potrzeb rozwojowych przy współpracy z licencjonowanymi konsultantami dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.
 

» Zobacz więcej

Białystok
zgłoś się
Kraków
zgłoś się
Zarządzanie zespołem w warunkach zmian
Kraków
zgłoś się

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone