Akademia Bliżej

Certyfikacja kompetencji - Trener

Szkolimy również trenerów mediacji przygotowując do zawodu w systemie VCC wraz z certyfikacją oraz  w systemie MCC.

Osoby chcące ubiegać się o status trenera mediacji w systemie MCC należy zaliczyć szkolenie podstawowe i specjalistyczne z zakresu mediacji, ukończyć kurs trenerski oraz przystąpić do egzmainu. Wymagane jest również doświadczenie w prowadzeniu samodzielnych szkoleń z mediacji i sztuki rozwiązywania konfliktów w ilości 400 godzin oraz mentoring wraz z superwizją z prowadzenia 10 godzin szkolenia w/w tematyki.

Szczegóły na stronie www.vccsystem.eu

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone