Akademia Bliżej

Certyfikacja - Trener

Szkolimy trenerów mediacji  systemie VCC wraz z certyfikacją oraz  w systemie MCC Instytutu Rozwoju Mediacji Synergia
Kursy przygotowujące do certyfikacji Trener Mediacji:
-szkolenia z zakresu mediacji-wskazane 160 h ( w tym 3 specjalizacje z mediacji)certyfikat mediacje sądowe i pozasądowe VCC wraz z certyfikacją VCC
-szkoła trenera -80 h wraz z certyfikacją VCC
-szkolenie z zakresu kompetencji społecznych-80 h wraz z certyfikacją VCC
-doświadczenie w prowadzeniu samodzielnych szkoleń z mediacji i sztuki rozwiązywania konfliktów w ilości 400 godzin oraz mentoring wraz z superwizją z  prowadzenia 10 godzin szkolenia w/w tematyki.

Zapraszamy


Szczegóły na stronie www.vccsystem.eu-zostan trenerem VCC
                                  www.mediacje-blizej.pl

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone