Akademia Bliżej

Szkoła Rozwoju Trenera – 60 h

Zapraszamy serdecznie do Szkoły Trenerów !

Zajęcia składają się z trzech sesji po dwa dni (sobota-niedziela) realizowanych metodą warsztatową, zakładającą maksymalne zaangażowanie uczestników. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, symulacjach sytuacji szkoleniowych, realizują studia przypadków, biorą udział w grach trenerskich, występują przed kamerą.

Wartość szkolenia obejmuje:

 • udział jednej osoby na szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • indywidualne porady i konsultacje z trenerem po szkoleniu

Grupa docelowa:
Szkoła adresowana jest dla kandydatów na trenerów, czyli osób, które chcą spróbować swoich sił w tej pracy, jak i tych, którzy mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, a więc osób prowadzących szkolenia wewnętrzne w swoich firmach, wykłady i prezentacje na forum. Zatem zapraszamy osoby, które zajmują się prowadzeniem warsztatów, treningów, grup dyskusyjnych itp.:

 • pedagogów
 • psychologów
 • ekonomistów
 • prawników
 • finansistów
 • trenerów wewnętrznych
 • informatyków, którzy uczą obsługi komputerów
 • menadżerów, kierowników
 • osoby, które nie mają jeszcze doświadczenia w pracy z ludźmi, a chcieliby nauczyć się prowadzić zajęcia na profesjonalnym poziomie

Zarządzanie procesem grupowym
Nawiązanie kontaktu i zbudowanie dobrej atmosfery
Motywowanie uczestników do pracy i uczenia się
Dostosowanie metod do dynamiki grupowej
Zarządzanie czasem podczas szkolenia
Reagowanie na konflikty/kryzysy w grupie

Prezentacja i wystąpienia publiczne
Budowanie autorytetu
Umiejętność przygotowania prezentacji
Analiza audytorium
Radzenie sobie ze stresem i emocjami
Radzenie sobie z manipulacją
Etyka i savoir-vivre w pracy trenera

Organizacja i planowanie szkoleń
Umiejętność analizowania potrzeb szkoleniowych
Umiejętność strukturalizacji programów szkoleniowych
Umiejętność opracowania ćwiczeń, prezentacji i materiałów szkoleniowych
Umiejętność organizacji spotkania szkoleniowego

Warsztat pracy trenera
Wykłady
Ćwiczenia
Analiza przypadków
Symulacje
Gry szkoleniowe
Odgrywanie ról

Certyfikacja
Egzamin teoretyczny i praktyczny:
Test wiedzy
Przygotowanie i realizacja autorskiego programu szkoleniowego

Materiały dla uczestników:
Materiały szkoleniowe Szkoła Trenera
Przykładowe programy szkoleniowe

Trenerzy:
Eksperci z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w szkoleniach biznesowych:
Psycholodzy/trenerzy
Trenerzy biznesu-członkowie Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu,
Akredytowani Trenerzy VCC
Akredytowani coachowie ACC ICF,VCC

Zaświadczenia:
Zgodnie z rozporządzeniem MEN

CEL SZKOLENIA

Całość zagadnień jest tak zaprojektowana, aby przygotować uczestnika Szkoły do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń oraz prezentacji i zajęć interaktywnych w obszarze biznesu lub edukacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • Nauczą się, w jaki sposób utrzymać i skupić uwagę audytorium, w jaki sposób współpracować z grupą oraz radzić sobie w sytuacjach, na pozór, nieprzewidywalnych.
 • Zrozumieją jak wielką rolę odgrywa komunikacja werbalna i niewerbalna, jak można sprawić, aby grupa słuchała i brała czynny udział w zajęciach.
 • Dowiedzą się jak stworzyć i utrzymać kontakt z grupą.
 • Wykształcą umiejętność aktywnego słuchania.
 • Nauczą się planowania i projektowania szkoleń.
 • Poznają dynamikę procesu grupowego oraz nauczą się rozpoznawać zjawiska grupowe.
 • Będą potrafili zastosować aktywne metody nauczania.
 • Zdobędą wskazówki do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością.

Program Szkoły Trenera

Moduły szkoleniowe:

Komunikacja interpersonalna
Nawiązanie kontaktu z grupą
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Udzielanie informacji zwrotnych
Skuteczne przekazywanie treści merytorycznych
Dostosowanie języka do odbiorców
Aktywne słuchanie
Spójna komunikacja werbalna i niewerbalna

Specyfika nauczania dorosłych
Nauczanie poprzez doświadczenie-cykl Kolba
Style uczenia się

Rozwój osobisty i zawodowy trenera
Rozwijanie wiedzy, umiejętności i postaw trenerskich
Merytoryczne przygotowanie się do szkolenia
Otwartość na informacje zwrotne
Świadomość swoich mocnych i słabych stron
Planowanie rozwoju osobistego

Zarządzanie procesem grupowym
Nawiązanie kontaktu i zbudowanie dobrej atmosfery
Motywowanie uczestników do pracy i uczenia się
Dostosowanie metod do dynamiki grupowej
Zarządzanie czasem podczas szkolenia
Reagowanie na konflikty/kryzysy w grupie

Prezentacja i wystąpienia publiczne
Budowanie autorytetu
Umiejętność przygotowania prezentacji
Analiza audytorium
Radzenie sobie ze stresem i emocjami
Radzenie sobie z manipulacją
Etyka i savoir-vivre w pracy trenera

Organizacja i planowanie szkoleń
Umiejętność analizowania potrzeb szkoleniowych
Umiejętność strukturalizacji programów szkoleniowych
Umiejętność opracowania ćwiczeń, prezentacji i materiałów szkoleniowych
Umiejętność organizacji spotkania szkoleniowego

Warsztat pracy trenera
Wykłady
Ćwiczenia
Analiza przypadków
Symulacje
Gry szkoleniowe
Odgrywanie ról

Certyfikacja
Egzamin teoretyczny i praktyczny:
Test wiedzy
Przygotowanie i realizacja autorskiego programu szkoleniowego

Materiały dla uczestników:
Materiały szkoleniowe Szkoła Trenera
Przykładowe programy szkoleniowe

Trenerzy:
Eksperci z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w szkoleniach biznesowych:
Psycholodzy/trenerzy
Trenerzy biznesu-członkowie Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu,
Akredytowani Trenerzy VCC
Akredytowani coachowie ACC ICF,VCC

Zaświadczenia:
Zgodnie z rozporządzeniem MEN

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone