Akademia Bliżej

Szkoła Rozwoju Trenera – 60 h

Akademia Profesjonalnego Trenera

Celem kursu jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera prowadzącego szkolenia  metodami aktywizującymi. Kurs rozwija kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie.

Adresowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje w obszarze dydaktyki dorosłych.Ukończenie kursu Akademia Profesjonalnego Trenera  umożliwia zdobycie Międzynarodowego Certyfikatu Trenera VCC.

Certyfikat VCC potwierdza umiejętności i kompetencje trenerskie ,które są uznawane przez Europejską i Krajową  Ramę Kwalifikacji.
Proces certyfikacji VCC stworzony został przez Ekspertów Zawodowych w oparciu o bardzo wysokie standardy jakościowe potwierdzone w ISO 9001:2009 oraz ISO 29990:2010.
Zajęcia realizowane są metodą warsztatową, zakładającą maksymalne zaangażowanie uczestników.
Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach, symulacjach sytuacji szkoleniowych, realizują studia przypadków, biorą udział w grach trenerskich, występują przed kamerą.

Zgodnie ze standardami kształcenia VCC jest  rozdzielność procesu dydaktycznego i egzaminacyjnego.
 
GRUPA DOCELOWA
Szkoła adresowana jest dla kandydatów na trenerów, trenerów biznesu oraz osób, które chcą spróbować swoich sił w tej pracy, jak i tych, którzy mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, a więc osób prowadzących szkolenia wewnętrzne w swoich firmach, wykłady i prezentacje na forum oraz osób chcących być trenerami zewnętrznymi w projektach lub szkoleniach komercyjnych ( trenerzy zewnętrzni)
Ukończenie kursu spełnia kryteria prowadzenia szkoleń finansowanych ze środków UE oraz daje możliowść podjęcia współpracy z firmą szkoleniową zweryfikowana przez Bazę Usług Rozwojowych PARP.
 
CEL SZKOLENIA
Całość zagadnień jest tak zaprojektowana, aby przygotować uczestnika kursu do samodzielnego projektowania i prowadzenia szkoleń metodami aktywizującymi  w obszarze biznesu lub edukacji.

W trakcie szkolenia uczestnicy:
  • Nauczą się, w jaki sposób utrzymać i skupić uwagę audytorium, w jaki sposób współpracować z grupą oraz radzić sobie w sytuacjach, na pozór, nieprzewidywalnych.
  • Zrozumieją jak wielką rolę odgrywa komunikacja werbalna i niewerbalna, jak można sprawić, aby grupa słuchała i brała czynny udział w zajęciach.
  • Dowiedzą się jak stworzyć i utrzymać kontakt z grupą.
  • Nauczą się planowania i projektowania szkoleń.
  • Poznają dynamikę procesu grupowego oraz nauczą się rozpoznawać zjawiska grupowe.
  • Będą potrafili zastosować aktywne metody nauczania.
  • Zdobędą wskazówki do tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą i podczas wystąpień przed publicznością.
 
Program  Akademii Profesjonalnego Trenera – 80 h

Moduł I
Warsztat doskonalenia umiejętności interpersonalnych
-doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej
-zmiana zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków ,które  mogą być przeszkodą w budowaniu konstruktywnych relacji
-radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
-wprowadzenie do treningu interpersonalnego

Moduł II
Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego
-proces grupowy-charakterystyka i dynamika
-proces grupowy-potrzeby grupy i rola trenera w poszczególnych fazach
-żródła trudności
-sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej
-struktury do procesów grupowych

Moduł II
Zawód trener:predyspozycje
-trener:nauczyciel dorosłych osób
-psychologia w pracy trenera
-trener i coach
-rozwój zawodowy i osobisty trenera
-testy psychometryczne:ip121,MTQ48

Obszar umiejętności na sali
-rozpoczęcie szkolenia
-badanie nastawienia i poziomu motywacji
-metody aktywizowania grupy
-organizacja pracy w zespołach, myślenie twórcze, zarządzanie konfliktami

Moduł III
Warsztat trenera-metody prowadzenia zajęć:
-lodołamacze, ćwiczenia, testy, praca z metaforą, wykład, odgrywanie ról
-dyskusja, gry, symulacje

Moduł IV
-sytuacje trudne w pracy trenera
-ogólne dyrektywy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
-autoprezentacja w pracy trenera
-prezentacja i wystąpienia publiczne
-rozwój osobisty i zawodowy trenera

Moduł V
Obszar umiejętności biznesowych

-organizacja i planowanie szkoleń
-projektowanie szkoleń metodą coachingową
-metodologia diagnozowania potrzeb szkoleniowych,narzędzia diagnozy,testy psychometryczne
-metodologia projektowania szkoleń
-ewaluacja i działania poszkoleniowe
-praktyczne umiejętności biznesowe w pracy trenera
-narzędziownik trenera

Po szkoleniu
-coaching i mentoring
Egzamin - test wiedzy i zaprojektowanie  modułu szkoleniowego
 
Certyfikacja Vocational Competence Certiticate:
Uczestnik może podejść do egzaminu zewnętrznego w standardach VCC,który jest dwupoziomowy:
-zadanie teoretyczne: test wiedzy
-zadanie praktyczne: przygotowanie konspektu szkolenia zgodnie z wytycznymi i przeprowadzenie mini-szkolenia przed komisją egzaminacyjną

Osoby zainteresowanych przygotowaniem do walidacji kwalifikacji:
Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi - nr kwalifikacji w ZRK 5C141900004 zapraszamy do konsultacji z doradcą walidacyjnym/asesorem, który pomoże przygotować się Uczestnikowi do walidacji/certyfikacji kwalifikacji zgodnie z wymogami Zintegrowanego Rejestru kwalifikacji.

Warunki jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji:
-posiadanie świadectwa dojrzałości
-ukończone 21 lat
-udostępnienie dokumentacji poświadczającej przez kandydata szkoleń, które obejmują w sumie 30 godzin ,dla grup minimum 5-osobowych.

Koordynatorem Akademii Profesionalnego Trenera jest trener/mentor z 20-letnim doświadczeniem trenerskim Roman Cieśla
Zajęcia w ATP prowadzą trenerzy VCC, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone