Akademia Bliżej

Trenerzy

dr hab. Grzegorz Francuz
Wykładowca/Trener/Coach

Dyrektor Instytutu Filozofii na Uniwersytetecie Opolskim, profesor Uniwersytetu Opolskiego,
konsultant merytoryczny ds. szkoleń rozwojowych w Akademii Bliżej.


Tematyka badań:
Filozofia edukacji, bioetyka, etyka środowiskowa, ekofilozofia, filozofia polityki, coaching. 

Obszary szkoleniowe:
Szkolenia z zakresu coachingu filozoficznego, biznesowego dla kadry menedżerskiej, life coachingu, rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, negocjacji, sztuki rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów i podejmownaia decyzji.

Edukacja:
 • Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim (1982-1986);
 • Studia doktoranckie z socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1987-1989);
 • Dwuletnie studium psychoterapii (1993-1995);
 • Psychologiczna i pedagogiczna praca wychowawcza w Rybniku (1993-1996);
 • Doktorat - Ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a kontrowersje wokół wychowania, Uniwersytet Opolski (1998);
 • Habilitacja na podstawie rozprawy Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2013);
 • Studia podyplomowe: Akademia Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coach w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.Natalia Kurzawa
Trener biznesu i rozwoju zawodowego oraz osobistego/
Akredytowany trener i egzaminator VCC
(moduł Coaching – Negocjacje – Mediacje)/Coach/Doradca filozoficzny/
Mediator

Wykształcenie:    
 • 2009  2014 Uniwersytet Opolski, Filozofia;
 • 2015 – studia magisterskie: Pedagagogika Pracy
  i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
  Temat pracy magisterskiej: Funkcje coachingu
  w rozwijaniu kompetencji społecznych
  i zawodowych
  ;
 • 2017 – studia podyplomowe: Coaching  trener osobisty i zawodowy oraz Doradztwo zawodowe i edukacyjne.
Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe:
Absolwentka studiów na kierunku filozofia. "Zdobyta wiedza to kanon wiedzy filozoficznej  historia filozofii, logika oraz filozofie szczegółowe. Absolwent ma rozeznanie w fundamentalnych kwestiach, dotyczących europejskiej kultury duchowej, nowożytnych i współczesnych problemów etycznych, antropologicznch, estetycznych i społecznych. Ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, a także umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości".

Doświadczenie zawodowe:
 • 2015 – obecnie Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju "Synergia”;
 • 2013 – obecnie Właścicielka firmy szkoleniowej Akademia Bliżej;
 • 2012 – obecnie Koordynator ds. szkoleń i rozwoju w Akademii Bliżej; trener rozwoju osobistego i sprzedaży oraz obsługi klienta;
 • 2014 – obecnie Certyfikowany coach ICF w Akademii Bliżej;
 • 2014 – obecnie trener VCC i egzaminator VCC;
 • 2012 – obecnie Kierownik salonu/manager sprzedaży w firmie "Vip Collection".
Doświadczenie trenerskie i obszary szkoleniowe:
 • Przeprowadzanie szkoleń i sesji coachingowych, coachingu kariery dla studentów, job-coachingu dla bezrobotnych i osób rozpoczynających działalności gospodarcze,
 • Szkolenia  z zakresu rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, coachingu, skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta;
 • Współautorka książki "Mediacje sądowe i pozasądowe".
Kursy i szkolenia:
 • Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich (130h);
 • Szkoła Mediacji (210 h);
 • Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF (90h);
 • Szkoła Trenera (160h);
 • Techniki sprzedaży usług (80h);
 • Sztuka budowania relacji z klientem (40h);
 • Kreowanie wizerunku (80h);
 • Akademia wizażu i stylizacji (80h);
 • Studium Kompetencji Psychospołecznych (120h);
 • Negocjacje i mediacje w organizacji i bznesie (80 h).
Mocne strony:
Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zakresu: skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, sztuki rozwiązywania problemów i konfliktów oraz mediacji, coachingu, coachingu kariery, skutecznej komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego oraz kreowania wizerunku.Sędzia Piotr Henryk Gomola
 
Wykształcenie: magister prawa; aplikacja sądowa; egzamin sędziowski; studia podyplomowe
z pedagogiki.

Doświadczenie zawodowe: w latach 1998-2002 dyrektor filii firmy edukacyjnej Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu, oddział Żory i Jastrzębie-Zdrój. Od 2002 asesor sądowy, a następnie sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku. Orzekał w Wydziałach karnym i rodzinnym,  aktualnie orzeka w Wydziale cywilnym. Sprawowane funkcje: kierownik sekcji wykonawczej, przewodniczący wydziału, wiceprezes sądu. Posiada doświadczenie edukacyjne
i szkoleniowe w związku z prowadzonymi szkoleniami i wykładami na rzecz TEB. S.A., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach ośrodek w Rybniku i inne.

Tematyka przeprowadzonych szkoleń o charakterze autorskim: prawo pracy i BHP, mediacje, prawo cywilne, gospodarcze, pracownicze, administracyjne, bhp w górnictwie, aspekty prawne odpowiedzialności nauczycieli i dyrektorów, zasady współpracy instytucji publicznych z sądem rodzinnym, opieka prawna praktyczne warsztaty dla urzędników i opiekunów prawnych.

Ukończone szkolenia: mediacje, zwalczanie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, prawno-karne aspekty zwalczania korupcji w prawie wspólnotowym, finanse i ekonomia, angielski specjalistyczny dla prawników, prawo UE w dziedzinie niepełnosprawności i wiele innych.dr Marzena Szymków-Gac
Wykładowca/Trener/Mediator/Coach/Terapeuta

Obszary specjalizacji: assessment, doradztwo walidacyjne,
mediacje, negocjacje kryzysowe, coaching, Terapia
Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR).
 • Pracownik naukowo-dydaktyczny (Uniwersytet Śląski);
 • Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Katowicach;
 • Koordynator ds. mediacji na Śląsku (Akademia 
  Bliżej);
 • Terapeuta i coach w Ośrodku Psychoterapii i Terapii
  Uzależnień w Katowicach;
 • Autorka publikacji naukowych dotyczących mediacji,
  dyskursu sądowego (w ujęciu pragmalingwistycznym), komunikacji kryzysowej w świetle zagrożenia bezpieczeństwa, komunikacji opartej na zasadach Porozumienia Bez Przemocy w kontekście profilaktyki zachowań suicydalnych.
W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi warsztaty dla studentów z zakresu: mediacji rodzinnych, mediacji gospodarczych, mediacji karnych, negocjacji kryzysowych (rodzinnych i interkulturowych), technik negocjacji.

Wykształcenie:
10/2014 – 09/2018: studia doktoranckie w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
10/2013 – 06/2014: Studia Podyplomowe Negocjacji Kryzysowych: negocjator służb mundurowych, Uniwersytet Śląski w Katowicach;
10/2007 – 09/2012: studia magisterskie  pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Kursy i szkolenia: Szkoła Trenera, Assessment & Development Center, Mediacje, Mediacje rodzinne, Racjonalna Terapia Zachowania, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Akademia Coachingu.
 

 
dr Joanna Ożarowska  
Adwokat/Doktor nauk prawnych/Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

Adwokat prowadzący indywidualną kancelarię adwokacką zrzeszający młodych prawników, specjalistów z różnych dziedzin prawa od ośmiu lat,
a wspierający osoby fizyczne i przedsiębiorców swoją działalnością doradczą i prawną od lat osiemnastu. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie prowadząc zajęcia dydaktyczne od 2000 roku. Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.
Jej działalność zawodowa skoncentrowana jest przede wszystkim wokół spraw rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Duże doświadczenie w pracy
z drugim człowiekiem nabyła w trakcie kilkuletniej współpracy z Pracownią Badań Społecznych w Katowicach przeprowadzając na jej zlecenie szereg ankiet społecznościowych, kulturowych i  środowiskowych w różnych województwach w zdywersyfikowanej kategorii wiekowej i płciowej wybranych ludzi. Obecnie świadczy stałą pomoc prawną, często występując w roli pełnomocnika procesowego na sali sądowej. Prowadziła wykłady dla studentów Wydziału Prawa
i Administracji, była uczestnikiem konferencji naukowych, jest autorem publikacji naukowych.
Inicjatorka Aukcji Charytatywnej na rzecz dzieci domów dziecka w Katowicach od 5 lat łączonych z szeroką promocją edukacyjną i społecznościową przy wsparciu i we współpracy z CINIBA w Katowicach. W ubiegłym roku Aukcja ta odbyła się  pod nazwą ,,Fortuna Śląskiem się toczy”. 
Zainteresowania swoje skupia wokół bytu jednostki i sensu jej istnienia – w poszukiwaniu misji człowieka. 


 
Roman Cieśla
 
Obszar specjalizacji: coaching, mentoring, sprzedaż,
kompetencje manadżerskie, negocjacje, komunikacja
w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca
z nawykami.
 
Doświadczenie zawodowe: menadżer z 20-letnim
doświadczeniem, zdobytym w korporacjach oraz w trakcie
prowadzenia własnej firmy. Pracował jako menadżer 
ds. szkoleń oraz trener wewnętrzny w międzynarodowych
korporacjach, także jako mediator w organizacji. W latach
2011  2019 prowadził projekty doradcze, szkolenia
i coaching dla firm sektora MISP oraz szkolenia dla firm
sektora korporacyjnego, jako freelancer firm szkoleniowych.


Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na kierunku Psychologia Biznesu. Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej. Specjalizuje się w coachingu menadżerskim i zespołowym. Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Tauron, ING Bank.
 
Wykształcenie: Absolwent Akademii Ekonomicznej i Studiów Podyplomowych na kierunku Trener Grupowy na SWPS, Absolwent kursów  „Train the Trainer” w Monachium i Poznaniu.

Szkolenia i kursy: Praktyk i Mistrz NLP, Szkoła asesora AC/DC, Akademia Profesjonalnego Mediatora.

Posiada certyfikat: Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching, Badanie Odporności Psychicznej testem MTQ48.
 


dr Anna Koropczuk
Mediator/Adwokat/Doktor prawa. 


Mediator z kilkuletnim doświadczeniem w mediacjach pozasądowych. Od 2017 r. wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Świdnicy. Prowadzi mediacje na terenie województwa dolnośląskiego (w szczególności: Wrocław, Świdnica, Wałbrzych). 

Jako praktykujący Adwokat, dostrzegając niemały potencjał związany z alternatywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, odbyła szkolenie z zakresu mediacji (Akademia Mediatora), uzyskując certyfikat Vocational Competence Certificate. Kontynuowała obraną ścieżkę kończąc również kurs trenera i egzaminatora VCC. Ukończyła także liczne szkolenia z zakresu mediacji gospodarczych, rodzinnych czy pracowniczych. Jest też szkoleniowcem z zakresu ram prawnych mediacji i mediacji gospodarczych. 

Mediator rekomendowany przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju „Synergia”, członek Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Doktor nauk prawnych, ze specjalnością teoria prawa (tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa Administracji i Ekonomii
w 2015r.). Autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik wielu konferencji. Prowadziła liczne wykłady z zakresu prawoznawstwa i techniki prawodawczej.
Zainteresowania naukowe skupia wokół praw jednostki, w tym w kontekście zróżnicowania kulturowego współczesnego świata.
Zawodowo również Adwokat, prowadzący indywidualną kancelarię we Wrocławiu.
Prywatnie pasjonat kina i podróży. Uprawia kitesurfing.Anna Helmich-Zgoda
Psycholog/Muzyk/
Trener biznesu/Coach ACC ICF/Mediator/Asesor


Magister psychologii ze specjalnością: psychologia zarządzania (Uniwersytet Wrocławski) oraz magister sztuki w dziedzinie wokalistyki klasycznej (Akademia Muzyczna we Wrocławiu). Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu (Moderator), Szkoły Coachingu (Moderator), Szkoły Coachów ICF oraz Szkoły Mediatorów (Krajowe Centrum Mediacji). Współzałożycielka i Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Prowadziła badania w obszarze psychologii społecznej, w zakresie manipulacji i wywierania wpływu oraz radzenia sobie ze stresem i tremą w sytuacjach ekspozycji społecznej.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów:
 • Rozwijających kompetencje trenerskie  (szkolenia typu Train The Trainers)  ok. 1600 godzin szkoleniowych;
 • Doskonalących umiejętności komunikacji i wywierania wpływu, w tym wystąpień publicznych i pracy głosem – ok. 900 godzin szkoleniowych;
 • Dotyczących negocjacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji – ok. 500 godzin szkoleniowych;
 • Przygotowujących do projektowania i prowadzenia badań kompetencji  metodą Assessment Centre/ Deveopment Centre – ok. 250 godzin szkoleniowych.

Prowadzi również szkolenia w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, oraz miękkich aspektów zarządzania.
W sumie przeprowadziła ponad 5000 godzin zajęć warsztatowych oraz ponad 400 godzin coachingowych dla menedżerów.

Jej działalność zawodowa obejmuje przede wszystkim:
 • Pracę w roli trenera biznesu oraz coacha, wspierającego w rozwoju kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla, a także osoby mające bezpośrednie kontakty z klientami;
 • Prowadzenie szkoleń dla naukowych i nienaukowych pracowników uczelni wyższych;
 • Doradztwo dla firm w zakresie opracowania i wdrażania narzędzi HR, takich jak opisy stanowisk, modele kompetencyjne, systemy ocen;
 • Projektowanie i prowadzenie procesów diagnozy kompetencji metodą Assessment Centre/ Development Centre;
 • Prowadzenie zajęć w autorskiej Szkole Assessment Centre/ Development Centre, przygotowującej do pracy projektantów i asesorów AC/DC;
 • Pracę dydaktyczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w charakterze wykładowcy.

Głównymi odbiorcami jej usług są instytucje finansowe, firmy produkcyjne z branży automotiv, firmy IT oraz uczelnie wyższe.
Prowadzi własną firmę szkoleniową "Empiriana".
W roku 2012 Anna Helmich-Zgoda wraz z Cezarym Radomskim otworzyli Szkołę Assessment Centre/ Development Centre, gdzie w oparciu o autorski program przygotowują projektantów sesji AC/DC oraz asesorów do prowadzenia badań metodą AC/DC.Cezary Radomski
Trener biznesu/Coach/Mediator/Trener i Egzaminator VCC/Koordynator ds. szkoleń rozwojowych w Akademii
Bliżej


Wykształcenie:
 • Socjolog i psycholog specjalizujący się w psychologii biznesu;
 • Kierownik projektów rozwoju kadr od roku 2002. Absolwent;
 • Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu „Moderator”;
 • Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska oraz „Moderator” gdzie był m.in. współprowadzącym kilkunastu edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej oraz działania zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Przeprowadził ponad 450 szkoleń m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż. Jest specjalistą w badaniu potencjału kadr metodą ośrodków oceny i rozwoju oraz badania potrzeb szkoleniowych i oceny ich efektywności z wykorzystaniem wywiadu epizodycznego, kwestionariuszy badania postaw, procedury "tajemniczego klienta".

Prowadzi m.in. autorskie zajęcia w Szkole AC/DC (Assessment Centre oraz Development Centre). 
 


Rafał Balicki
Trener biznesu/Coach/Psycholog/Mediator

Wykształcenie:
 • UAM Poznań, mgr psychologii (specjalizacja: psychologia wychowawcza;)
 • UAM Poznań, Studia Podyplomowe (Edukacja do życia w rodzinie);
 • Szkoła Coachingu, Moderator, Wrocław (absolwent);
 • Szkoła Trenerów Biznesu, Moderator (absolwent);
 • Szkoła Negocjatorów i Mediatorów, Moderator (absolwent);
 • Programowanie Neurolingwistyczne, Warszawa (praktyk NLP);
 • Studium Metod Psychokorekcyjnych, Warszawa (absolwent);
 • Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Od 1999 roku prowadzi szkolenia z zakresu:
 • Sztuki komunikowania się, języka perswazji,umiejętności kierowniczych,zarządzania zespołem,negocjacji, mediacji, psychologii konfliktów;
 • Nowoczesnych metod przyswajania informacji,metod twórczego myślenia,radzenia sobie ze stresem,obrony przed psychomanipulacjami;
 • Obsługi klienta,psychologii sprzedaży,sztuki handlowania, coachingu.
Godziny szkoleniowe: ponad 9000.
Szkolenia biznesowe: ponad 500.

Programy autorskie:
 • "Nowoczesne strategie uczenia się w pracy menadżera";
 • "Metody prawej półkuli i kreatywnego myślenia w pracy trenera biznesu";
 • "Stres, metody redukcji napięć emocjonalnych dla menadżerów";
 • "Coaching dla menadżerów";
 • "Sztuka handlowania".


Rafał Kurzawa
Trener VCC/HR Biznes Partner/Coach/Koordynator Ośrodka Mediacji Instytutu Rozwoju "Synergia"

Wykształcenie: socjologia – studia magisterskie; filozofia – studia licencjackie.

Wykładowca Uczelni wyższych.

Kursy i szkolenia:
 • Akademia Profesjonalnego Mediatora;
 • Szkoła Trenera; 
 • Akademia coachingu; 
 • Assessment Center; 
 • Metoda 360°;
 • Negocjacje w biznesie; 
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty badawcze.
2014 – obecnie: Koordynator Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju "Synergia"; 
2014 – 2017  HR Business Partner Zakłady Przemysłu Cukierniczego  „Otmuchów” S.A.;
2013  obecnie trener mediacji i negocjacji, coach współpracujacy z Akademią Bliżej oraz Centrum Psychoedukacji i Coachingu.

Joanna Pijacka
 
Obszar specjalizacji:
Praca socjalna, pomoc społeczna, przygotowywanie ofert konkursowych w NGO, socjoterapia, mediacje rodzinne, praca z trudnym klientem, komunikacja interpersonalna, działania w obszarze podnoszenia kompetencji rodzicielskich, przemoc w rodzinie w każdym aspekcie, zadania, strategie
i organizacja pracy zespołów interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Doświadczenie zawodowe:
Pracownik w strukturach pomocy społecznej z 16 letnim doświadczeniem - głównie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w bezpośredniej pracy z klientem, realizacji procedury „Niebieskie Karty”, realizacji zadań Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Socjoterapeutka z 14 letnim doświadczeniem w prowadzeniu grup dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym.
Od roku 2013 do dnia dzisiejszego fundator i prezes Fundacji ReStart, gdzie realizuje zadania z zakresu pozyskiwania środków, rozliczania dotacji i organizacji pracy zatrudnionej kadry. W ramach działań Fundacji podejmowała zatrudnienie w charakterze m.in. streetworkera, socjoterapeuty, terapeuty, trenera, animatora, organizatora społeczności lokalnych.
Prowadziła wykłady na wyższej uczelni z zakresu socjoterapii.

Doświadczenie:
Prowadziła szkolenia w obszarach rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania przemocy, wspierania osób krzywdzonych, motywowania do zmiany, organizacji systemu wsparcia w tym funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej. Nadto prowadziła szkolenia z zakresu rozpoznawania krzywdzenia dzieci, wsparcia systemu rodzinnego, w tym też poprzez podnoszenie kompetencji rodzicielskich. Trener z doświadczenie w prowadzeniu grup dla kobiet opuszczających krzywdzące relacje.

Wykształcenie:
Absolwentka Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Praca socjalna – studia uzupełniające
Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku na kierunku Pedagogiki w zakresie pracy socjalnej
Absolwentka Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu
Nadto po ukończonych kursach i szkoleniach z zakresu:
Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dla Dzieci Alkoholików, Kurs Podstawowy Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, Kurs Podstawowy Racjonalnej Terapii Zachowania I stopień, Kurs Podstawowy Terapii Systemowej, Kurs na Trenera Szkoły Dla Rodziców i Wychowawców, Dialog Motywujący, Mediacje Cywilne i rodzinne, Praca z osobami stosującymi przemoc według programu PARTNER PLUS oraz Akredytacja - Trener VCC (nr SC-04-000374-001-023409), Akredytacja - Trener Modułu Mediacje Sądowe i Pozasądowe VCC (nr TSC-000380-001-001294), Akredytacja - Egzaminator Modułu Mediacje Sądowe i Pozasądowe VCC (nr ESC-000380-001-001027)                                            
 


Dariusz Rajca
Trener/Coach/Mediator/Doradca

Doświadczenie zawodowe: 
20-letnie doświadczonie jako trener, mentor.

P
rzeszkolił około 20 tysięcy osób.

Wiedza i umiejętności:
 • 1995  1998 – założyciel i Kierownik Działu Szkoleń Gazety Wyborczej;
 • 1999  2004  dyrektor ds. Szkoleń Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr;
 • 2005  2015 właściciel firmy szkoleniowej Dr. Sid czyli Dariusz Rajca  Szkolenia i doradztwo;
 • Szkolenia i warsztaty z ponad 20 różnych tematów;
 • Wykłady inspirująco-motywacyjne. Krótkie (do 4 godzin) spotkania z grupami pracowników (od 20 do 100 osób). 
Coaching pracowników w miejscu pracy. Pozwala on nie tylko ocenić indywidualny styl pracy każdego z nich, ale również określić jego słabe i mocne strony oraz wskazać drogi dalszego rozwoju umiejętności.
Spotkania indywidualne i grupowe z menadżerami i pracownikami, w czasie, których staramy się wspólnie znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania, odpowiedzieć na nurtujące pytania. Pełniąc rolę moderatora spotkania wpływa na jego twórczy i nie inwazyjny przebieg.
Doradztwo organizacyjne i psychologiczne. Pomaga menadżerom dobrać najskuteczniejsze narzędzia zarządzania zespołem, określić zasady organizacji działu, prowadzenia skutecznej rekrutacji i selekcji.
Diagnoza potencjału zawodowego i organizacyjnego pracowników i firmy, z zastosowaniem testów i analiz.


Katarzyna Jaszewska
 
Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie” „Zero obojętności ZOSiA”, „Razem w szkole”. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i instytucji w sektorze publicznym Specjalizuje się w szkoleniach a kompetencji miękkich głównie z coachingu, komunikacji, obsługi klienta, zarządzania personelem, radzenia sobie ze stresem, zarządzania konfliktem.Współwłaściciel Centrum Szkolenia i Psychoterapii Caterina spółka z o.oNauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości  z siedzibą w Wałbrzychu – prowadzi zajęcia z coachingu i psychologii zarządzania na wydziale Studiów Podyplomowych Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w zakresie prowadzenia zamiejscowego oddziału Studium Socjoterapii i Psychoterapii MłodzieżyOd wielu lat prowadzi  działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie obecnie współtworzy i zarządza Europejską Fundacją Inicjatyw Psychospołecznych Pro salute. Ukończone szkolenia i kursy:
 • 2015 – Akademia Coachingu;
 • 2014  Szkoła Mediacji;
 • 2009 – 2005 Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej;
 • 2008 – 2006 Studium Psychoterapii Młodzieży;
 • 2006 – 2004 Studium Socjoterapii i treningu interpersonalnego;
 • 2005 – 2004 Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych;
 • 1999 – 1994  Uniwersytet Wrocławski, studia magisterskie  pedagogika, resocjalizacja;
 • 1996 – 1995 Universita’ per Stranieri, Perugia (Włochy) – Certyfikat CELI 4. Piotr Piotrowski
 
Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Praktykę szkoleniową i psychoterapeutyczną prowadzi od 2005. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie" „Zero obojętności ZOSIA", „Razem w szkole". Od 2010 roku prezes zarządu Centrum Szkolenia i Psychoterapii „Caterina" sp. z o.o. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości  z siedzibą w Wałbrzychu – prowadzi zajęcia z coachingu i psychologii zarządzania na wydziale Studiów Podyplomowych. 
Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w zakresie prowadzenia zamiejscowego oddziału Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.
Od wielu lat prowadzi działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie, obecnie współtworzy i jest dyrektorem świdnickiego oddziału Europejskiej Fundacji Inicjatyw Psychospołecznych „Pro Salute".
 
Ukończone szkolenia:
 • 2015 – Akademia Coachingu;
 • 2014 - Szkoła Mediacji;
 • 2009-2005 Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej;
 • 2008-2006 Studium Psychoterapii Młodzieży;
 • 200S-2004 Studium Socjoterapii i treningu interpersonalnego;
 • 2005-2004 Socjoterapia i psychoprofilaktykaw placówkach oświatowych Cedr;
 • 2003-1997 Uniwersytet Zielonogórski   resocjalizacja.


Jacek Jokś
Coach ACC ICF (w trakcie akredytacji PCC)/
Specjalista HR w zakresie Employer Branding oraz
 rozwoju 
kompetencji menadżerskich/
Filozof
  
Coach z kilkuletnim doświadczeniem pracy z klientem biznesowym oraz indywidualnym. Pracuje z dyrektorami, kadrą managerską oraz product managerami.
Przez ostatnie trzy lata 
pracownik międzynordowego koncernu branży automotive w zakresie Employer Branding. Od niedawna zajmuje się rozwojem kompetencji i organizacji poprzez prowadzenie szerekogo wachlarza instrumentów rozwojowych. Autor programu rozwojowego dla młodych High Potential. Obecnie wspiera prace nad optymalizacją programu talentowego dla przyszłych managerów i ekspertów.

Członek ICF Polska oraz Izby Coachingu.
 

Obszary specjalizacji:

 • Rozwój kompetencji managerskich; 
 • Budowanie roli klienta w organizacji i jej wdrażanie; 
 • Wsparcie klienta w procesie awansu; 
 • Praca nad pewnością siebie, samoświadomością;
 • Pomoc w odnajdywaniu spójności między tożsamością a pracą.


 Certyfikaty: 

 • Certyfikat Associate Certified Coach International Coach Federation; 
 • Certyfikat praktyka metody Points Of You™ - The Coaching Game; 
 • Certyfikat Akademii Managera w systemie VCC; 
 • Rozpoczęta ścieżka akredytacyjna Professional Certified Coach;
 • Zaawansowane narzędzia coachingowe;
 • Metody prowadzenia coachingu grupowego;  
 • Coaching  kompetencje lidera;
 • Narzędzia coachingowe w biznesie  TCC;
 • Mediacje.


Małgorzata Szmigielska
Mentor/Coach/Trener/Mediator sądowy

Praktyk zarządzania, komunikacji i rozwiazywania konfliktów z trzydziestoletnim stażem. Długoletni przedsiębiorca. Od 2004 roku w firmie Altus koordynator projektów, inwestycji, rekruter, trener wewnętrzny. Prowadzi szkolenia wewnętrzne z zakresu sprzedaży, zarządzania zespołem, pracy z trudnym klientem, rozwiązywania konfliktów, wdrażania zmian.
Prowadzi procesy coachingowe oraz mentoringowe.
Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Specjalistka do Spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania "Matrik" w Krakowie. Absolwentka Akademii Umiejętności Kierowniczych "Coachways". Mediator Sądowy w Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz członek Stowarzyszenia Mentorów "Promentor" w Krakowie.
 

 
Anna Kaczalska
Coach PCC ICF/Metorcoach/
Mediator/Trener biznesu i rozwoju osobistego


BIZNES Coaching
Od ponad 15 lat związana z rynkiem nieruchomości - branżą, dzięki której kontakt z człowiekiem stał się dla niej wartościowym połączeniem relacji biznesowych i potrzeb osobistych moich klientów. Doświadczenie menadżerskie i sprzedażowe oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym umożliwia  obecnie satysfakcjonującą pracę coachingową, mediacyjną, mentorską i szkoleniową

Specjalizuje się w coachingu relacji w rodzinie i związku. Doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi zaowocowało wypracowaniem autorskiego programu: Coachingowy trening relacji – Zostańmy Razem”, który ma na celu pomóc partnerom poprawić jakość wzajemnych relacji oraz wesprzeć w wypracowaniu nowego, dojrzałego sposobu funkcjonowania w związku, umożliwiającym przedstawienie swoich racji i potrzeb przy jednoczesnym szanowaniu potrzeb partnera.
 


Mariola Kujańska
Psycholog/Edukator MEN/Mediator/Doradca zawodowy/
Terapeuta terapii krótkoterminowych/Nauczyciel dyplomowany

 
Studia podyplomowe:
 • Psychologia zarządzania w gospodarce;
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą;
 • Psychologia Transportu;
 • Doradca Zawodowy.

Obszary pracy:
 • Doradztwo zawodowe, badania psychologiczne,
 • Specjalista z zakresu psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie doradztwa i szkoleń z zakresu: komunikacji, negocjacji, asertywności, technik sprzedaży, nowoczesnego przywództwa, mediacji, twórczości, zarządzania zmianą, zarządzanie jakością,
 • Opracowanie programów i materiałów szkoleniowych,
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami z zakresu Psychologii Zarządzania, m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołów, umiejętności menedżerskie,
 • Superwizor programu psychoedukacyjnego dla młodzieży „Nasze spotkania”,
 • Realizator programu Drugi Elementarz – czyli "Program siedmiu kroków".
 • Trener pamięci, koncentracji pamięci i logicznego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Współautorka programów profilaktyczno – terapeutycznych rekomendowanych przez MEN, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i Fundację Batorego  m.innymi „Powstrzymać przemoc wobec dziewcząt i kobiet”),
 • Współautorka i realizatorka  programu „Zdrowie bez granic”. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia,
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, stopień I,II,
 • Akademia Mediatora,
 • Coaching.
 
Justyna Burek-Wawrzyniak
Radca Prawny/Mediator stały
 
Magister prawa – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Prawa Wspólnot Europejskich. Od 2007 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, cywilnym oraz rodzinnym. Posiada uprawnienia mediatora z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Posiada 10 letnie bogate doświadczenie zawodowe jako radca oraz dyrektor wydziału sądowego w Kancelariach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Prowadziła szkolenia z zakresu podstaw prawa dla negocjatorów i prawników w Kancelariach Prawnych. Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych na każdym szczeblu z zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego, nieuczciwej konkurencji, spraw upadłościowych, reprezentowała banki w postępowaniach windykacyjnych oraz prowadziła sprawy sądowe przeciwko deweloperom oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, komentowała w latach 2009-2011 orzecznictwo Sądu Najwyższego na łamach „Gazety Prawnej”. W swojej praktyce zawodowej posiada doświadczenie w obsłudze banków, firm windykacyjnych, obsłudze spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, firm farmaceutycznych, jednostek samorządowych, zamówień publicznych, jednostek wojskowych, regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz reprezentacji interesów klientach w skomplikowanych sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego i podwykonawstwa.  Współpracowała również z Kancelarią Doradztwa Podatkowego gdzie reprezentowała klientów Kancelarii w sporach sądowych z Izbami Celnymi i Urzędami Skarbowymi Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską w zakresie konstytucyjnego prawa do sądu. 
Włada językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.
 


 

 

Centrum Szkoleń i Certyfikacji Akademia Bliżej
ul.Gwarków 14, 44-200 Rybnik, NIP 1990089205
tel. 530 697 250 lub 531 775 033 szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone