Akademia Bliżej

Trenerzy

Dr hab. Grzegorz Francuz
wykładowca/trener/coach
Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, Profesor Uniwersytetu Opolskiego
konsultant merytoryczny d/s szkoleń rozwojowych Akademii Bliżej


Tematyka badań:
Filozofia edukacji, bioetyka, etyka środowiskowa, ekofilozofia, filozofia polityki, coaching 

obszary szkoleniowe:
Szkolenia z zakresu coachingu filozoficznego, biznesowego dla kadry menedżerskiej, life coachingu
rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, negocjacji, sztuki rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów i podejmownaia decyzji

Edukacja:
 • Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim (1982-1986).
 • Studia doktoranckie z socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1987-1989).
 • Dwuletnie studium psychoterapii (1993-1995).
 • Psychologiczna i pedagogiczna praca wychowawcza w Rybniku (1993-1996).
 • Doktorat - Ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a kontrowersje wokół wychowania, Uniwersytet Opolski, 1998.
 • Habilitacja na podstawie rozprawy Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.
 • Studia podyplomowe: Akademia Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coach Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


Natalia Kurzawa
Trener biznesu i sprzedaży,
akredytowany trener i egzaminator VCC-moduł Coaching,Mediacje
coach, doradca filozoficzny, mediator

Wykształcenie:    
 • 2009 - 2014 Uniwersytet Opolski, Filozofia
 • 2015 - studia magisterskie Pedagagogika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • 2017 -  studia podyplomowe Coaching - trener osobisty i zawodowy oraz Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe:
Absolwentka studiów na kierunku filozofia. "Zdobyta wiedza to kanon wiedzy filozoficznej - historia filozofii, logika oraz filozofie szczegółowe. Absolwent ma rozeznanie w fundamentalnych kwestiach dotyczących europejskiej kultury duchowej, nowożytnych i współczesnych problemach etycznych, antropologicznch, estetycznych i społecznych. Ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętnosć analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości".

Doświadczenie zawodowe:
 • 2015 – obecnie Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju „Synegria”
 • 2013 – obecnie Właścicielka firmy szkoleniowej Akademia Bliżej
 • 2012 – obecnie Koordynator ds. szkoleń i rozwoju w Akademii Bliżej; trener rozwoju osobistego i sprzedaży oraz obsługi klienta
 • 2014 – obecnie Certyfikowany coach ICF w Akademii Bliżej
 • 2014 – obecnie trener VCC i egzaminator VCC
 • 2012 – obecnie Kierownik salonu/manager sprzedaży w firmie Vip Collection

Doświadczenie trenerskie i obszary szkoleniowe:
 • przeprowadzanie szkoleń i sesji coachingowych, coachingu kariery dla studentów, job-coachingu dla bezrobotnych i osób rozpoczynających działalności gospodarcze.
 • szkolenia  z zakresu rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, coachingu, skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta.
 • współautorka ksiązki "Mediacje sądowe i pozasądowe"

Przebyte kursy i szkolenia:
 • Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich (130h)
 • Szkoła Mediacji (80h)
 • Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF (90h)
 • Szkoła Trenera (120h)
 • Techniki sprzedaży usług (80h)
 • Sztuk budowania relacji z klientem (40h)
 • Kreowanie wizerunku (80h)
 • Akademia wizażu i stylizacji (80h)
 • Studium Kompetencji Psychospołecznych

Mocne strony:
Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zakresu: skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta, sztuki rozwiązywania problemów i konfliktów oraz mediacji, coachingu, coachingu kariery, skutecznej komunikacji interpersonalnej, rozwoju osobistego oraz kreowania wizerunku.
Anna Helmich-Zgoda
Psycholog i muzyk
Trener biznesu, coach ACC ICF, mediator, asesor

Magister psychologii ze specjalnością: psychologia zarządzania (Uniwersytet Wrocławski) oraz magister sztuki w dziedzinie wokalistyki klasycznej (Akademia Muzyczna we Wrocławiu). Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu (Moderator), Szkoły Coachingu (Moderator), Szkoły Coachów ICF oraz Szkoły Mediatorów (Krajowe Centrum Mediacji). Współzałożycielka i Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Prowadziła badania w obszarze psychologii społecznej, w zakresie manipulacji i wywierania wpływu oraz radzenia sobie ze stresem i tremą w sytuacjach ekspozycji społecznej.

Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów:
 • rozwijających kompetencje trenerskie  (szkolenia typu Train The Trainers) - ok. 1600 godzin szkoleniowych
 • doskonalących umiejętności komunikacji i wywierania wpływu, w tym wystąpień publicznych i pracy głosem – ok. 900 godzin szkoleniowych
 • dotyczących negocjacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji – ok. 500 godzin szkoleniowych
 • przygotowujących do projektowania i prowadzenia badań kompetencji  metodą Assessment Centre/ Deveopment Centre – ok. 250 godzin szkoleniowych

Prowadzi również szkolenia w zakresie sprzedaży i obsługi klienta, oraz miękkich aspektów zarządzania.
W sumie przeprowadziła ponad 5000 godzin zajęć warsztatowych oraz ponad 400 godzin coachingowych dla menedżerów.

Jej działalność zawodowa obejmuje przede wszystkim:
 • pracę w roli trenera biznesu oraz coacha, wspierającego w rozwoju kadrę menedżerską średniego i wyższego szczebla, a także osoby mające bezpośrednie kontakty z klientami,
 • prowadzenie szkoleń dla naukowych i nienaukowych pracowników uczelni wyższych,
 • doradztwo dla firm w zakresie opracowania i wdrażania narzędzi HR, takich jak opisy stanowisk, modele kompetencyjne, systemy ocen,
 • projektowanie i prowadzenie procesów diagnozy kompetencji metodą Assessment Centre/ Development Centre,
 • prowadzenie zajęć w autorskiej Szkole Assessment Centre/ Development Centre, przygotowującej do pracy projektantów i asesorów AC/DC,
 • pracę dydaktyczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w charakterze wykładowcy.

Głównymi odbiorcami jej usług są instytucje finansowe, firmy produkcyjne z branży automotiv, firmy IT oraz uczelnie wyższe.
Prowadzi własną firmę szkoleniową  Empiriana.
W roku 2012 Anna Helmich-Zgoda wraz z Cezarym Radomskim otworzyli Szkołę Assessment Centre/ Development Centre, gdzie w oparciu o autorski program przygotowują projektantów sesji AC/DC oraz asesorów do prowadzenia badań metodą AC/DC.Cezary Radomski
Trener biznesu, coach, mediator, trener VCC, egzamainator VCC
koordynator ds. szkoleń rozwojowych Akademii Bliżej

Wykształcenie:
 • Socjolog i psycholog specjalizujący się w psychologii biznesu.
 • Kierownik projektów rozwoju kadr od roku 2002.Absolwent
 • Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu „Moderator”.
 • Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska oraz „Moderator” gdzie był m.in. współprowadzącym kilkunastu edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej oraz działania zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Przeprowadził ponad 450 szkoleń m.in. w firmach finansowych, firmach branży IT, sieciach handlowych i usługowych, branży automotive, centrach badawczo rozwojowych, przedsiębiorstwach grupy KGHM oraz innych firmach produkcyjnych z różnych branż. Jest specjalistą w badaniu potencjału kadr metodą ośrodków oceny i rozwoju oraz badania potrzeb szkoleniowych i oceny ich efektywności z wykorzystaniem wywiadu epizodycznego, kwestionariuszy badania postaw, procedury "tajemniczego klienta".

Prowadzi m.in. autorskie zajęcia w Szkole AC/DC (Assessment Centre oraz Development Centre) 
 

Rafał Balicki
Trener biznesu, coach, psycholog,mediator

Wykształcenie:
 • UAM Poznań, mgr psychologii (specjalizacja: psychologia wychowawcza)
 • UAM Poznań, Studia Podyplomowe (Edukacja do życia w rodzinie)
 • Szkoła Coachingu, Moderator, Wrocław ( absolwent)
 • Szkoła Trenerów Biznesu, Moderator (absolwent)
 • Szkoła Negocjatorów i Mediatorów, Moderator (absolwent)
 • Programowanie Neurolingwistyczne, Warszawa (praktyk NLP)
 • Studium Metod Psychokorekcyjnych, Warszawa (absolwent)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu

Od 1999 roku prowadzi szkolenia z zakresu:
 • sztuki komunikowania się, języka perswazji
 • umiejętności kierowniczych
 • zarządzania zespołem
 • negocjacji, mediacji, psychologii konfliktów
 • nowoczesnych metod przyswajania informacji
 • metod twórczego myślenia
 • radzenia sobie ze stresem
 • obrony przed psychomanipulacjami, mobbingu
 • obsługi klienta
 • psychologii sprzedaży
 • sztuki handlowania
 • coachingu

Godzin szkoleniowych: ponad 9000
Szkoleń biznesowych: ponad 500
1500 absolwentów "Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych Enigma"
Sześcioletnie doświadczenie w szkoleniach dla EFS.


Propgramy autorskie:
 • "Nowoczesne strategie uczenia się w pracy menadżera"
 • "Metody prawej półkuli i kreatywnego myślenia w pracy trenera biznesu"
 • "Stres, metody redukcji napięć emocjonalnych dla menadżerów"
 • "Coaching dla menadżerów"
 • "Sztuka handlowania"


Dariusz Rajca
Trener, coach, mediator, doradca. 

Doświadczenie zawodowe: 

20-letnie doświadczonie jako trener, mentor
P
rzeszkolił około 20 tysięcy osób.

Wiedza i umiejętności:
 • 1995 - 1998 założyciel i Kierownik Działu Szkoleń Gazety Wyborczej,
 • 1999 - 2004 dyrektor ds. Szkoleń Europejskiego Instytutu Rozwoju Kadr
 • 2005 - 2015 właściciel firmy szkoleniowej Dr. Sid czyli Dariusz Rajca - Szkolenia i doradztwo.
 • Szkolenia i warsztaty z ponad 20 różnych tematów
 • Wykłady inspirująco - motywacyjne. Krótkie (do 4 godzin) spotkania z grupami pracowników (od 20 do 100 osób). 
Coaching pracowników w miejscu pracy. Pozwala on nie tylko ocenić indywidualny styl pracy każdego z nich, ale również określić jego słabe i mocne strony oraz wskazać drogi dalszego rozwoju umiejętności.
Spotkania indywidualne i grupowe z menadżerami i pracownikami, w czasie, których staramy się wspólnie znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania, odpowiedzieć na nurtujące pytania. Pełniąc rolę moderatora spotkania wpływa na jego twórczy i nie inwazyjny przebieg.
Doradztwo organizacyjne i psychologiczne. Pomaga menadżerom dobrać najskuteczniejsze narzędzia zarządzania zespołem, określić zasady organizacji działu, prowadzenia skutecznej rekrutacji i selekcji.
Diagnoza potencjału zawodowego i organizacyjnego pracowników i firmy, z zastosowaniem testów i analiz.


Katarzyna Jaszewska
Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie” „Zero obojętności ZOSiA”, „Razem w szkole”. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i instytucji w sektorze publicznym Specjalizuje się w szkoleniach a kompetencji miękkich głównie z coachingu, komunikacji, obsługi klienta, zarządzania personelem, radzenia sobie ze stresem, zarządzania konfliktem.Współwłaściciel Centrum Szkolenia i Psychoterapii Caterina spółka z o.oNauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości  z siedzibą w Wałbrzychu  – prowadzi zajęcia z coachingu i psychologii zarządzania na wydziale Studiów Podyplomowych Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w zakresie prowadzenia zamiejscowego oddziału Studium Socjoterapii i Psychoterapii MłodzieżyOd wielu lat prowadzi  działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie obecnie współtworzy i zarządza Europejską Fundacją Inicjatyw Psychospołecznych Pro salute.Ukończone szkolenia i kursy:
 • 2015 – Akademia Coachingu
 • 2014  - Szkoła Mediacji
 • 2009 – 2005 Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
 • 2008 – 2006 Studium Psychoterapii Młodzieży
 • 2006 – 2004 Studium Socjoterapii i treningu interpersonalnego
 • 2005 – 2004 Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych
 • 1999 – 1994  Uniwersytet Wrocławski, studia magisterskie - Pedagogika, Resocjalizacja
 • 1996 – 1995 Universita’ per Stranieri, Perugia (Włochy) – Certyfikat CELI 4 


Piotr Piotrowski
Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, rekomendowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Praktykę szkoleniową i psychoterapeutyczną prowadzi od 2005. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie" „Zero obojętności ZOSIA", „Razem w szkole". Od 2010 roku prezes zarządu Centrum Szkolenia i Psychoterapii „Caterina" sp. z o.o. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości  z siedzibą w Wałbrzychu  – prowadzi zajęcia z coachingu i psychologii zarządzania na wydziale Studiów Podyplomowych 
Współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w zakresie prowadzenia zamiejscowego oddziału Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.
Od wielu lat prowadzi działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie, obecnie współtworzy i jest dyrektorem świdnickiego oddziału Europejskiej Fundacji Inicjatyw Psychospołecznych „Pro Salute".
 
Ukończone szkolenia:
 • 2015 – Akademia Coachingu
 • 2014 - Szkoła Mediacji
 • 2009-2005 Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
 • 2008-2006 Studium Psychoterapii Młodzieży
 • 200S-2004 Studium Socjoterapii i treningu interpersonalnego
 • 2005-2004 Socjoterapia i psychoprofilaktykaw placówkach oświatowych Cedr
 • 2003-1997 Uniwersytet Zielonogórski- Resocjalizacja

Jacek Jokś
Coach ACC ICF (w trakcie akredytacji PCC),
specjalista HR w zakresie Employer Branding oraz
 rozwoju kompetencji menadżerskich,
filozof.
  
Coach kilkuletnim doświadczeniem pracy z klientem biznesowym oraz indywidualnym. Pracuje z dyrektorami, kadrą managerską oraz product managerami.
Przez ostatnie trzy lata 
pracownik międzynordowego koncernu branży automotive w zakresie Employer Branding. Od niedawna zajmuje się rozwojem kompetencji i organizacji poprzez prowadzenie szerekogo wachlarza instrumentów rozwojowych. Autor programu rozwojowego dla młodych High Potential. Obecnie wspiera prace nad optymalizacją programu talentowego dla przyszłych managerów i ekspertów.

Członek ICF Polska oraz Izby Coachingu.
 

Obszary specjalizacji:

 • rozwój kompetencji managerskich 
 • budowanie roli klienta w organizacji i jej wdrażanie 
 • wsparcie klienta w procesie awansu 
 • praca nad pewnością siebie, samoświadomością
 • pomoc w odnajdywaniu spójności między tożsamością a pracą


 Certyfikaty: 

 • Certyfikat Associate Certified Coach International Coach Federation 
 • Certyfikat praktyka metody Points Of You™ - The Coaching Game 
 • Certyfikat Akademii Managera w systemie VCC 
 • Rozpoczęta ścieżka akredytacyjna Professional Certified Coach
 • Zaawansowane narzędzia coachingowe
 • Metody prowadzenia coachingu grupowego  
 • Coaching - kompetencje lidera
 • Narzędzia coachingowe w biznesie - TCC
 • Mediacje

 
Anna Kaczalska
Coach ACC ICF (w trakcie akredytacji PCC) 
mediator, trener rozwoju osobistego
BIZNES Coaching
Od ponad 15 lat związana z rynkiem nieruchomości - branżą, dzięki której kontakt z człowiekiem stał się dla niej wartościowym połączeniem relacji biznesowych i potrzeb osobistych moich klientów. Doświadczenie menadżerskie i sprzedażowe oraz współpraca ze środowiskiem biznesowym umożliwia  obecnie satysfakcjonującą pracę coachingową, mediacyjną, mentorską i szkoleniow
ą z przedstawicielami sektora MŚP. W pracy z klientami stawia na wypracowanie praktycznych rozwiązań. Lubi prowokować do kreatywnego podejścia do problemów i poszukiwania najbardziej efektywnych rozwiązań. Propaguje wprowadzanie kultury coachingowej do codziennego warsztatu pracy menadżera. Klientów wspiera merytorycznie, motywuje, towarzyszy w przejściu przez proces zmiany.

LIFE Coaching:
Specjalizuje się w coachingu relacji w rodzinie i związku. Doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi zaowocowało wypracowaniem autorskiego programu: ”Coachingowy trening relacji – Zostańmy Razem,” który ma na celu pomóc partnerom poprawić jakość wzajemnych relacji oraz wesprzeć w wypracowaniu nowego, dojrzałego sposobu funkcjonowania w związku, umożliwiającym przedstawienie swoich racji i potrzeb przy jednoczesnym szanowaniu potrzeb partnera.

 
Mariola Kujańska
Psycholog, edukator MEN, mediator, doradca zawodowy,
terapeuta terapii krótkoterminowych, nauczyciel dyplomowany
 
Studia podyplomowe:
 • Psychologia zarządzania w gospodarce
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą
 • Psychologia Transportu
 • Doradca Zawodowy

Obszary pracy:
 • Doradztwo zawodowe, badania psychologiczne,
 • Specjalista z zakresu psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie doradztwa i szkoleń z zakresu: komunikacji, negocjacji, asertywności, technik sprzedaży, nowoczesnego przywództwa, mediacji, twórczości, zarządzania zmianą, zarządzanie jakością,
 • Opracowanie programów i materiałów szkoleniowych
 • Prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami z zakresu Psychologii Zarządzania, m.in. negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołów, umiejętności menedżerskie
 • Superwizor programu psychoedukacyjnego dla młodzieży „Nasze spotkania”
 • Realizator programu Drugi Elementarz – czyli Program siedmiu kroków
 • Trener pamięci, koncentracji pamięci i logicznego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Współautorka programów profilaktyczno – terapeutycznych rekomendowanych przez MEN, Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i Fundację Batorego  m.innymi „Powstrzymać przemoc wobec dziewcząt i kobiet”)
 • współautorka i realizatorka  programu „Zdrowie bez granic” Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy – Polska,  Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
 • terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, stopień I,II
 • Akademia Mediatora
 • Coaching

Justyna Burek-Wawrzyniak
Radca Prawny

 
Magister prawa – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Prawa Wspólnot Europejskich. Od 2007 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, cywilnym oraz rodzinnym. Posiada uprawnienia mediatora z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Posiada 10 letnie bogate doświadczenie zawodowe jako radca oraz dyrektor wydziału sądowego w Kancelariach w Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Prowadziła szkolenia z zakresu podstaw prawa dla negocjatorów i prawników w Kancelariach Prawnych. Posiada bogate doświadczenie w sporach sądowych na każdym szczeblu z zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego, nieuczciwej konkurencji, spraw upadłościowych, reprezentowała banki w postępowaniach windykacyjnych oraz prowadziła sprawy sądowe przeciwko deweloperom oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych, komentowała w latach 2009-2011 orzecznictwo Sądu Najwyższego na łamach „Gazety Prawnej”. W swojej praktyce zawodowej posiada doświadczenie w obsłudze banków, firm windykacyjnych, obsłudze spółek prawa handlowego z kapitałem zagranicznym, firm farmaceutycznych, jednostek samorządowych, zamówień publicznych, jednostek wojskowych, regulowania stanów prawnych nieruchomości oraz reprezentacji interesów klientach w skomplikowanych sporach sądowych z zakresu prawa budowlanego i podwykonawstwa.  Współpracowała również z Kancelarią Doradztwa Podatkowego gdzie reprezentowała klientów Kancelarii w sporach sądowych z Izbami Celnymi i Urzędami Skarbowymi Aktualnie pracuje nad rozprawą doktorską w zakresie konstytucyjnego prawa do sądu. 
Włada językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.


dr Jarosław Kulbat

Psycholog społeczny, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, konsultant i trener. Specjalizuje się w problematyce wpływu społecznego, konfliktów społecznych i relacji interpersonalnych. Jest autorem naukowych publikacji poświęconych tej problematyce i recenzentem czasopism naukowych dedykowanych tym dziedzinom.
Ma ogromne doświadczenie dydaktyczne i szkoleniowe - przeprowadził kilka tysięcy godzin wykładów, szkoleń, warsztatów i treningów zarówno w kontekście akademickim, jak i zajęć dedykowanych specjalnym potrzebom szkoleniowym, zazwyczaj dla specyficznych odbiorców (np. pracowników administracji samorządowej, państwowej, nauczycieli, menadżerów różnych szczebli, specjalistów od windykacji, czy animatorów zdarzeń marketingowych). W ostatnich latach jest etatowym pracownikiem Uniwersytetu SWPS (na Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu) współpracuje z innymi uczelniami wyższymi (Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Ekonomiczna).
Od początku swojej kariery zawodowej z powodzeniem łączy teorię z praktyką. Jego wykształcenie i zainteresowania badawcze, w których mieści się szeroko rozumiana problematyka wpływu społecznego, znajdują odzwierciedlenie w konieczności ustawicznego pogłębiania i aktualizowania wiedzy wykorzystywanej w pracy badawczej, prowadzeniu zajęć dydaktycznych, treningów i szkoleń.
Moja wiedza z zakresu psychologii (w szczególności psychologii społecznej) sprawia, że jestem w stanie zaprojektować, przygotować i przeprowadzić szkolenia, których tematyka mieści się w problematyce poruszanej w ramach tzw. szkoleń miękkich. Poza tym potrafię szybko zaprojektować nowe szkolenia dopasowane do konkretnych potrzeb szkoleniowych.


 

 

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone