Akademia Bliżej

Certyfikacja kompetencji - Uczestnik kursu

Akademia Bliżej posiada uprawnienia do realizacji kursów/szkoleń oraz zewnętrznej certyfikacji w systemie Vocational Competence Certificate ( VCC )  następujących modułów:
Mediacje sądowe i pozasądowe-moduł autorski
Negocjacje
Coaching
Trener VCC
Menedżer
Techniki sprzedaży


Proponujemy dwa rodzaje certyfikacji w zawodzie mediatora:
  1. Certyfikację zewnętrzną: międzynarodowy certyfikat Mediatora Sądowego i Pozasądowego w standardach Vocational Competence Certificate uznany przez PARP w Bazie Usług Rozwojowych.
  2. Certyfikację wewnętrzną Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji Synergia - Professional Competence Certificate of Conflict Resolution 
Po zaliczeniu certyfikacji uczestnik może starać się o rekomendację Ośrodka Mediacji i wpis na listy mediatorów stałych lub listy mediatorów rekomendowanych przez Ośrodek Mediacji MIRM Synergia.

Wymagania związane z procesem certyfikacji:
Zalecana liczba godzin szkoleniowych z zależności od modułu

Egzamin teoretyczny:
  • Test składający się z 30 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa.
  • Forma egzaminu: on-line/test.

Egzamin praktyczny:
  • wymogi uzależnione od danego modułu
Wyniki zostaną przedstawione w postaci feedbacku i opisu egzaminu przez uprawnionego Egzaminatora VCC - eksperta danego modułu

Egzamin teoretyczny: czas trwania egzaminu - 30 minut
Egzamin praktyczny: czas trwania egzaminu - 30 minut

Wynik egzaminu uprawniający do otrzymania certyfikatu zgodnie z wymogami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formach szkolnictwa zawodowego:
  • egzamin teoretyczny: poziom minimalny 55%
  • egzamin praktyczny: poziom minimalny 75%
Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach, z wyszczególnieniem efektów uczenia się.W przypadku modułu Mediacje sądowe i pozasądowe po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik może ubiegać się o rekomendacje i status Mediatora stałego z listy Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia zgodnie z regulaminem Fundacji MIRM Synergia z wnioskiem o zgłoszenie danych do sądów okręgowych na terenie kraju.

Zapraszamy również do certyfikacji Trenerów mediacji i asesorów/egzaminatorów wraz ekspertów pozostałych modułów.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone