Akademia Bliżej

Certyfikacja kompetencji - Uczestnik kursu

Akademia Bliżej proponuje dwa rodzaje certyfikacji w zawodzie mediatora:
  1. Certyfikację zewnętrzną: międzynarodowy certyfikat Mediatora Sądowego i Pozasądowego w standardach Vocational Competence Certificate uznany przez PARP w Bazie Usług Rozwojowych.
  2. Certyfikację wewnętrzną Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji Synergia - MCC.
Po zaliczeniu certyfikacji uczestnik może starać się o rekomendację Ośrodka Mediacji i wpis na listy mediatorów stałych lub listy mediatorów rekomendowanych przez Ośrodek Mediacji MIRM Synergia.

Wymagania związane z procesem certyfikacji:
Zalecana liczba godzin szkoleniowych z zakresu mediacji: 70-96h (kurs podstawowy i specjalistyczny)

Egzamin teoretyczny:
  • Test składający się z 45 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa.
  • Forma egzaminu: on-line/test.

Egzamin praktyczny:
  • przygotowanie na dwa tygodnie przed egzaminem opisu symulacji mediacji pozasądowej zgodnie z wytycznymi.
  • przygotowanie do tej symulacji dokumentów mediacyjnych: ugoda i protokół z mediacji zgodnie ze wzorami dokumentów.
  • symulacja mediacji.
Wyniki zostaną przedstawione w postaci feedbacku i opisu egzaminu przez uprawnionego Egzaminatora VCC - eksperta z zakresu mediacji.

Egzamin teoretyczny: czas trwania egzaminu - 30 minut
Egzamin praktyczny: czas trwania egzaminu - 30 minut

Ocena będzie polegać na rozpoznaniu w odegranej sesji mediacyjnej  podstawowych kompetencji mediatora adekwatnych na danym etapie mediacji przedstawianej przez uczestnika, którymi powinien posługiwać się oraz zaliczeniu dokumentów mediacyjnych sporządzonych na podstawie scenariusza opisanego  postępowania mediacyjnego.

Wynik egzaminu uprawniający do otrzymania certyfikatu zgodnie z wymogami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formach szkolnictwa zawodowego:
  • egzamin teoretyczny: poziom minimalny 55%
  • egzamin praktyczny: poziom minimalny 75%
Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach, z wyszczególnieniem efektów uczenia się.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik może ubiegać się o rekomendacje i status Mediatora stałego z listy Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia zgodnie z regulaminem Fundacji MIRM Synergia z wnioskiem o zgłoszenie danych do sądów okręgowych na terenie kraju.

Zapraszamy również do certyfikacji Trenerów mediacji i asesorów/egzaminatorów.

Akademia Bliżej Natalia Kurzawa, 58-078 Wrocław, ul.Leszczynskiego 4, lok.29
Konsultant ds. Akademii Edukacyjnej VCC e-mail szkolenia.blizej@wp.pl

Copyright 2015 Neone